Föräldrasamverkan

Pappersfigurer som håller varandra i händerna

Här finner du information om föräldraföreningar i Vara kommun.

Kvänums föräldraförening

Kvänums Föräldraförening består av engagerade föräldrar till barn/elever som har sin förskola/skolgång i Kvänum. Från och med i år har vi en gemensam föräldraförening för både förskolan- och grundskolan i Kvänum – Kvänums Föräldraförening. Vi har en frivillig medlemsavgift på förslagsvis 100 kr per familj och läsår. Sätt in pengar via SWISH 123 400 99 08 eller via Kontoöverföring till Sparbanken Skaraborg, Kvänums Föräldraförening Clearnr: 8289-1 Kontonr: 23 537 531-8 Med i styrelsen finns representanter från Kvänums förskola och Nästegårdsskolan. Styrelsen arbetar ideellt och väljs på föräldrarådets årsmöte som hålls på vårterminen.

Styrelsen består för närvarande av Madelene Karlsson, Sandra Stridh, Katrin Milas, Mats Sjöström, Patrik Åman, Hasse Nilsson, Caroline Aronsson och Sandra Lundgren.

Vårt mål är att

 • kommunicera problemställningar och frågor där våra barn och deras pedagoger inte tycker att de når fram, till rektor och ledningspersonal på Nästegårdsskolan och förskolan
 • bevakar våra barns intressen genom att delta i kommunens ”dialogforum”.
 • arbeta för att lokaliteter och aktiviteter i och omkring skolan/förskolan ska finnas kvar och utvecklas. Bl.a. har vi engagerat oss för upprustning av Nästegårdsbadet och bevarandet av högstadiet i Kvänum.
 • skolan ska vara gratis för alla och därför har skolan tagit avstånd från ex insamling i samband med avslutningar. Istället köper Föräldraföreningen en ”julkorg” och delar ut i personalrummen under december månad. Då kommer gåvan alla anställda till del.
 • då klassinsamlingarna till enskilda klassresor har avskaffats ger Föräldraföreningen bidrag till klassresor i åk 3, åk 6 och åk 9 samt att man bidrar mad glass till förskolans dag. Summan fastställs på årsmötet. På så sätt kommer pengarna alla barn tillgodo.

Vi hoppas att ni tillsammans med oss vill fortsätta stötta våra barns förskole- och skolgång i Kvänums fina skolor!

Protokoll Mars 2021
Protokoll November 2020
Protokoll Mars 2020
Protokoll Mars 2019

Larv/Tråvad föräldraförening

larvtravad@gmail.com
Roger Andersson, ordförande 070-543 10 08
Fredrik Wånelid, sekreterare 070-620 86 06
Hilde Svensson, kassör 070-338 32 51
Björn Nilsson 076-828 22 08
Linda Olsson 070-952 00 33
Kristina Standar 072-723 30 79
Lisa Borehed 073-592 65 54
Vanja McCallum 070-921 64 24
Jenny Mellqvist 070-635 04 62

Levene föräldraförening

Barnomsorgens och skolans arbete sker i nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Föräldrakontakten är viktig. Den påverkar hur barnen kommer att trivas i barnomsorg och skola. Tillsammans skapar vi de bästa möjliga förutsättningarna för barn och ungdomars utveckling och lärande. Kontakten med hemmet kan ske på många olika sätt:

 • Den dagliga kontakten vid lämnande och hämtning
 • Besök av föräldrar i barnomsorg eller skola
 • Utvecklingssamtal mellan lärare, barn och föräldrar
 • Föräldramöte med information och diskussion runt verksamheten
 • ”Drop-in-fika”, då vi försöker sitta ner en stund och prata
 • Kontinuerlig, skriftlig information till hemmet
 • Trivselträffar med barn och föräldrar
 • Mörkeraktivitet för hela familjen för elever i årskurs 4-5

Föräldrasamverkan sker också på föräldraföreningens styrelsemöten där rektor deltar. Styrelsen består för närvarande av Frida Fahlgren (ordförande), Camilla Windroth (sekreterare), Helena Möller (kassör), Malin Arnstedt Johansson, Annelie Bengtsson (ledamöter), Elin Kjellner, Sandra Björn (suppleanter).

Protokoll februari 2016

Vedum föräldraförening

Föräldraföreningen är en ideell förening och styrelsen består av föräldrar. Styrelsen träffas ca 2-3 gånger per termin och en skolrepresentant brukar vara närvarande vid våra möten. Styrelsen består av: Fredrik Oskarsson ordförande Emelle Ferm kassör Madeleine Johansson Anna Fransson Kaj Rantala Eva-Lott Wedén Josephine Lundmark Jessica Lundmark Här kommer en kort beskrivning av vad föräldraföreningen har jobbat med under de senaste läsåren: Motionsschema Under fyra år har en majoritet av skolans elever deltagit i ett motionsschema under fyra veckor. Alla elever som har utfört någon form av fysisk aktivitet i mer än 30 minuter minst tre tillfällen i veckan har deltagit i en prisutdelning. Priserna som har delats ut av borgmästare Nicholle Mynett har skänkts av lokala företag. Logotype-tävling Vi lämnade mallar till skolan och alla elever hade möjlighet att delta med sitt bidrag till Föräldraföreningens nya logotype. Under ett styrelsemöte valde vi ut de tre bidrag som passade bäst. Det vinnande bidraget belönades med att hela klassen fick gå till Smörgåsfiket och de två andra bidragen belönades med glass i respektive klass. Skolgården Efter att personal och elever lämnade en önskelista på vad man saknade ute på skolgården bestämde vi oss för att bidra med hinderbana, spiltor, bänk, och asfaltsmålningar. Skolgården invigdes i samband med en Skolgårdsfest. Uppvaktning av skolans personal Från och med läsåret 2012/2013 har vi beslutat att höja medlemsavgiften till 100 kronor/familj och den främsta anledningen är att vi kommer att ta hand om jul- och sommaruppvaktning av skolans personal. Det innebär att klassföräldrar inte ska samla in några pengar till presenter längre. Det är tack vare alla Er medlemmar som vi har kunna genomföra flera av aktiviteterna och vi hoppas på fortsatt stöd från er!

Park- och Torsgårdsskolans föräldraförening

Föräldraföreningen har till uppgift att inom Park- och Torsgårdsskolans rektorssområde stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barn en trygg uppväxtmiljö och främja en allsidig utveckling. Föräldraföreningen består av föräldrar som har barn på Parkskolan och Torsgårdsskolan. Rektor och representanter från de båda skolorna och dess fritidshem är alltid med och informerar på vår förenings möten. Alla styrelsemöten är öppna för alla föräldrar som är medlemmar i föreningen. Föreningen har styrelsemöten ungefär 2 gånger per termin, alla möten annonseras på skolornas anslagstavlor, via mail och hembrev. Årsmöte hålls någon gång mellan den 15 april och 15 maj. Det kostar 50 kronor per läsår och familj att vara med i föräldraföreningen. Föräldraföreningen anordnar bland annat föreläsningskvällar, fixardagar, sponsrar elevaktiviteter, mm. Ta gärna del av föräldraföreningens hemsida. Där finns bland annat protokoll, vad som är på gång, tyck till och kontaktuppgifter.

Kvänums Föräldraförening består av engagerade föräldrar till barn/elever som har sin förskola/skolgång i Kvänum. Från och med i år har vi en gemensam föräldraförening för både förskolan- och grundskolan i Kvänum – Kvänums Föräldraförening. Vi har en frivillig medlemsavgift på förslagsvis 100 kr per familj och läsår. Sätt in pengar via SWISH 123 400 99 08 eller via Kontoöverföring till Sparbanken Skaraborg, Kvänums Föräldraförening Clearnr: 8289-1 Kontonr: 23 537 531-8 Med i styrelsen finns representanter från Kvänums förskola och Nästegårdsskolan. Styrelsen arbetar ideellt och väljs på föräldrarådets årsmöte som hålls på vårterminen.

Styrelsen består för närvarande av Madelene Karlsson, Sandra Stridh, Katrin Milas, Mats Sjöström, Patrik Åman, Hasse Nilsson, Caroline Aronsson och Sandra Lundgren.

Vårt mål är att

 • kommunicera problemställningar och frågor där våra barn och deras pedagoger inte tycker att de når fram, till rektor och ledningspersonal på Nästegårdsskolan och förskolan
 • bevakar våra barns intressen genom att delta i kommunens ”dialogforum”.
 • arbeta för att lokaliteter och aktiviteter i och omkring skolan/förskolan ska finnas kvar och utvecklas. Bl.a. har vi engagerat oss för upprustning av Nästegårdsbadet och bevarandet av högstadiet i Kvänum.
 • skolan ska vara gratis för alla och därför har skolan tagit avstånd från ex insamling i samband med avslutningar. Istället köper Föräldraföreningen en ”julkorg” och delar ut i personalrummen under december månad. Då kommer gåvan alla anställda till del.
 • då klassinsamlingarna till enskilda klassresor har avskaffats ger Föräldraföreningen bidrag till klassresor i åk 3, åk 6 och åk 9 samt att man bidrar mad glass till förskolans dag. Summan fastställs på årsmötet. På så sätt kommer pengarna alla barn tillgodo.

Vi hoppas att ni tillsammans med oss vill fortsätta stötta våra barns förskole- och skolgång i Kvänums fina skolor!

Protokoll Mars 2021
Protokoll November 2020
Protokoll Mars 2020
Protokoll Mars 2019

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.