Fritidshem – frågor och svar

Bilden visar barn som sitter runt en läsplatta.

Jag är föräldraledig för ett yngre syskon. Har mitt äldre barn rätt till fritidshem?

Nej, man har inte rätt att ha barn på fritidshem om man är föräldraledig för yngre syskon.

Jag är gravid och har graviditetspenning. Hur många timmar har mitt barn rätt att vara på fritidshemmet?

Graviditetspenning likställs med sjukskrivning och tider görs upp i samråd med rektor

Jag arbetar kvällar och nätter. Hur mycket får jag lämna mitt barn på fritidshemmet?

Schema skrivs i samråd med personalen på fritidshemmet. En bra tumregel är restid till hemmet plus 8 timmar efter nattarbete. Det finns ej möjlighet att lämna barnen inför kvälls- eller nattarbete.

Om fritidshemmet är stängt under några sommarveckor, kan jag få lämna på annat fritidshem om jag har behov av det?

Ja, vi erbjuder jourfritidshem de veckor ordinarie fritidshem är stängd om du arbetar, studerar eller har praktik.

Jag studerar och undrar hur många timmar jag får ha mitt barn på fritidshemmet?

Du får lämna den tid som krävs för studierna plus restid. Om du studerar hemma så är det den tiden du har rätt till.

Jag ska säga upp min fritidshemsplats, hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden är två månader från att du har registrerat uppsägningen via e-tjänst eller lämnat uppsägningsblankett till personalen för underskrift.

Mitt barn ska vara borta från fritidshemmet en längre tid, får jag behålla platsen?

Plats som inte nyttjas under sammanhängande tre månader sägs upp av kommunen om inte särskilda skäl till annat föreligger, tex sjukdom.

Får jag lämna mitt barn på fritidshemmet när jag har semester?

Vid semester eller annan ledighet från arbete/studier får du inte lämna barnet på fritidshemmet.

Barnets vårdnadshavare ska separera, hur gör man med fritidshemsplaceringen och avgiften?

Om båda vårdnadshavarna har behov av plats så kan man ansökan om delad faktura/delad plats. Var och en registrerar schema efter sitt behov och var och betalar avgift efter sin inkomst. Dock tas inte avgift ut som övergår ”högsta” avgift för ett barn. Om båda hushållens inkomster tillsammans övergår inkomsttaket så fördelas avgiften procentuellt efter vars och ens inkomster. Man kan även välja att fortsätta den gemensamma platsen med vars och ens schema.

Vad kostar det att ha barn på fritidshem?

Avgiften är baserad på hushållets totala skattepliktiga bruttoinkomster. Det finns ett inkomsttak som indexregleras varje år. Avgiften för ett barn är 2% av inkomsten upp till inkomsttaket. Har man flera barn så tillämpas syskonrabatt. Om man inte lämnar inkomstuppgift så debiteras man högsta avgift.

Mitt barn har inte varit på fritidshemmet mer än några dagar den här månaden, måste jag ändå betala full avgift?

Ja, du betalar för platsen, inte för den tiden du faktiskt använder.

Hur många månader per år betalar man avgift?

Avgiften betalas 12 månader per år. Faktura skickas ut varje månad och gäller för innevarande månad och med förfallodag den sista dagen varje månad.

Jag arbetar utomlands och betalar inte skatt i Sverige. Ska jag ändå uppge min inkomst?

Ja, du ska uppge din inkomst även om du inte är skattepliktig i Sverige. Din inkomst är ändå avgiftsgrundande.

Nej, man har inte rätt att ha barn på fritidshem om man är föräldraledig för yngre syskon.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.