Modersmålsundervisning

Papper med text på annat språk än svenska

Vad är modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och betygskriterier, man får alltså betyg i årskurs 6 till årskurs 9. Skriftliga omdömen lämnas varje termin för elever från årskurs 1 till årskurs 5. Undervisningen sker dock oftast utanför ordinarie skoltid enligt Skolverkets bestämmelser. Rätten till modersmålsundervisning i skolan är reglerad i skollagen.

Varför skall man läsa modersmål?

Med modersmål menar man vanligtvis det eller de första språk som lärs in och som talas i hemmet. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk.

I modersmålsundervisningen får eleverna möjlighet att samtala, lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Modersmålet är nyckeln till det kulturella arvet med litteratur, musik, traditioner och mycket annat som hjälper eleven att känna sina rötter.

Anmälan till modersmålsundervisning

Vi tar emot anmälningar till alla språk men för att det skall kunna ordnas undervisning måste det finnas minst fem anmälningar i det aktuella språket och att en lämplig lärare kan hittas.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.