Larv

Larvs skola ligger i naturskönt område i centrala Larv.

Bilden visar Larv skola.

På Larvs skola går elever från årskurs 3-6, när Tråvads nya skola står klar kommer Larvs skola rymma årskurs 4-6 och en fritidshemsavdelning.

Skolan är belägen mitt i samhället med fantastiska grönytor för lek och avkoppling. Skolan har skogen runt hörnet med en rik flora.

På skolansområde finns två byggnader som kommer renoveras våren 2022. I huvudbyggnaden ryms kök, matsal, klassrum , bibliotek och fritidshem. I byggnad två ryms idrottshall och slöjdsalar.

Målbild

Skolans gemensamma målbild är att låta eleverna växa och utvecklas till sin fulla potential i en trygg lärande miljö. Under läsåret 21/22 fokuseras extra på Skrivlust och motivation att vilja utvecklas och lära. Larvs skola präglas av en positiv, tillåtande och öppen stämning med en medvetenhet och en vilja att ständigt utvecklas.

Larvs skola följer kommunens policy kring likabehandlingsarbete, kränkningsarbete kring trygghet och studiero.

Fritidshemmet

Fritidshemmet håller öppet vardagar klockan 6-18.

På fritidshemmet råder öppenhet till lek och lusten att lära. Naturen utnyttjas flitigt vid både skapande, lek och måltider.

Aktuella händelser kommuniceras via hembrev till vårdnadshavarna.

Fritidshemmet ingår som en naturlig del av barnets hela dag. Under dagen har fritidshemspersonalen ett planerat samarbete med lärare och ansvarar även för olika lektioner.

Samverkan sker med Fritidshemmet i Tråvad.

Frånvaroanmälan

Sjukanmälan sker på Dexter via kommunens självservice.
Skolan mejladress: larv3-6@vara.se
Telefonnummer skola: 0512-31626.
Telefonnummer Fritidshemmet: 0512-31627
Sms Fritidshemmet: 073-280 79 33

Skolans gemensamma målbild är att låta eleverna växa och utvecklas till sin fulla potential i en trygg lärande miljö. Under läsåret 21/22 fokuseras extra på Skrivlust och motivation att vilja utvecklas och lära. Larvs skola präglas av en positiv, tillåtande och öppen stämning med en medvetenhet och en vilja att ständigt utvecklas.

Larvs skola följer kommunens policy kring likabehandlingsarbete, kränkningsarbete kring trygghet och studiero.

Adress

Larv skola
Borgavägen 24
534 62 LARV

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.