Levene

Levene barnomsorg och skola är placerad i en naturskön miljö nära ett skogsområde några kilometer nordväst om Vara.

Bilden visar skolan i Levene.

Skolan ligger i ett mycket vackert landsbygdsområde och en gammal kulturbygd, där över hälften av barnen kommer från det lilla villasamhället St. Levene. Den andra hälften av barnen kommer från jordbruksbygden runt omkring och tar sig till skolan med buss.

Fritidshemmet är lokalintegrerat i skolan efter en genomgripande till- och ombyggnationen som blev klar 2013. Vi hyr idrottshall av Levene Arena som är hopbyggd med skolan.

Profil

Lust att lära, leka och skapa.
Växa med naturen och kulturen

Organisation

Enheten består av:

Förskola, Fritidshem, Förskoleklass och Grundskola till och med åk 6

  • Antal barn: drygt 200
  • Antal personal som arbetar i barngrupper: 32
  • Ledningen för enheten: Rektor/Förskolechef (heltid)

Levene förskola består av fem avdelningar: Hasseln, Björken, Eken och Boken som ligger i samma byggnad som äldreomsorgen och finns på gångavstånd från den övriga verksamheten. Avdelning Rönnen finns vid skolan i Röda huset. När det gäller antalet barn som är inskrivna passerar vi nu i slutet av april 100-strecket. Personalen består av förskollärare och barnskötare. Dessutom finns en resurs i form av en specialpedagog och socialpedagog för just förskolan som vi delar med Arentorp och Vedum

Fritidshemmet har sin verksamhet i skolan våning 1 i stenbyggnaden. Antal barn som är inskrivna är 66 stycken.

Skolan som delvis är renoverad och delvis har fått nya lokaliteter 2013 har sina yngre elever från förskoleklassen – åk 3 i den renoverade stenbyggnaden. På våning 1 (fsk-klassen) och våning 2 (åk 1-3). De äldre i åk 4-6 har sina klassrummen i tillbyggnaden av skolan. Dessutom har vi nu fått en musiksal och ett no-rum som också används till hemkunskapsundervisning. Gymnastiksal finns i den nybyggda Levene Arenans lokaler och matsal finns i en separat byggnad

Fritidshemmet

Från och med hösten 2013 är fritidshemmet helt integrerat i skolans nya lokaler. Samverkan med förskoleklass och skolan är intensiv och sker genom temaarbete, no, idrott, bad, planeringar, resurser, trä och textilslöjd.

Tillsammans sätts mål och kriterier upp på hur man ska arbeta för goda relationer.

Levene fritidshems temadagbok

Barnen tar själva stort ansvar för temadagboken och anslagstavlor där arbetet på fritidshemmet presenteras. Barnen arbetar och leker i grupper utifrån egna önskemål. Leken får stort utrymme och utemiljön med närheten till naturen ger möjlighet att få leka fritt.

Vision

Vi vill skapa en miljö för lärande och utveckling, som främjar det glada, nyfikna och livsbejakande hos barnet/eleven…

…där vi är bra på att bygga relationer med och mellan barn och vuxna
genom ett empatibaserat förhållningssättet

…där alla är delaktiga och tar ansvar

…där barns alla sinnen stimuleras

…där arbetssätt och arbetsformer väcker lusten till att
upptäcka, utforska och söka kunskaper.

…där praktik och teori bildar en helhet
———————————————————-

Det syns tydligt i den senaste externa utvärderingen, att visionen är levande i verksamheten. ”Levene Levene barnomsorg och skola präglas av en positiv, tillåtande och öppen stämning. Det finns en medvetenhet och en vilja att ständigt utveckla verksamheten. Skolan präglas av pedagoger med lång och gedigen erfarenhet, som vågar anta nya utmaningar för att tillgodose nutida barns/elevers behov.”

”Den väl tilltagna gården på förskolan inbjuder till varierande lekar och aktiviteter. Barnen erbjuds många meningsfulla vistelser i den angränsande skogen. Där tränar barnen sin motorik, får upptäcka spännande saker samt får utlopp för sin fantasi.”

”På Levene skola möts vi av positiva och glada barn och vuxna. Stämningen är god, elever och personal visar varandra hänsyn och respekt. Det är god kamratskap mellan eleverna och vi har under vårt besök sätt många exempel på vänligt bemötande mellan elever. Det råder lugn och harmoni såväl under lektioner som under friare aktiviteter. Pedagogerna har under en längre tid arbetat med elevernas sociala kompetens.”

”Vi har sett att fritidshemmet och skolan samarbetar så att eleverna får olika erfarenheter och kunskap som kompletterar varandra.”

”Levene skola är en skola där eleverna duger som dom är och som har en plats för alla.”

Internationellt

Hösten 2012 knöt dåvarande rektor Barbro Larsson kontakt med en skola i Kadan genom ett besök i Tjeckien för att starta upp ett samarbete. Lärare har därefter gästat varandras skolor.

Under hösten har vår internationella samordnare Kristina Persson också organiserat upp brevkontakt med en engelsk Primary school.

​Lite historik om våra internationella projekt

Under läsåret 2005 — 2006 deltog vi i ett Kultur 2000 projekt ” Playing with history” tillsammans med fem andra länder, Spanien, Nederländerna, Portugal, Italien och Tjeckien
I början av projektet undersökte eleverna vilka lekar och leksaker som fanns förr. Eleverna sökte med hjälp av Internet, intervjuade föräldrar och äldre släktingar. Eleverna tillverkade lekredskap tillsammans med slöjdare och lärde sig spela och tycka om de gamla lekar de fann. De fick lyssna på berättelser om hur barn lekte förr i tiden. Eleverna hade många fysiska aktiviteter och hade roligt tillsammans, och de lärde sig att förlora. De lärde sig mer om sina partnerländer i Europa och har blivit mer intresserade av andra länder. Avslutningsvis fick föräldrar och allmänheten möjlighet att se eleverna på Torget i Vara när de visade vad de lärt sig om gamla lekar. Lekredskapen visades på en utställning både i Vara och i Cigole i Italien. Pedagogerna fick möjlighet att resa och träffa lärare från andra länder och uppleva andra kulturer.

Skolan har haft en språkassistent från Polen som enheten fortfarande har kontakt med.

Barn och föräldrar har ett fadderbarn från Polen som varje år får ett bidrag.

Under våren 2007 hade vi ett utbyte med Modena i Italien. Vi besökte olika förskolor och fritidshemsverksamheter med barn i olika åldrar och gruppindelningar.
Vi var särskilt intresserade av att knyta kontakter för ett framtida samarbete, med tanke på att man i denna del av Italien arbetar Reggio Emilia inspirerat.

Frånvaroanmälan

Skolan:
Förskoleklass-åk 3 0512-315 12 eller 072-582 00 44.

Åk 4-6 0512-315 06 eller 076-1049045

Fritidshem: 0512-315 07 eller 076-7604045

Enheten består av:

Förskola, Fritidshem, Förskoleklass och Grundskola till och med åk 6

  • Antal barn: drygt 200
  • Antal personal som arbetar i barngrupper: 32
  • Ledningen för enheten: Rektor/Förskolechef (heltid)

Levene förskola består av fem avdelningar: Hasseln, Björken, Eken och Boken som ligger i samma byggnad som äldreomsorgen och finns på gångavstånd från den övriga verksamheten. Avdelning Rönnen finns vid skolan i Röda huset. När det gäller antalet barn som är inskrivna passerar vi nu i slutet av april 100-strecket. Personalen består av förskollärare och barnskötare. Dessutom finns en resurs i form av en specialpedagog och socialpedagog för just förskolan som vi delar med Arentorp och Vedum

Fritidshemmet har sin verksamhet i skolan våning 1 i stenbyggnaden. Antal barn som är inskrivna är 66 stycken.

Skolan som delvis är renoverad och delvis har fått nya lokaliteter 2013 har sina yngre elever från förskoleklassen – åk 3 i den renoverade stenbyggnaden. På våning 1 (fsk-klassen) och våning 2 (åk 1-3). De äldre i åk 4-6 har sina klassrummen i tillbyggnaden av skolan. Dessutom har vi nu fått en musiksal och ett no-rum som också används till hemkunskapsundervisning. Gymnastiksal finns i den nybyggda Levene Arenans lokaler och matsal finns i en separat byggnad

Adress

Levene skola
Storgatan 52
534 73 STORA LEVENE

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.