Nästegårdsskolan

Mellan Vänern och Vättern, på den bördiga Västgötaslätten, ligger Kvänum  och Nästegårdsskolan.

Bilden visar Nästegårdsskolan i Kvänum.

En skola – två enheter

På Nästegårdsskolan i Kvänum får eleverna en kontinuitet under sina år i grundskolan då vi har elever från förskoleklass upp till årskurs 9 hos oss. Skolan består av två enheter som samarbetar kring eleverna och flera lärare arbetar på alla tre stadierna och följer därmed eleverna och deras utveckling genom hela grundskolan.

Internationellt arbete

I skolans uppdrag ingår att det ska vara ett internationellt perspektiv i all undervisning. Utöver de moment som ingår i kursplanerna jobbar vi med WCP samt ett Erasmusprojekt.

Vi jobbar med World’s Children’s Prize i åk 4-9. WCP är ett utbildningsprogram där elever lär sig om barns rättigheter, demokrati, hållbar utveckling samt hur barn har det i olika länder.

Under läsåren 2019-2020 och 2020-2021 har Nästegårdsskolan beviljats ett Erasmus-projekt för åk 7 och 8 (2019-2020) och åk 8 och 9 (2020-2021). Projektet handlar om språkinlärning och bedrivs tillsammans med skolor i Estland (Märjamaa), Spanien (Catarroja) och Tjeckien (Kadaň).  Arbetet sker i klasserna och delas via en hemsida samt via utbyten mellan de olika skolorna där varje skola besöks en gång. Fem elever och tre lärare får möjlighet att delta i dessa besök. På grund av pandemin har projektet blivit förlängt till 31 augusti 2022. Om det inte går att resa till respektive skola, så blir mötena digitala istället.

Fritidshem

Fritidshemmet  finns samlad i en del av skolan, med hemvisterna Regnbågen och Molnet. I verksamheten finns cirka 80 barn i åldrarna 6 – 12 år. Personalen som arbetar på fritidshemmen, finns även som samverkande resurser i skolan.

På fritidshemmen arbetar barn och personal med fritidsråd för att träna och visa på demokratin. EQ är en viktig del i verksamheten.

Studie- och yrkesvägledare

I studie- och yrkesvägledarens roll ingår följande:

  • Vägledningssamtal för att ge eleven förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.
  • Information till elever och föräldrar om yrken och utbildningar.
  • Motiverande samtal för att stärka elevens tillit till den egna förmågan att fullfölja sina studier.
  • Stödja lärare och annan personal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet.
  • Övergripande elevhälsoinsatser, som till exempel överlämning mellan skolor.

Länkar

Kalender – Uppgifter och information

Instruktion – så använder du ”Uppgifter och information”.

Kalenderlänkar som visas direkt i webbläsaren på datorn

Åk F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
Åk 6
Åk 7
Åk 8 
Åk 9

Kalenderprenumeration i din telefon

Åk F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
Åk 6
Åk 7
Åk 8
Åk 9

Instruktion iPhone

iPhone kalenderprenumeration

Instruktion Android

Android kalenderprenumeration

Övrigt

Evacaisas planeringar

Instruktion: Så hittar du uppgifter i Microsoft Teams

Orion
Klassblogg för årskurs 3 på Nästegårdsskolan.

Nordplusprojekt årskurs 7-9

Avslutat comeniusprojekt

Fritidshemmet  finns samlad i en del av skolan, med hemvisterna Regnbågen och Molnet. I verksamheten finns cirka 80 barn i åldrarna 6 – 12 år. Personalen som arbetar på fritidshemmen, finns även som samverkande resurser i skolan.

På fritidshemmen arbetar barn och personal med fritidsråd för att träna och visa på demokratin. EQ är en viktig del i verksamheten.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.