Nästegårdsskolan

Mellan Vänern och Vättern, på den bördiga Västgötaslätten, ligger Kvänum  och Nästegårdsskolan.

EQ och Internationalisering är två viktiga delar i vår grundskolas profilering.

EQ

På Nästegårdsskolan Kvänum har vi, sedan 1997, haft EQ som en del av vår verksamhet/profil och vi var en av Sveriges första skolor som fick utbildning av pionjären och psykologen Bodil Wennberg.
Vår förhoppning är att Du som kommer till Nästegårdsskolan Kvänum ska känna av detta på olika sätt i kontakten med elever och vuxna. Man får tänka och känna som man vill men inte säga och göra vad man vill – är ledord i vår verksamhet.

Internationellt arbete

I skolans uppdrag ingår att det ska vara ett internationellt perspektiv i all undervisning. Utöver de moment som ingår i kursplanerna jobbar vi med WCP samt ett Erasmusprojekt.

Vi jobbar med World’s Children’s Prize i åk 4-9. WCP är ett utbildningsprogram där elever lär sig om barns rättigheter, demokrati, hållbar utveckling samt hur barn har det i olika länder.

Under läsåren 2019-2020 och 2020-2021 har Nästegårdsskolan beviljats ett Erasmus-projekt för åk 7 och 8 (2019-2020) och åk 8 och 9 (2020-2021). Projektet handlar om språkinlärning och bedrivs tillsammans med skolor i Estland (Märjamaa), Spanien (Catarroja) och Tjeckien (Kadaň).  Arbetet sker i klasserna och delas via en hemsida samt via utbyten mellan de olika skolorna där varje skola besöks en gång. Fem elever och tre lärare får möjlighet att delta i dessa besök.

Fritidshem

Fritidshemmet  finns samlad i en del av skolan, med hemvisterna Regnbågen och Molnet. I verksamheten finns cirka 80 barn i åldrarna 6 – 12 år. Personalen som arbetar på fritidshemmen, finns även som samverkande resurser i skolan.

På fritidshemmen arbetar barn och personal med fritidsråd för att träna och visa på demokratin. EQ är en viktig del i verksamheten.

Studie- och yrkesvägledare

I studie- och yrkesvägledarens roll ingår följande:

  • Vägledningssamtal för att ge eleven förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.
  • Information till elever och föräldrar om yrken och utbildningar.
  • Motiverande samtal för att stärka elevens tillit till den egna förmågan att fullfölja sina studier.
  • Stödja lärare och annan personal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet.
  • Övergripande elevhälsoinsatser, som till exempel överlämning mellan skolor.

Länkar

Uppgifter och information

Instruktion – så använder du ”Uppgifter och information”.

Kalenderlänkar som visas direkt i webbläsaren på datorn:
Åk F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
Åk 6
Åk 7 
Åk 8
Åk 9

Kalenderprenumerationsfiler som du öppnar via din smartphone:
Åk F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4
Åk 5
Åk 6
Åk 7
Åk 8
Åk 9

Evacaisas planeringar

Instruktion: Så hittar du uppgifter i Microsoft Teams

Orion
Klassblogg för årskurs 3 på Nästegårdsskolan.

Nordplusprojekt årskurs 7-9

Avslutat comeniusprojekt

Fritidshemmet  finns samlad i en del av skolan, med hemvisterna Regnbågen och Molnet. I verksamheten finns cirka 80 barn i åldrarna 6 – 12 år. Personalen som arbetar på fritidshemmen, finns även som samverkande resurser i skolan.

På fritidshemmen arbetar barn och personal med fritidsråd för att träna och visa på demokratin. EQ är en viktig del i verksamheten.

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.