Tråvad

Tråvad skola är helt nyrenoverad och ombyggd.

Tråvad skola

I september 2020 var det dags för ett antal barn att ta de första symboliska spadtagen i en grushög. Sedan dess har det hänt mycket. En del av den gamla skolan har bevarats och renoverats medan andra delar är helt nybyggda. Det som tidigare var kök och matsal är nu bibliotek, materielrum och det har skapats ett gemensamt personalrum för skola och förskola. Pedagogerna i både förskola och grundskola har fått arbetsrum och kurator, rektor, skolsköterska och speciallärarna har fått rum, något som de saknade tidigare.

På skolan går elever från Förskoleklass- årskurs 2. På Tråvads nya skola kommer även årskurs 3 få plats. Skolan inrymmer en fritidshemsavdelning som heter Kastanjen.

Tråvad skola är belägen mitt i samhället och ligger nära idrottsplats och ett stenkast från skogen.

Skolan och fritidshemmet använder skogen för lek, undervisning och måltider.

Målbild

Skolans gemensamma målbild är att låta eleverna växa och utvecklas till sin fulla potential i en trygg lärande miljö. Tråvad skola präglas av en positiv, tillåtande och öppen stämning med en medvetenhet och en vilja att ständigt utvecklas.

Under läsåret 21/22 fokuseras extra på Läslust och motivation att vilja utvecklas och lära.

Tråvad skola följer kommunens policy kring likabehandlingsarbete, kränkningsarbete kring trygghet och studiero.

Fritidshemmet

Fritidshemmet håller öppet vardagar kl 6-18

På fritidshemmet råder öppenhet till lek och lusten att lära. Naturen och utemiljön utnyttjas flitigt vid både skapande, lek och måltider.

Aktuella händelser kommuniceras via hembrev till vårdnadshavarna.

Fritidshemmet ingår som en naturlig del av barnets hela dag. Under dagen har fritidshemspersonalen ett planerat samarbete med lärare och ansvarar även för olika lektioner.
Samverkan sker med fritidshemmet i Larv.

Frånvaroanmälan

Sjukanmälan sker på Dexter via kommunens självservice.
Fritidshemmets mailadress: travadFritids@vara.se
Skolans mailadress: travadf-2@vara.se
Telefonnummer skola: 0512-31628
Telefonnummer Fritidshemmet: 0512-31625
Sms Fritidshemmet: 073 280 79 31

Skolans gemensamma målbild är att låta eleverna växa och utvecklas till sin fulla potential i en trygg lärande miljö. Tråvad skola präglas av en positiv, tillåtande och öppen stämning med en medvetenhet och en vilja att ständigt utvecklas.

Under läsåret 21/22 fokuseras extra på Läslust och motivation att vilja utvecklas och lära.

Tråvad skola följer kommunens policy kring likabehandlingsarbete, kränkningsarbete kring trygghet och studiero.

Adress

Tråvads skola
Idrottsgatan 13
534 92 TRÅVAD

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.