Tråvad

På Tråvad skola går 50 elever från förskoleklass till åk 3. På fritidshemmet Kastanjen finns 39 barn inskrivna.

Bilden visar skolan i Tråvad.

I Tråvad finns fritidshem Kastanjen och skola 6-9 år. Där finns en gymnastiksal som används flitigt av fritidshemmet Kastanjens verksamhet.

Tråvads förskola och skola ligger i anslutning till varandra och barnen delar skolgård där förskole- och skolbarn träffas naturligt.

Målsättning

Vår målsättning är att våra elever känner trygghet och att de ska utvecklas i sin fulla potential. Vi vill under pedagogisk ledning väcka och stimulera elevernas nyfikenhet till att vilja lära sig nya saker.

Fritidshemmet

Fritidshemmet Kastanjen är i skolans lokaler. Vi har mycket utomhusaktiviteter. Vi går till ”Tomternas park”, Tråvads lekplats och ”Åna”. Vi har tillgång till skolan gympasal där vi har lek och rörekse.

Så här ser en dag ut på Kastanjens fritidshem:

06.00 Kastanjen öppnar.
07.10 Frukost serveras i matsalen för de som åker till Larv.
07.25 Buss till Larv avgår för de barn som går i åk 3-6.
07.50 Frukost serveras i matsalen. Det bjuds på stor variation.
08.15 Skolan i Tråvad börjar.
Efter skolans går eleverna till Kastanjen för en samling. Vi pratar om dagen och diskuterar om vilka aktiviteter som erbjuds.
14.00 Mellanmål serveras i matsalen.
18.00 Stänger Kastanjen

Detta händer på Kastanjens fritidshem:

  • v12 Påsklov
  • 10/5 Fritidshemmens dag. Kastanjen har Cabaret. Info kommer senare.
  • 13/6 Fritidshemmet har stängt på grund av kompetensutveckling

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan för Ditt barn görs på tel:

Fritidshemmet Kastanjen, Skolan Tråvad: 0512- 316 25

Du kan också mejla:
travadFritids@vara.se – Fritidshemmet Kastanjen
travadf-2@vara.se – Tråvad Förskoleklass – åk 2

Vår målsättning är att våra elever känner trygghet och att de ska utvecklas i sin fulla potential. Vi vill under pedagogisk ledning väcka och stimulera elevernas nyfikenhet till att vilja lära sig nya saker.

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.