Torsgårdsskolan

Torsgårdsskolan finns i Vara tätort. Skolan är nyligen om- och tillbyggd och här huserar just nu 216 elever.

Bilden visar Torsgårdsskolan i Vara tätort.

På skolan finns förskoleklasser, årskurs 1-3 samt fritidshemsverksamhet.

”En skola för framtiden”

Tillsammans vill, vågar och kan vi lära och utvecklas i en trygg miljö. Vi lär och utvecklas tillsammans genom respekt, trygghet och ansvar.

Förskoleklass

Under det året barnet fyller 6 år erbjuder kommunen förskoleklassverksamhet och därefter börjar barnet grundskolan. På Torsgårdsskolan har vi tre förskoleklasser, Linet, Smörblomman och Vallmon.

Förskoleklassen ska stimulera alla elevers utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning och främja deras sociala utveckling.

Lek, skapande och utforskande är viktiga delar i detta där elevernas lust och nyfikenhet tas tillvara. I leken utvecklas barnens sociala kontakter, etik och moral, logiska tänkande, konflikthantering med mycket mera.

Vi är en öppen skola där alla barn är allas angelägenhet. Vi vill ha ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder och du ska alltid känna dig välkommen.

Fritidshemmet

För de föräldrar som behöver omsorg för sina barn före och/eller efter skoltiden har vi fritidshemsverksamhet. Vi har fyra avdelningar Linet, Vallmon, Smörblomman och Syrenen.

Fritidshemmets verksamhet ingår som en naturlig del i barnets hela dag. Vår målsättning är att barnen känner trygghet, trivsel och har roligt tillsammans under både avkoppling och aktiviteter. Vi vill under pedagogisk ledning väcka och stimulera barnen, så att de efter hand blir mer självständiga att ta ansvar och initiativ till en berikande fritid.

I olika teman och i leken får barnen möjlighet att utveckla sina tankar, känslor och kunnande.

Barnen har möjlighet att påverka sin vistelse hos oss. Stormöten är forum där vi gemensamt diskuterar olika aktiviteter där barnen är med och bestämmer. Det kan vara olika gruppsysselsättningar som t.ex. idrott, bakning, utflykter eller olika aktiviteter på lovdagar.

Vår verksamhet ingår som en naturlig del av barnets hela dag. Under dagen har vi ett planerat samarbete med lärare och ansvarar även för olika lektioner.

Fritidshemmen har öppet 06.00-18.00.

Frånvaroanmälan

All frånvaro ska rapporteras via Dexter. Länk till Dexter hittar du under rubriken Relaterat här på sidan.

Föräldraföreningen

Vill du komma i kontakt med Torsgårdsskolan och Parkskolans föräldraförening kan du mejla dem på vara.foraldrarforening@gmail.com

Under det året barnet fyller 6 år erbjuder kommunen förskoleklassverksamhet och därefter börjar barnet grundskolan. På Torsgårdsskolan har vi tre förskoleklasser, Linet, Smörblomman och Vallmon.

Förskoleklassen ska stimulera alla elevers utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning och främja deras sociala utveckling.

Lek, skapande och utforskande är viktiga delar i detta där elevernas lust och nyfikenhet tas tillvara. I leken utvecklas barnens sociala kontakter, etik och moral, logiska tänkande, konflikthantering med mycket mera.

Vi är en öppen skola där alla barn är allas angelägenhet. Vi vill ha ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder och du ska alltid känna dig välkommen.

Adress

Torsgårdsskolan
Johan Brinks gata 17
534 81 VARA

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.