Parkskolan

Välkommen till Parkskolan – en skola för framtiden! Tillsammans vill, vågar och kan vi lära och utvecklas i en trygg miljö. Vi lär och utvecklas tillsammans genom respekt, trygghet och ansvar.

Bilden visar Parkskolan i Vara tätort.

Parkskolan ligger centralt i Vara tätort och har närhet till idrottshall, kommunbibliotek, kulturskola och badhus samt högstadieskolan Alléskolan som vi delar matsal med.

På skolan finns årskurs fyra, fem och sex samt fritidshem och grundsärskolan. På vår skolgård finns fotboll- och basketplan, linbana och klätterställning med mera.

Elevernas skoltider

Måndag:          8.40-13.20
Tisdag:             8.40-15.40
Onsdag:           8.40-13.20
Torsdag:          8.40-15.40
Fredag:            8.40-14.30

Fritidshemmet

På Parkskolans fritidshem ”Parkis” kan de barn som har behov av barnomsorg på grund av föräldrars arbete eller studier vara såväl före som efter skoltid; vi har öppet mellan kl. 06.00 och 18.00.

Vår målsättning är att barnen känner trygghet, trivsel och har roligt tillsammans under både avkoppling och aktiviteter. Vi vill under pedagogisk ledning väcka och stimulera barnen, så att de efter hand blir mer självständiga att ta ansvar och initiativ till en berikande fritid.

Barnen har stor möjlighet att påverka sin vistelse hos oss. Fritidshemsråd är ett forum där vi gemensamt diskuterar olika aktiviteter där barnen är med och bestämmer.
Vi arbetar tillsammans med olika föreningar, Torsbo fritidsgård och kulturaktiviteter i kommunen.

Under skoldagen samverkar fritidshemmets pedagoger med skolans olika klasser.

Internationellt arbete

Mål:

  • Att få inblick i andra kulturer och levnadsförhållanden
  • Att visa på och använda olika kommunikationsmedel för kontakter
  • Att eleverna utvecklar sin engelskan och ser nyttan med kunskapen i praktisk handling

För att uppnå våra mål har vi flera internationella projekt. Vi har utbyte med Hook Norton Primary School i England. Under årens lopp har vi haft besök av både lärare och elever från skolan.

Nedan finns länk till vår partnerskola.

Hook Norton Primary School, England

Frånvaroanmälan

All frånvaro ska rapporteras via Dexter. Länk till Dexter hittar du under rubriken Relaterat här på sidan.

För att lämna information utöver frånvarorapporten finns följande kontaktnummer:

Åk 4 tel. 0512-31145
Åk 5 och fritidshemmet tel. 0512-31142
Åk 6 tel. 0512-31146
Studiegruppen tel. 0512-31137

Tillfällig schemaändring Parks fritidshem

För tillfällig schemaändring, vänligen mejla parkfritids@edu.vara.se 

Tack!

Föräldraföreningen

Vill du komma i kontakt med Parkskolan och Torsgårdsskolans föräldraförening kan du mejla dem på vara.foraldrarforening@gmail.com

På Parkskolans fritidshem ”Parkis” kan de barn som har behov av barnomsorg på grund av föräldrars arbete eller studier vara såväl före som efter skoltid; vi har öppet mellan kl. 06.00 och 18.00.

Vår målsättning är att barnen känner trygghet, trivsel och har roligt tillsammans under både avkoppling och aktiviteter. Vi vill under pedagogisk ledning väcka och stimulera barnen, så att de efter hand blir mer självständiga att ta ansvar och initiativ till en berikande fritid.

Barnen har stor möjlighet att påverka sin vistelse hos oss. Fritidshemsråd är ett forum där vi gemensamt diskuterar olika aktiviteter där barnen är med och bestämmer.
Vi arbetar tillsammans med olika föreningar, Torsbo fritidsgård och kulturaktiviteter i kommunen.

Under skoldagen samverkar fritidshemmets pedagoger med skolans olika klasser.

Kontakt

Adress

Parkskolan
Skolgatan 20
534 31 VARA

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.