Parkskolan

Välkommen till Parkskolan – en skola för framtiden! Tillsammans vill, vågar och kan vi lära och utvecklas i en trygg miljö. Vi lär och utvecklas tillsammans genom respekt, trygghet och ansvar.

Parkskolan ligger centralt i Vara tätort och har närhet till idrottshall, kommunbibliotek, kulturskola och badhus samt högstadieskolan Alléskolan som vi delar matsal med.

På skolan finns årskurs fyra, fem och sex samt fritidshem och grundsärskolan. På vår skolgård finns fotboll- och basketplan, linbana och klätterställning med mera.

Elevernas skoltider är:

Måndag-Tisdag: 8.40-15.40
Onsdag-Torsdag: 8.40-13.20
Fredag: 8.40-14.30

Fritidshemmet

På Parkskolans fritidshem ”Parkis” kan de barn som har behov av barnomsorg på grund av föräldrars arbete eller studier vara såväl före som efter skoltid; vi har öppet mellan kl. 06.00 och 18.00.

Vår målsättning är att barnen känner trygghet, trivsel och har roligt tillsammans under både avkoppling och aktiviteter. Vi vill under pedagogisk ledning väcka och stimulera barnen, så att de efter hand blir mer självständiga att ta ansvar och initiativ till en berikande fritid.

Barnen har stor möjlighet att påverka sin vistelse hos oss. Fritidshemsråd är ett forum där vi gemensamt diskuterar olika aktiviteter där barnen är med och bestämmer.
Vi arbetar tillsammans med olika föreningar, Torsbo fritidsgård och kulturaktiviteter i kommunen.

Under skoldagen samverkar fritidshemmets pedagoger med skolans olika klasser.

Internationellt arbete

Mål:

  • Att få inblick i andra kulturer och levnadsförhållanden
  • Att visa på och använda olika kommunikationsmedel för kontakter
  • Att eleverna utvecklar sin engelskan och ser nyttan med kunskapen i praktisk handling

För att uppnå våra mål har vi flera internationella projekt. Vi har utbyte med Hook Norton Primary School i England. Under årens lopp har vi haft besök av både lärare och elever från skolan.

Nedan finns länk till vår partnerskola.

Hook Norton Primary School, England

Frånvaroanmälan

Park åk 4 och Fritidshem
0512 – 311 42

Park åk 5 och 6
0512 – 311 46

Tillfällig schemaändring Parks fritidshem

För tillfällig schemaändring, vänligen mejla parkfritids@vara.se 

Tack!

På Parkskolans fritidshem ”Parkis” kan de barn som har behov av barnomsorg på grund av föräldrars arbete eller studier vara såväl före som efter skoltid; vi har öppet mellan kl. 06.00 och 18.00.

Vår målsättning är att barnen känner trygghet, trivsel och har roligt tillsammans under både avkoppling och aktiviteter. Vi vill under pedagogisk ledning väcka och stimulera barnen, så att de efter hand blir mer självständiga att ta ansvar och initiativ till en berikande fritid.

Barnen har stor möjlighet att påverka sin vistelse hos oss. Fritidshemsråd är ett forum där vi gemensamt diskuterar olika aktiviteter där barnen är med och bestämmer.
Vi arbetar tillsammans med olika föreningar, Torsbo fritidsgård och kulturaktiviteter i kommunen.

Under skoldagen samverkar fritidshemmets pedagoger med skolans olika klasser.

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.