Parkskolan

På Parkskolan finns årskurserna 4-6, fritidshem, särskola och träningsskola.

Parkskolan är en gammal byggnad som uppfördes i början av 1900-talet. Skolan är centralt belägen med närhet till kommun biblioteket, bowling- och idrottshall. Cirka 200 meter längre bort ligger Varas högstadieskola, Alléskolan, med vilken vi delar matsal. Parkskolan bildar en gemensam enhet med Torsgårdsskolan där eleverna går i förskoleklass till åk 3. Parkskolan och Torsgårdsskolan har gemensam ledning och vision:

Vision

”En skola för framtiden”
Tillsammans vill, vågar och kan vi lära och utvecklas i en trygg miljö. Vi lär och utvecklas tillsammans genom respekt, trygghet och ansvar.

Fritidshemmet

På Parkskolans fritidshem ”Parkis” kan de barn som har behov av barnomsorg på grund av föräldrars arbete eller studier vara såväl före som efter skoltid; vi har öppet mellan kl. 06.00 och 18.00.

Vår målsättning är att barnen känner trygghet, trivsel och har roligt tillsammans under både avkoppling och aktiviteter. Vi vill under pedagogisk ledning väcka och stimulera barnen, så att de efter hand blir mer självständiga att ta ansvar och initiativ till en berikande fritid.

Barnen har stor möjlighet att påverka sin vistelse hos oss. Fritidshemsråd är ett forum där vi gemensamt diskuterar olika aktiviteter där barnen är med och bestämmer.
Vi arbetar tillsammans med olika föreningar, Torsbo fritidsgård och kulturaktiviteter i kommunen.

Under skoldagen samverkar fritidshemmets pedagoger med skolans olika klasser.

Internationellt arbete

Mål:

  • Att få inblick i andra kulturer och levnadsförhållanden
  • Att visa på och använda olika kommunikationsmedel för kontakter
  • Att eleverna utvecklar sin engelskan och ser nyttan med kunskapen i praktisk handling

För att uppnå våra mål har vi flera internationella projekt. Vi har utbyte med Hook Norton Primary School i England. Under årens lopp har vi haft besök av både lärare och elever från skolan.

Nedan finns länk till vår partnerskola.

Hook Norton Primary School, England

Frånvaroanmälan

Park åk 4 och Fritidshem
0512 – 311 42

Park åk 5 och 6
0512 – 311 46

Tillfällig schemaändring Parks fritidshem

På Parkskolans fritidshem ”Parkis” kan de barn som har behov av barnomsorg på grund av föräldrars arbete eller studier vara såväl före som efter skoltid; vi har öppet mellan kl. 06.00 och 18.00.

Vår målsättning är att barnen känner trygghet, trivsel och har roligt tillsammans under både avkoppling och aktiviteter. Vi vill under pedagogisk ledning väcka och stimulera barnen, så att de efter hand blir mer självständiga att ta ansvar och initiativ till en berikande fritid.

Barnen har stor möjlighet att påverka sin vistelse hos oss. Fritidshemsråd är ett forum där vi gemensamt diskuterar olika aktiviteter där barnen är med och bestämmer.
Vi arbetar tillsammans med olika föreningar, Torsbo fritidsgård och kulturaktiviteter i kommunen.

Under skoldagen samverkar fritidshemmets pedagoger med skolans olika klasser.

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.