Klagomålshantering bildningsförvaltningen

Här kan du lämna klagomål på utbildningsverksamheten i Vara kommun.

För att vår utbildningsverksamhet ska kunna hålla en så god standard som möjligt och för att säkerställa att varje barn behandlas med respekt är det viktigt att vi får vetskap om det finns klagomål på vår verksamhet. Dessa klagomål kan lämnas här.

Klagomål ska först och främst lämnas till berörd personal och i andra hand till berörd förskolechef eller rektor. Om ni inte är nöjda med deras hantering kan klagomål lämnas här för att utredas av den centrala bildningsförvaltningen.

Uppgifter som du lämnar kommer att registreras i kommunens diariesystem och hanteras enligt dataskyddsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.
Läs om hur Vara kommun behandlar dina personuppgifter.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.