Klagomålshantering bildningsförvaltningen

Här kan du lämna klagomål på utbildningsverksamheten i Vara kommun.

För att vår utbildningsverksamhet ska kunna hålla en så god kvalitet som möjligt är det viktigt att vi får vetskap om det finns klagomål på vår verksamhet. Dessa klagomål kan lämnas på vår e-tjänst för klagomål inom utbildningsverksamheten.

Klagomål ska först och främst lämnas till berörd personal och i andra hand till berörd rektor. Om ni inte är nöjda med deras hantering kan klagomål lämnas här för att utredas av den centrala bildningsförvaltningen. Tänk på att denna e-tjänst främst är till för klagomål på den faktiska utbildningsverksamheten, det vill säga om ni anser att vår verksamhet skulle bryta mot någon lag eller förordning.

Om ni istället har mer generella synpunkter vänligen använd tjänsten ”Bättre Vara”.
Om ert ärende gäller felanmälningar på skolfastigheter är ni välkomna att använda vår tekniska felanmälan.

E-tjänst för klagomål inom utbildningsverksamheten

Uppgifter som du lämnar kommer att registreras i kommunens diariesystem och hanteras enligt dataskyddsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.
Läs om hur Vara kommun behandlar dina personuppgifter.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.