Så här jobbar vi

Vara kommuns övergripande mål skall ha en tydlig koppling till Agenda 2030.

Genom 17 globala hållbarhetsmål antog världens stats- och regeringschefer ett globalt ramverk för hållbar utveckling i FN:s generalförsamling 2015, Agenda 2030. Agenda 2030 syftar till att skapa en hållbar utveckling. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Begreppet hållbar utveckling är viktigt för Vara kommuns långsiktiga planering och innehåller tre dimensioner som är ömsesidigt beroende av varandra; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Ur Strategisk plan och budget 2021-2024.

Måltidsmodellen

För att måltiden skall vara god krävs det att många pusselbitar faller på plats. Vi följer livsmedelsverkets riktlinjer för bra måltider inom skola, vård och omsorg.

Nationella riktlinjer för måltider i förskolan (livsmedelsverket.se)
Nationella riktlinjer för måltider i skolan (livsmedelsverket.se)
Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen (livsmedelsverket.se)

Cirkel med sex stycken pusselbitar som visar måltidsmodellen.

Råvaror

Vi väljer råvaror av god kvalitet, gärna grönsaker i säsong, och en ökande mängd närproducerade livsmedel. Vi är mycket glada att kunna köpa in:

 • Potatis från Svartemaden
 • Ägg från Ulvstorp
 • Färsk fisk från Göteborgs fiskhamn
 • Kött och kyckling från Sverige
 • Färska grönsaker från Arentorp när det finns tillgång.

Någon gång ibland har vi även möjlighet att servera kalkon från Adelsåsen eller viltkött från lokala jägare. I våra upphandlingar möjliggör vi för lokala producenter att leverera sina produkter till oss.

Miljöpåverkan

Vi sänker utsläppen av CO2 genom aktiva menyval. Vi ökar andelen vegetabilier och satsar på fler fisk- och kycklingrätter enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Vi har som mål att andelen ekologiska råvaror skall öka. I dagsläget är all mjölk vi köper in ekologisk, de lokala grönsakerna, och även många andra produkter när budgeten tillåter.

Fisk köper vi i stor utsträckning MSC-märkt.

Sedan januari 2021 sorterar vi ut matavfallet som sedan skickas till en biogasanläggning, för att bli till fordonsgas/biogas och ny näring till åkermark.

Andra viktiga mål är att minska förbrukningen av papper, plast och rengöringskemikalier i våra kök.

Matsvinn

Produktion av livsmedel tar mycket resurser i anspråk och vi arbetar aktivt för att alla råvaror vi köper in skall användas och hamna i magen. Därför kan rester av potatis, gröt och grönsaker ingå i brödet och bidra till dess smak och saftighet!

Vi begränsar svinnet genom att laga mat i omgångar under serveringen, när vi ser hur mycket som går åt. Nylagad mat är godare och har även ett bättre näringsvärde än den som har varmhållits länge. Det gör även att vi inte står med en massa överbliven mat när lunchen är slut.

Matsvinnet minskar vi även genom ett nära samarbete med förskola, skola och äldreomsorg, till exempel inom projektet Resurssmart äldreboende. Vi vädjar till alla våra gäster att äta upp det man lagt på tallriken.

Några gånger om året mäter vi hur mycket matsvinn som uppstår i våra kök, alltifrån sådant som blivit för gammalt i våra förråd, till grönsaksrens, mat som blir över i våra bufféer, och slutligen det som skrapas av från tallrikarna.

En stor del av svinnet består av mat som stått framme i serveringen, och som kastas för att den inte går att ta tillvara på ett säkert sätt. Därför försöker vi ställa fram mindre mat åt gången mot slutet av serveringen.

Att minska svinnet i alla led är viktigt både för miljön och för att inte kasta skattebetalarnas pengar i soppåsen!

Våra riktlinjer

När vi planerar måltiderna strävar vi efter att följa vissa principer och arbetar alltid efter att resultatet ska bli så bra som möjligt för våra gäster! De riktlinjer vi arbetar efter inom skolan är dessa:

 • Tillräckligt med mat
 • Trivsam och lugn matsalsmiljö
 • Minst två rätter att välja mellan, plus ett vegetariskt alternativ
 • Tillgång till dricksvatten hela skoldagen
 • Så kort tid som möjligt mellan tillagning och servering
 • Hygienisk säker mat
 • Nötter inkl. mandel, jordnötter och sesamfrö förekommer inte
 • Tillräckligt med tid att äta
 • Inga barn utesluts eller mobbas sa att de inte vill eller törs gå till matsalen
 • Måltider på fasta, regelbundna tider
 • Skolan är fri från godis, glass, bakverk, snacks och söta drycker
 • Tillgång till bra mellanmål på eftermiddagen
 • Pedagogiska måltider ingår med fördel i lärarnas uppdrag
 • Att barnen kan tvätta händerna före måltiden.
 • Du får en näringsrik och vällagad lunch där grönsaker serveras dagligen. Lunchen tillgodoser 1/3 av dagsbehovet gällande näring och energi.
 • Vid förskolorna ska, i genomsnitt, frukost ge ca 20 %, lunchen ca 25 % samt mellanmålet ca 15 – 20 % av det dagliga energi- och näringsbehovet för barnen.
 • Specialkost serveras vid behov.

Matråd skola/förskola

Vi vill att alla elever skall kunna vara med och påverka måltiderna på våra skolor och förskolor. Matrådet är till för att eleverna skall vara delaktiga och få möjlighet att kommentera, påverka och komma med förslag på förbättringar. Tillfället är till för att diskutera bland annat utbud, måltidsmiljö, serveringstider, ljudnivå eller annat som eleverna tycker är viktigt. Deltagarna på ett matråd är elevrepresentanter från varje arbetslag, skolsköterska/hemkunskapslärare samt kökspersonal. Ibland är även kostekonom/kostchef med. En gång per termin har vi önskevecka, då barn/elever får rösta om vilka rätter som skall serveras.

Kostråd äldreomsorg

När man blir äldre förändras energi- och näringsbehovet och även smakerna kan ofta förändras. Det är ganska vanligt att aptiten och ätandet minskar både på grund av fysiska och psykosociala faktorer. Då vi vill motverka undernäring hos våra äldre, arbetar vi för att måltiden blir en njutningsfull stund för de som äter. Både att maten smakar bra men även att miljön, atmosfären och bemötandet är trevligt!

Syftet med kostråden att vi ska mötas kök och vård för att tillsammans arbeta för att måltiden blir så bra som möjligt. Att kunna påverka sin matsituation är oerhört viktigt, och via matråden får vi feedback från de boende om vad som är bra och vad som kan förbättras. Vi försöker ta vara på deras önskemål och måltidsminnen. Vi uppmärksammar högtider med de mattraditioner som hör till, men kan även ordna andra högtidliga tillfällen där det inte är något speciellt som firas.

För att måltiden skall vara god krävs det att många pusselbitar faller på plats. Vi följer livsmedelsverkets riktlinjer för bra måltider inom skola, vård och omsorg.

Nationella riktlinjer för måltider i förskolan (livsmedelsverket.se)
Nationella riktlinjer för måltider i skolan (livsmedelsverket.se)
Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen (livsmedelsverket.se)

Cirkel med sex stycken pusselbitar som visar måltidsmodellen.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.