Skola och förskola

Vi tillagar och serverar varje vardag cirka 2800 luncher där även du med specialkost får dina behov tillgodosedda.

Kökspersonal förbereder mat.

På skolorna serveras alltid en huvudlunchrätt och ett vegetariskt alternativ som alla är välkomna att äta av samt ytterligare ett alternativ till dagens rätt.  Denna alternativa rätt planerar varje skola var för sig, på så vis kan varje skola delvis styra menyn så att den passar just den verksamheten. Till detta serveras en riklig salladsbuffé, innehållande både grova grönsaker och salladsgrönsaker, mjukt (ofta hembakat) och hårt bröd. Som måltidsdryck serveras vatten och lättmjölk.

Inom förskolan är valmöjligheterna något mer begränsade. Detta beror på att små barn har svårare att hantera för många val, samt att möjligheterna att servera lika många rätter inte finns på mindre enheter. På förskolorna serveras en rätt och tre sorters grönsaker och frukt serveras efter målen.

Skollagen säger att skollunchen skall vara kostnadsfri och näringsriktig. För att säkerställa detta näringsberäknas menyerna i ett kostdataprogram av en utbildad kostekonom.

Matråd

Vi vill att alla elever skall kunna vara med och påverka måltiden på våra skolor och förskolor. Matrådet är till för att eleverna skall vara delaktiga och få möjlighet att kommentera, påverka och komma med förslag på förbättringar. Tillfället är till för att diskutera bland annat utbud, måltidsmiljö, serveringstider, ljudnivå eller annat som eleverna tycker är viktigt. Deltagarna på ett matråd är elevrepresentanter från varje arbetslag, skolsköterska/hemkunskapslärare samt kökspersonal. Ibland är även kostekonom/kostchef med.

Måltidens mål

I kommunens strategiska plan arbetar vi mot följande mål:

 • Öka andelen internationella rätter.
 • Öka andelen vegetariska rätter och minska på mängden kött, fisk och fågel
 • Arbeta med att minska matsvinnet
 • Öka miljömedvetenheten – sopsortera
 • Öka ekologiska produkter

”I våra kök kan du dessutom ofta mötas av doften av nybakt bröd! Då det serveras soppa, eller pannkakor finns alltid ett alternativ.”

Specialkost

Alla elever ska erbjudas en näringsriktig skollunch, även om eleven har behov av specialkost. För att få specialkost önskar vi att målsman fyller i en blankett. Denna finns att hämta under e-tjänster. Från och med HT-19 behöver den som ansöker om specialkost bifoga ett läkarintyg/läkarutlåtande om det gäller en allergi eller intolerans.

Yttersta ansvar för att eleven får den kost som denna är i behov av har respektive rektor. Men för att kunna tillgodose behovet och minska risken att eleven får fel kost måste all information även nå kökspersonal samt pedagoger. På Lagmansgymnasiet arbetarutbildade dietkockar som tillagar den mat som eleven behöver. Dietkockarna lagar även den vegetariska rätten som skickas ut till kommunens skolor.

Våra riktlinjer

När vi planerar måltiderna strävar vi efter att följa vissa principer och arbetar alltid efter att resultatet ska bli så bra som möjligt för våra gäster! De riktlinjer vi arbetar utefter inom skolan är dessa:

 • Tillräckligt med mat
 • Trivsam och lugn matsalsmiljö
 • Minst två rätter att välja mellan, plus ett vegetariskt alternativ
 • Tillgång till dricksvatten hela skoldagen
 • Så kort tid som möjligt mellan tillagning och servering
 • Hygienisk säker mat
 • Nötter inkl. mandel, jordnötter och sesamfrö förekommer inte
 • Tillräckligt med tid att äta
 • Inga barn utesluts eller mobbas sa att de inte vill eller törs gå till matsalen
 • Måltider på fasta, regelbundna tider
 • Skolan är fri från godis, glass, bakverk, snacks och söta drycker
 • Tillgång till bra mellanmål på eftermiddagen
 • Pedagogiska måltider ingår med fördel i lärarnas uppdrag
 • Att barnen kan tvätta händerna före måltiden.

Våra tjänstegarantier

Vi står för att:

 • Du får en näringsrik och vällagad lunch där grönsaker serveras dagligen. Lunchen tillgodoser 1/3 av dagsbehovet gällande näring och energi.
 • Vid medicinska, etiska eller religiösa skäl serveras specialkost.
 • Vid förskolorna ska, i genomsnitt, frukost ge ca 20 %, lunchen ca 25 % samt mellanmålet ca 15 – 20 % av det dagliga energi- och näringsbehovet för barnen.

Vi vill att alla elever skall kunna vara med och påverka måltiden på våra skolor och förskolor. Matrådet är till för att eleverna skall vara delaktiga och få möjlighet att kommentera, påverka och komma med förslag på förbättringar. Tillfället är till för att diskutera bland annat utbud, måltidsmiljö, serveringstider, ljudnivå eller annat som eleverna tycker är viktigt. Deltagarna på ett matråd är elevrepresentanter från varje arbetslag, skolsköterska/hemkunskapslärare samt kökspersonal. Ibland är även kostekonom/kostchef med.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.