Anmälan, avgifter och information

Avgifter

Kursavgift:  

Bild och Form och media: 600 kr/termin + 50kr/termin i materialkostnader

Dans: 600 kr/termin

El Sistema: Gratis

Instrumenthyra: 300 kr/termin ingår ej i maxtaxan

Keramik: 1000 kr/termin.

Musikkurser: 600 kr/termin (notmaterial ingår ej) 

Orkestrar: Gratis, om du går på Kulturskolan.

Showgruppen: 600 kr/termin

Vuxenelev: 1600kr/termin (i mån av plats) ingår ej i maxtaxan

 

Maxtaxa 1200 kr/per familj och termin (gäller ej vuxenelever och instrumenthyra) 

 

Du betalar kursen direkt på vår anmälningssida StudyAlong.

 

Slutar en elev under terminen återbetalas EJ avgiften. Under ett läsår erbjuder vi minst 25 lektionstillfällen. I begreppet lektionstillfällen ingår även sådant som konserter/föreställningar, konsertbesök, utställningar etc.

Anmälan

Anmälan görs på våran anmälningssida StudyAlong. (Länk till sidan)

Du behöver anmäla dig till varje termin, annars kommer du/ni förlora er plats på Kulturskolan.

El Sistema

Namnlös

Kulturskolan erbjuder en musikverksamhet för förskola och grundskolans lägre åldrar som vill:

° Nå ut till elever i hela kommunen

° Berika och skapa sociala möten

° Skapa gemensam repertoar för elever i Vara och övriga Sverige

° Inspirera och fortbilda personal

° Arbeta integrerat med olika åldrar och kulturer

° Erbjuda barn i kommunen en meningsfull fritid

° Ge en introduktion till och skapa intresse för körsång och instrumentspel

° Ge eleverna möjlighet att utvecklas musikaliskt i grupp

 

Läs mer www.elsistema.se

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen är en extern förening som leds av föräldrar till elever på kulturskolan.

Styrelsen består av:

Helene Carlsson, Ordförande

Carina Lidstedt, Sekreterare

Linda Högstedt, Kassör

André Grandin, Styrelseledamot

Mikael Häregård, Styrelseledamot

Rebecka Westin, Styrelseledamot

 

Boel Klang, Valberedning

 

Vad gör föräldraföreningen? Föräldraföreningen hjälper till med praktiska saker kring föreställningar och konserter till exempel genom fikaförsäljning.

Som medlem i föräldraföreningen kan du ansöka om bidrag om ditt barn ska åka på läger.

 

Vid frågor kontakta Helene Carlsson på MAIL

Instrumenthyra

Hyra för instrument är: 300kr/termin. Ingår ej i maxtaxan! (hyran betalas på anmälningssidan StudyAlong)

Bleckblåsinstrument: Instrumenten kan hyras under två år, därefter i mån av tillgång.

Träblåsinstrument: Instrumenten kan hyras under två år, därefter i mån av tillgång. (Blockflöjt går inte att hyra)

Stråkinstrument: Instrumenten kan hyras under tiden eleven behöver ett mindre instrument. 

 

Observera att gitarr, bas, trummor, piano, ukulele och blockflöjt går INTE att hyra.

Om ett instrument inte återlämnas efter att eleven slutat, kommer det debiteras hyra för instrumentet.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en kurs men det inte finns någon dag och tid som passar hör gärna av dig till resp. lärare. Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.

Konserter/Evenemang

Kaféer: 4 gånger per år har vi musikkaféer.

FESTival: I slutet av maj ockuperar vi badhusparken i Vara och kör en föreställning med både dans och musik.

Vårkonsert: I mitten av maj har vi vårkonsert i Vara kyrka.

Bildutställning: I maj varje år är det en bildutställning på biblioteket i Vara.

 

Kulturskolans uppdrag

Det här är kulturskolans uppdrag:

  • Kulturskolan ska ha undervisning i musik, dans och bild.
  • I sitt arbete ska Kulturskolan anpassa sig till nya uttrycksformer som speglar samhället.
  • Samarbetet med kommunal skola, förskola och fritidshem ska ske på ett långsiktigt och strategiskt sätt.
  • Kulturskolan ska arbeta för ett gott samarbete med konserthuset och övriga fristående aktörer i syfte att få samverkanvinster.
  • Projekt som gynnar integration, tillgänglighet och inkludering ska prioriteras.

Sjukanmälan/frånvaro

Du anmäler din frånvaro smidigt i StudyAlong-appen eller på www.studyalong.se

Kursavgift:  

Bild och Form och media: 600 kr/termin + 50kr/termin i materialkostnader

Dans: 600 kr/termin

El Sistema: Gratis

Instrumenthyra: 300 kr/termin ingår ej i maxtaxan

Keramik: 1000 kr/termin.

Musikkurser: 600 kr/termin (notmaterial ingår ej) 

Orkestrar: Gratis, om du går på Kulturskolan.

Showgruppen: 600 kr/termin

Vuxenelev: 1600kr/termin (i mån av plats) ingår ej i maxtaxan

 

Maxtaxa 1200 kr/per familj och termin (gäller ej vuxenelever och instrumenthyra) 

 

Du betalar kursen direkt på vår anmälningssida StudyAlong.

 

Slutar en elev under terminen återbetalas EJ avgiften. Under ett läsår erbjuder vi minst 25 lektionstillfällen. I begreppet lektionstillfällen ingår även sådant som konserter/föreställningar, konsertbesök, utställningar etc.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.