El Sistema

 

 

Information

Från åk 2. Kursen är 10 ggr/termin och 2 tillfällen i veckan i Kvänum.
Undervisningen sker i grupp efter skoltid. Vi spelar blås-, och slagverksinstrument, spelar orkester och sjunger i kör. Kursen innehåller också rytmik och musiklära. Blåsinstrumenten kan hyras från Kulturskolan.

El Sistema

När är lektionen? 

Var är lektionen? 

När sker intagning? 

Vem är lärare?

Från åk 2. Kursen är 10 ggr/termin och 2 tillfällen i veckan i Kvänum.
Undervisningen sker i grupp efter skoltid. Vi spelar blås-, och slagverksinstrument, spelar orkester och sjunger i kör. Kursen innehåller också rytmik och musiklära. Blåsinstrumenten kan hyras från Kulturskolan.