Kulturskolans uppdrag

Det här är Kulturskolans uppdrag:

• Kulturskolan ska ha fortsatt undervisning i musik, dans, drama och bild.
• I sitt arbete ska Kulturskolan anpassa sig till nya uttrycksformer som speglar samhället.
• Samarbetet med kommunal skola, förskola och fritidshem ska ske på ett långsiktigt och strategiskt sätt.
• Kulturskolan ska arbeta för ett gott samarbete med konserthuset och övriga fristående aktörer i syfte att få samverkansvinster.
• Projekt som gynnar integration, tillgänglighet och inkludering ska prioriteras.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.