Lagmansgymnasiet

NYHETER

Lagmansgymnasiet

Mellan den 9 januari och 1 februari är ansökan till gymnasiet öppen. Ansökan gör du via webbansökan utbildning Skaraborg Dina…

Lagmansgymnasiet

Öppet hus Lagmansgymnasiet 18/10 kl. 17.30-19.30 Under Öppet hus får du möjligheten att träffa elever, lärare och elevhälsan för att…

Läs fler nyheter i vårt: Nyhetsarkiv

Elevkårens styrelsemedlemmar på Lagman

Lagmansgymnasiets elevkår

Här finns information om elevkårens styrelse och kontaktuppgifter. Bakre raden från vänster: Erik Karlsson EK22 (ledamot), Gabriella Oskarsson SA20 (ledamot), Elin Weden EK20 (ledamot), Klara Lindbäck EK20 (medieansvarig), Ellen Björnberg EK20 (sekreterare), Stina Lundgren EK20 (ledamot) Didrik Magnusson EK22 (ledmot) Främre raden från vänster: Emelinne Björk SA20 (vice ordförande), Ida Fransson BF20 (ordförande), Maja Johansson…

Huvudentrén på Lagmansgymnasiet

Våra program

Information om programmen på Lagmansgymnasiet. BA: Bygg- och anläggningsprogrammet BF: Barn- och fritidsprogrammet EE: El- och energiprogrammet EK: Ekonomiprogrammet FT: Fordons- och transportprogrammet IM: Introduktionsprogrammet IN: Industritekniska programmet NA: Naturvetenskapsprogrammet SA: Samhällsvetenskapsprogrammet TE: Teknikprogrammet

Tre elever på Lagman sitter och pratar på sin rast.

Om skolan

Lagmansgymnasiet - nära dig och världen! Alla syns! På Lagmansgymnasiet är det en fin stämning och en god kontakt mellan elever och all personal. Alla syns på Lagmansgymnasiet! Några tillfällen i veckan är det resurstid då samtliga lärare finns tillgängliga i varsin sal för elever att söka upp för kompletteringar eller stöttning. Vi arbetar i…

Lagmansgymnasiets ena flygel

Kontakta oss

Klicka på namnen för telefonnummer och mejladress. André Essebro, bildningschef Lena Ottosson Burge, rektor Lagman 1 (BA, BF, EK, FT, SA) Susanne Schiller Harvey, rektor Lagman 2 (EE, IM, IN, NA, TE) Emily Jungslätt, ekonomi Anna Nord Sällberg, administratör Birgitta Lundström, administratör Louise Bäck , Studie och yrkesvägledare Yvonne Svantesson, skolsköterska Edit Strand, kurator Anna-Lena…

Två elever från byggprogrammet bär på en bräda.

Följ ett program för en dag!

Vill du se hur vi har det på Lagmansgymnasiet? Då är du välkommen att följa ett program för en dag. När du skickat in din anmälan blir du kontaktad av programansvarig på Lagmansgymnasiet för att bestämma en dag när besöket kan passa. VÄLKOMMEN!

Bilden föreställer en person som går på Teknik collage

Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Studerar du på Teknikprogrammet eller Industritekniska programmet deltar du i Teknikcollege. Teknikcollege leder till bra praktikplatser och garanterat sommarjobb samt mycket goda möjligheter till ett framtida arbete. Vill du veta mer om Teknikcollege?…

Några elever och personal samtalar i biblioteket Lagman

Biblioteket

Välkommen till Lagmansgymnasiets bibliotek! Biblioteket är öppet alla skoldagar kl. 8–16. Den digitala delen av biblioteket når du via din elevdator överallt på skolan. De flesta digitala resurserna nås hemifrån via It’s learning, under fliken "Mer". I biblioteket kan du läsa dagstidningar och tidskrifter, sitta och plugga, få tips om bra böcker och låna såklart.…

En målvakt i målet på ishockeyplan

Lokal idrottsprofil ishockey

En lokal ishockeyprofil (LIP) är en samverkansform mellan en skolhuvudman och en eller flera ishockeyföreningar och vänder sig till ishockeyintresserade ungdomar inom skolhuvudmannens och samverkande ishockeyföreningars naturliga rekryteringsområde. Mål och riktlinjer för verksamheten har utarbetats av Svenska Ishockeyförbundets Utvecklingsavdelning och Hockeygymnasieutskottet och skall uppfyllas vid den verksamhet som har klassificerats som rekommenderad lokal ishockeyprofil. Målsättningen…

Fotbollsspelare som dribblar mellan koner

Lokal idrottsutbildning fotboll

Målsättningen med verksamheten är att du ska kunna kombinera dina gymnasiestudier med utbildning inom fotboll. Du ges möjlighet att utifrån din egen förmåga förbättra teknik och grundfärdigheter för att kunna tillämpa dessa i träning och matchsituationer. Fokus ligger på den individuella utvecklingen. Träning/undervisning Två träningar/undervisningstillfällen i veckan genomförs under tre år. Träningen utförs av kunniga…

Personal inom elevhälsan Lagman

Elevhälsan Lagman

Hej! Det är vi som är Elevhälsan på Lagmansgymnasiet. Välkommen att kontakta oss om det är något du funderar kring, exempelvis gällande din skolgång eller hälsa. Vi i elevhälsan arbetar för att alla elever ska nå sina mål och må så bra som möjligt under utbildningen. Du kan besöka oss i elevhälsan i expeditionskorridoren på…

Handlingsplaner

  Elevhälsoplan Lagman Handlingsplan misstanke om drogmissbruk Lagmansgymnasiet Handlingsplan frånvaro Lagmansgymnasiet Handlingsplan mot hot och våld Lagmansgymnasiet Handlingsplan vid kränkande behandling och diskriminering        

Adress

Adress:
Allégatan 51, 534 31 Vara
E-post: lagmansgymnasiet@edu.vara.se

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.