Elevhälsan Lagman

Hej! Det är vi som är elevhälsan på Lagmansgymnasiet. Välkommen att kontakta oss om det är något du funderar kring.

Bilden visar personal ur Elevhälsan på Lagman

Kontaktuppgifter

Elisabeth Andersson
Specialpedagog

Ida Carlson (föräldraledig)
Edit Strand  vikarierar
Kurator

Louise Bäck
Studie- och yrkesvägledare

Yvonne Svantesson
Skolsköterska

Anna-Lena Ehn
Specialpedagog/speciallärare

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.