Biblioteket

Några elever och personal samtalar i biblioteket Lagman

Välkommen till Lagmansgymnasiets bibliotek!

Biblioteket är öppet alla skoldagar kl. 8–16.

Den digitala delen av biblioteket når du via din elevdator överallt på skolan. De flesta digitala resurserna nås hemifrån via It’s learning, under fliken ”Mer”.

I biblioteket kan du läsa dagstidningar och tidskrifter, sitta och plugga, få tips om bra böcker och låna såklart. Alla på skolan får ett lånekort som ger tillgång till bibliotekets resurser.

Biblioteket är en pedagogisk resurs för elever och personal på skolan. Syftet med  biblioteksverksamheten är att alla elever ska nå ökad måluppfyllelse.

Frågor?

Tala med John Peltola
Bibliotekarie
Tel. 0512-311 98

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.