Om skolan

Lagmansgymnasiet – nära dig och världen!

Tre elever på Lagman sitter och pratar på sin rast.

Alla syns!

På Lagmansgymnasiet är det en fin stämning och en god kontakt mellan elever och all personal. Alla syns på Lagmansgymnasiet!

Några tillfällen i veckan är det resurstid då samtliga lärare finns tillgängliga i varsin sal för elever att söka upp för kompletteringar eller stöttning. Vi arbetar i fräscha lokaler med modern utrustning.

Lagmansgymnasiet i Vara är en skola i ständig utveckling. Vi arbetar aktivt för att skapa en så god studie- och arbetsmiljö som möjligt. Skolan är utrustad med trådlöst nätverk och du har en bärbar dator som underlättar skolarbetet.

Genom skolans lärplattform får du lätt kontakt med dina lärare och övrig personal och kan lätt söka information rörande dina studier.

Gott samarbete med näringslivet!

Lagmansgymnasiet har en stark koppling till näringslivet och industrin i Vara kommun. Många av våra elever tillbringar en stor del av undervisningen ute på olika företag och det är viktigt för oss att erbjuda bra praktikplatser. Ofta leder praktiken till sommarjobb och anställning!

Lagmansgymnasiet har ett så kallat fadderskap på EK, SA, NA och TE där representanter från arbetslivet ansvarar för att lotsa en grupp av 4-5 elever in i arbetslivet. Faddrarna kommer även att delta i undervisningen då och då med sina specialkunskaper som kommer att göra de olika ämnena mer realistiska.

Se världen!

Ett led i kommunens satsning på internationalisering är de studieresor som genomförs både inom Sverige och utomlands.

Kombinera din utbildning med träning

På Lagmansgymnasiet kan du välja lokal idrottsprofil ishockey (LIP), lokal idrottsutbildning fotboll eller lokal idrottsutbildning innebandy.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.