Om skolan

Lagmansgymnasiet – nära dig och världen

Gott samarbete med näringslivet!
Lagmansgymnasiet har en stark koppling till näringslivet och industrin i Vara kommun. Många av våra elever tillbringar en stor del av undervisningen ute på olika företag och det är viktigt för oss att erbjuda bra praktikplatser. Ofta leder praktiken till sommarjobb och anställning!

Från hösten 2014 har Lagmansgymnasiet startat ett s.k. Fadderskap på EK, SA, NA och TE där representanter från arbetslivet ansvarar för att lotsa en grupp av 4-5 elever in i arbetslivet. Faddrarna kommer även att deltaga i undervisningen då och då med sina specialkunskaper som kommer att göra de olika ämnena mer realistiska.

Se världen!
Ett led i kommunens satsning på internationalisering är de studieresor som genomförs både inom Sverige och utomlands.

Alla syns!
På Lagmansgymnasiet är det en fin stämning och en god kontakt mellan elever och all personal. Alla syns på Lagmansgymnasiet!

Några tillfällen i veckan är det resurstid då samtliga lärare finns tillgängliga i varsin sal för elever att söka upp för kompletteringar eller stöttning. Vi arbetar i fräscha lokaler med modern utrustning. Du får en unik undervisningsmiljö genom vårt samarbete med Vara Konserthus.

Lagmansgymnasiet i Vara är en skola i ständig utveckling. Vi arbetar aktivt för att skapa en så god studie- och arbetsmiljö som möjligt. Skolan är utrustad med trådlöst nätverk och du har en bärbar dator som underlättar skolarbetet.

Genom skolans lärplattform får du lätt kontakt med dina lärare och övrig personal och kan lätt söka information rörande dina studier.

Vårt lokala fotbolls-gymnasium har ett gott rykte och erbjuder de som vill satsa extra på sin fotboll möjlighet till detta genom flera träningar i veckan. Givetvis kan man gå vilket program som helst och ändå välja fotbollsgymnasiet.
Det går också bra att välja innebandy. Den enskilde spelaren ges möjlighet att utifrån sin egen förmåga förbättra teknik och grundfärdigheter för att kunna tillämpa dessa i matchsituation.

 

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.