Teknikcollege

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Bilden föreställer en person som går på Teknik collage

Studerar du på Teknikprogrammet eller Industritekniska programmet deltar du i Teknikcollege.

Teknikcollege leder till bra praktikplatser och garanterat sommarjobb samt mycket goda möjligheter till ett framtida arbete. Vill du veta mer om Teknikcollege?

– När elever, lärare och företrädare för företag träffas får man insikt i varandras verksamheter. Elever får chansen att testa sina kunskaper ute på företagen medan företagen får möjligheten att fånga upp nya trender och visa vilka behov och kompetenser vi behöver. Tillsammans kan vi säkra långsiktig kompetensförsörjning till våra lokala industriföretag, säger Jonas Larsson, vice vd och produktionschef på Skandia Elevator.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.