EK: Ekonomiprogrammet

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Inom samhällsekonomin får du veta hur man använder samhällets resurser på bästa sätt.

Elev på ekonomiprogrammet håller i en lektion för sina klasskamrater.

Företagsekonomi handlar om att se på resurser ur företagens perspektiv och tillsammans med entreprenörskap utvecklas dina kunskaper för att starta och driva företag. På ekonomiprogrammet utvecklas också dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar.

Lagmansgymnasiet erbjuder två inriktningar: ekonomi och juridik

Ekonomisk inriktning:

Här får du kunskaper inom olika företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, organisation och ledarskap samt marknadsföring. Du får också kunskaper som innebär att du får färdigheter i att starta och driva företag.

Juridisk inriktning:

Du får kunskaper om det svenska rättssystemet och de lagar och regler som styr eller påverkar privatliv, företag och organisationer. Du får även lära dig hur människor tänker, känner och handlar. Även i den här inriktningen får du kunskaper som innebär att du lär dig starta och driva företag.

Gemensamt för de båda inriktningarna är att:

  • Du får en bred utbildning som leder både till vidare studier och arbete direkt inom den ekonomiska sektorn.
  • Du lär dig hur det ekonomiska systemet fungerar och därigenom får du också kunskap om hur de ekonomiska sambanden i världen påverkar dig och hela samhällssystemet.
  • Du lär dig hur förutsättningarna för handel och överlevnad fungerar runt om i världen.
  • Du kommer att kunna starta företag på riktigt genom Ung företagsamhet, där du tillsammans med några kompisar driver ett företag under ett läsår.
  • Du får tillsammans med några klasskamrater en fadder i något företag som hjälper till att visa hur dina kunskaper används i arbetslivet.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnenPoängProgramgemensamma ämnenPoäng
Engelska 5100Företagsekonomi 1100
Engelska 6100Privatjuridik100
Historia 1b100Moderna språk 100
Idrott och Hälsa 1100Psykologi 150
Matematik 1b100
Matematik 2b100Övriga kurserPoäng
Naturkunskap 1b100Individuellt val200
Religionskunskap 150Gymnasiearbete100
Samhällskunskap 1b100
Samhällskunskap 2100
Svenska 1/ svenska som andraspråk 1100
Svenska 2/ svenska som andraspråk 2100
Svenska 3/ svenska som andraspråk 3100
Ekonomisk inriktningPoängJuridisk inriktningPoäng
Entreprenörskap och företagande100Filosofi 150
Företagsekonomi 2100Psykologi 2a50
Matematik 3b100Affärsjuridik100
Rätten och samhället100
Programfördjupning Ekonomisk inr.PoängProgramfördjupning Juridisk inr.Poäng
Internationell ekonomi100Entreprenörskap och företagande100
Marknadsföring100Företagsekonomi 2100
Affärsjuridik eller Ledarskap och organisation100Marknadsföring eller Matematik 3b100

Kontaktuppgifter

Programansvarig 
Torbjörn Velander torbjorn.velander@edu.vara.se

Mentor för EK20
Jonas Ingmarsson jonas.ingemarsson@edu.vara.se
Anders Pettersson anders.pettersson@edu.vara.se

Mentor för EK21
Christoffer Stilling, christoffer.stilling@edu.vara.se
Veronica Johansson, veronica.johansson@edu.vara.se

Mentor för EK22
Torbjörn Velander torbjorn.velander@edu.vara.se
Petra Jansson petra.jansson@edu.vara.se

 

Gymnasiegemensamma ämnenPoängProgramgemensamma ämnenPoäng
Engelska 5100Företagsekonomi 1100
Engelska 6100Privatjuridik100
Historia 1b100Moderna språk 100
Idrott och Hälsa 1100Psykologi 150
Matematik 1b100
Matematik 2b100Övriga kurserPoäng
Naturkunskap 1b100Individuellt val200
Religionskunskap 150Gymnasiearbete100
Samhällskunskap 1b100
Samhällskunskap 2100
Svenska 1/ svenska som andraspråk 1100
Svenska 2/ svenska som andraspråk 2100
Svenska 3/ svenska som andraspråk 3100
Ekonomisk inriktningPoängJuridisk inriktningPoäng
Entreprenörskap och företagande100Filosofi 150
Företagsekonomi 2100Psykologi 2a50
Matematik 3b100Affärsjuridik100
Rätten och samhället100
Programfördjupning Ekonomisk inr.PoängProgramfördjupning Juridisk inr.Poäng
Internationell ekonomi100Entreprenörskap och företagande100
Marknadsföring100Företagsekonomi 2100
Affärsjuridik eller Ledarskap och organisation100Marknadsföring eller Matematik 3b100

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.