Vård- och omsorgsutbildning i Vara

Campus Lidköping startar till våren upp en vård- och omsorgsutbildning i Vara där du får chansen att utbilda dig till undersköterska.

Vård och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning som kombinerar kunskaper från olika ämnen som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Efter avslutad utbildning har du de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och med individer med funktionsnedsättning.

Ansökningsperioden är nu över och kursstart sker i januari.

Läs mer om utbildningen här