Skolutveckling

Här kan du läsa om hur vi på Vara kommun arbetar för att utveckla vår skola till en så kvalitativ skola som det är möjligt.

Pennor i olika färger

All verksamhet inom bildningsförvaltningen vilar på Bildningsnämndens mål för åren 2020-2023.

Verksamhet som främjar utveckling och lärande

Bildningsnämnden arbetar för ökad måluppfyllelse och resultat i syfte att öka individens möjligheter att påverka sin livssituation och främja lusten till ett livslångt lärande.

Verksamhet som skapar trygghet och trivsel

Med fokus på ett ömsesidigt gott bemötande och ett främjande och förebyggande förhållningssätt arbetar Bildningsnämnden för att skapa trygghet och trivsel hos individen.

Verksamhet som främjar tillgänglighet och delaktighet

Med fokus på tillgänglighet och delaktighet arbetar Bildningsnämnden för att motivera individen att kunna och vilja ta del av de olika verksamheternas innehåll.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.