Dialogforum

En samtalsarena för föräldrar, politiker och förvaltning om skola och förskola

Vi tycker att det är viktigt att samverka med föräldrar både på enhetsnivå i samråd med lärare och rektor men också på en mer övergripande nivå som vi valt att kalla Dialogforum. I Dialogforum träffas representanter för föräldraföreningar på samtliga förskolor/skolor i en aktuell dialog med politiker och förvaltningsledning. Från förvaltningens sida är det bildningschefen som deltar medan ledande politiker i bildningsnämnden också är med.

Syftet med Dialogforum är att ge och ta information i aktuella övergripande frågor, diskutera goda idéer för att förbättra verksamheterna, följa utvecklingen inom förskola/skolområdet både nationellt och lokalt. Målet är gemensamt för oss alla, nämligen att kunna ge våra barn och ungdomar en positiv utveckling, kunskaper och färdigheter inför framtiden.

Hur blir jag delaktig?

Du kan kontakta din föräldraförening om du har frågor som du vill ta upp. Längre ner på sidan kan du ta del av protokoll från mötena.
Du kan också skicka in synpunkter eller frågor. Skicka dem per post till Vara kommun, Bildningsförvaltningen, 534 81 VARA eller e-post. Frågor gällande enskilda förskolor och skolor hänvisas till respektive rektor.

Möten Dialogforum

Dialogforum har möten fyra gånger per år och de inträffar på kvällstid med start klockan 18.00. Det är frivilligt att delta och en inbjudan kommer att skickas ut till deltagarna ungefär en vecka innan mötet.

De beslutade mötestiderna för 2019 är:
Vårterminen
16 januari
20 maj
Höstterminen
18 september
4 december

Protokoll/Minnesanteckningar

Här kan du läsa de senaste protokollen/minnesanteckningarna från Dialogforum:
Minnesanteckningar 2019-09-18
Protokoll 2019-05-20
Protokoll 2019-01-16
Protokoll 2018-11-14

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.