Förstelärare

De nya karriärtjänsterna förstelärare och lektor har införts från och med höstterminen 2013. De utses av huvudmännen – kommuner och friskoleföretag. Staten betalar en löneökning på 5 000 respektive 10 000 kronor i månaden.

Regeringen har tankar om att karriärtjänsterna skall vara permanenta och att de skall bli långt fler än de ca 4 000 som finns i riket idag. Det finns också tankar om att införa tjänsterna även i förskolan.

Förstelärarna ska ha visat stort intresse för att utveckla undervisningen och de ska fortsätta leda lektioner minst på halvtid. Vad de ska göra i övrigt bestämmer huvudmannen.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.