Projekt

Läs om avslutade och pågående projekt i Vara kommun.

Kör på scen

Hela skolan sjunger

Nu är Vara kommuns Skapande skola projekt  ”Hela skolan sjunger” avslutat. Under läsåret 13/14 har alla grundskoleelever i Vara kommun sjungit, skrivit texter, spelat in en skiva och tillsammans framfört 11 konserter i Vara Konserthus. Skivan ”Så långt ögat kan se” har sålts i dryga 800 ex. På denna sida hittar du alla texter och…

Fem personer på en sen under en föreläsning om tidiga insatser

Tidiga insatser

"Tidiga insatser är något alla pratar om, men diskussionen borde leda till mer insatser en enorm vinst för individen och för samhället." Fredrik Nelander, Kommunstyrelsens ordförande "En lyckad skolgång är en av de främsta faktorerna för ett lyckligt liv. Finns det något problem som kommer att försvåra skolgången så är det bättre att arbeta med…

Logga Vara öppnar skolan

Vara öppnar skolan

Eventet Vara Öppnar Skolan var dagen då det värdefulla arbete med barn och unga som görs i Vara kommun uppmärksammades. Kommunens pedagoger visade all den kunskap som finns i Vara. Dagen var primärt till för kommunens pedagoger, men för att dela med oss utifrån det kollegiala lärandet bjöds även grannkommunernas skolchefer och kommunens politiker in. Eventet Vara…

Logotyp Vara lyfter skolan

Vara lyfter skolan

Vara Lyfter skolan var ett arbete som medarbetarna initierade för att göra verksamheten inom skolan och barnomsorgen i kommunen ännu bättre och lyfta fram allt det fantastiska arbete som bedrivs där, dag efter dag, år efter år. Redan idag trivs våra elever mycket bra i skolan visar undersökningar och undervisningen får ett gott betyg. I…

Logga iDea-projektet

iDea-projektet

Inom Bildningsförvaltningen arbetar vi aktivt för att skapa en ”skola för alla” - en skola utan förlorare där alla kan känna sig trygga. Med det menas att den gemensamma skolan ska ge alla barn optimala förutsättningar för sin egen utveckling. Grundtanken med inkludering är att göra undervisningen tillgänglig för flera elever – oavsett förutsättningar och…

Logga iDea-projektet

iDea-mobility

Bildningsförvaltningen i Vara kommun samman med skolförvaltningar i Akranes, Island och Hochsauerlandkreis, Tyskland har under 2015-2017 drivit ett ERASMUS+ strategiskt partnerskapsprojekt för skola. Namnet för detta projekt är ”the iDea project” vilket är en förkortning av Inclusion - Diversty and Equity, for All children. Som en fortsättning på ett givande projekt med goda upparbetade kontakter…

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.