Hela skolan sjunger

Nu är Vara kommuns Skapande skola projekt  ”Hela skolan sjunger” avslutat. Under läsåret 13/14 har alla grundskoleelever i Vara kommun sjungit, skrivit texter, spelat in en skiva och tillsammans framfört 11 konserter i Vara Konserthus. Skivan ”Så långt ögat kan se” har sålts i dryga 800 ex. På denna sida hittar du alla texter och noter. Skivan, som är producerad av Simon Ljungman finns att köpa för 40 kr genom Torbjörn Möller på Vara Konserthus.

Kör på scen

Tack alla elever, föräldrar, lärare, skolledare, musiker och personal på Vara Konserthus för ett roligt år tillsammans.

Torbjörn Möller, projektledare

Bakgrund

Idén med att låta alla elever, från förskoleklass till årskurs 9, sjunga körsång startade i september 2013. Simon Ljungman, som hade anställts som husartist på Vara Konserthus fick frågan om han, parallellt med detta åtagande, kunde tänka sig att ställa upp som konstnärlig ledare för körsång med 1 614 elever– ett aldrig provat jätteprojekt. Utan att tveka sa Simon ja under förutsättning att eleverna också fick möjlighet att få skriva egna texter som skulle tonsättas. När så ansökan var förankrad i rektorgrupp och ansökan skickats av bildningsnämnden till Statens Kulturråd, vilka biföll det sökta beloppet på 422 000 kronor, rekryterades nyckelpersoner bland personalen på varje skola samt Ann Gustavsson, musiklärare med rötter i kommunen.

Hela skolan sjunger i medierna

Lyssna på Simon Ljungmans fina sommarprogram om ”Hela skolan sjunger”.

Se inslaget av tv4 Skaraborg från en av konserterna…

….och här kan du se fler klipp.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.