iDea-projektet

Inom Bildningsförvaltningen arbetar vi aktivt för att skapa en ”skola för alla” – en skola utan förlorare där alla kan känna sig trygga. Med det menas att den gemensamma skolan ska ge alla barn optimala förutsättningar för sin egen utveckling. Grundtanken med inkludering är att göra undervisningen tillgänglig för flera elever – oavsett förutsättningar och förmågor.

Logga iDea-projektet

Vara kommun har drivit ett EU-finansierat projekt inom programmet ”Erasmus+ strategiska partnerskap skola” tillsammans med kommuner i Tyskland och Island. Namnet för detta projekt är ”the iDea project” vilket är en förkortning av Inclusion – Diversty and Equity, for All children. Besök projektets webbplats här: iDeaproject.nu

Projektet pågick mellan 1 september 2015 till 31 augusti 2017.

 

OmErasmus +

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Erasmus+ är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att möta och hantera de stora utmaningar som Europa står inför i dag och i framtiden; att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering.

Tre aktiviteter i programmet har särskilt fokus:

  • Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
  • Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera).
  • Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå).

Om Erasmus+ Strategiska partnerskap skola

Förskolor, skolor och gymnasieskolor samt lokala, regionala eller nationella utbildningsmyndigheter kan delta i strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt på europeisk nivå.

Inom programmet är det möjligt att i en internationell kontext utveckla, överföra och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisning, utbildning och lärande, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Det handlar om utveckling och överföring av arbetssätt, modeller och metoder, kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyten samt att främja nyckelkompetenser såsom till exempel matematik eller entreprenörskap. I förlängningen ska det gynna individers utveckling och kompetens, och stärka deras färdigheter och kvalifikationer.

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Erasmus+ är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att möta och hantera de stora utmaningar som Europa står inför i dag och i framtiden; att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering.

Tre aktiviteter i programmet har särskilt fokus:

  • Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
  • Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera).
  • Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå).

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.