Tidiga insatser

Fem personer på en sen under en föreläsning om tidiga insatser

”Tidiga insatser är något alla pratar om, men diskussionen borde leda till mer insatser en enorm vinst för individen och för samhället.”

Fredrik Nelander, Kommunstyrelsens ordförande

”En lyckad skolgång är en av de främsta faktorerna för ett lyckligt liv. Finns det något problem som kommer att försvåra skolgången så är det bättre att arbeta med problemet tidigt.”

Carl-Uno Olsson, Bildningsnämndens ordförande

Besökare från flera olika kommuner samlades under torsdagen den 26 februari på Vara konserthus för att delta i spridningskonferensen – Tidiga insatser.

Både tjänstemän och politiker i Vara kommun är övertygade om att tidiga insatser för att främja psykisk- och social hälsa i förskolan kan leda till förbättrade skolresultat och minska social utsatthet på sikt. Därför har det avsatts ekonomiska medel för en satsning där flera olika kompetenser tillsammans med förskolans ordinarie personal arbetar med att stödja det främjande och förebyggande arbetet.

Insatsen innebär mer konkret att alla förskoleområden i kommunen har försetts med varsitt team som har kompetens att stötta såväl personal som föräldrar. Teamen består av en socialpedagog och en specialpedagog som arbetar i förskoleverksamheten som ett komplement till befintlig pedagogisk personal.

Tack till alla deltagare som visade intresse för dagen!

Musik
Tips på tecken till stöd

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.