Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Utbildningen riktar sig till invandrare som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Om svenska för invandrare (SFI)

Utbildningen är indelad i kurserna A-D beroende på studiemål och utbildningsbakgrund. Utbildningen är individualiserad och består av tre studievägar.

Efter genomgången D-kurs ska du kunna använda svenska i yrkesliv, yrkesutbildning eller fortsatta studier i svenska som andraspråk.

Vem får studera svenska för invandrare (SFI)?

Om du kommer från ett land utanför EU

Om du kommer från ett land utanför EU har du rätt att tas emot till SFI-utbildning om:

  • Du är över 16 år (eller fyller 16 år under hösten)
  • Du är folkbokförd i Vara kommun
  • Du saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket

Om du är asylsökande, vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd eller vistas i landet utan tillstånd har du inte rätt till SFI-utbildning.

Om du är EU/EES-medborgare eller bosatt i Schweiz

Om du är EU/EES-medborgare eller bosatt i Schweiz har du rätt till SFI-utbildning om:

  • Du är över 16 år (eller fyller 16 år under hösten)
  • Du är bosatt i Vara kommun
  • Du saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket

Om du har tillräckliga kunskaper i det danska eller norska språket har du inte rätt till SFI-utbildning.

Ansökan till svenska för invandrare (SFI)

För att ansöka till SFI-utbildning använder ni vår e-tjänst för ansökan till SFI-utbildning:

Ansökan till SFI-utbildning (e-tjänst)

Ni kan även ansöka via blankett som ni behöver skriva ut och skicka in. Denna hittas via blankettarkivet:

Ansökan till SFI-utbildning (blankett på Blankettarkivet)

Din SFI-utbildning startar senast 3 månader efter ansökan.
Du som omfattas av etableringsinsatser startar din utbildning inom 1 månad.

Hur bedrivs utbildningen?

I Vara kommun bedrivs SFI-utbildningen av Arena Utbildning AB. Det är fortfarande Vara kommun som ansvarar för er utbildning men Arena Utbildning tillhandahåller lärare, kursmaterial och annat praktiskt till utbildningen.

Betyg och intyg

Efter varje avslutad SFI-kurs får du ett betyg som antingen består av Godkänt (G) eller Icke Godkänt (IG).

Du får inte ditt betyg skriftligen när du avslutar din kurs men om du har behov av att kunna visa ditt betyg kan du beställa ett utdrag ur betygskatalogen. Om du inte har avslutat en kurs men behöver ett bevis på att du studerat kursen kan du beställa ett intyg.

För att beställa ett utdrag ur betygskatalogen eller ett intyg använder du vår e-tjänst för detta:

Beställning av SFI-betyg (e-tjänst)

Kostnad

Du betalar ingenting för att studera svenska för invandrare (SFI).

Du kan kombinera SFI-studierna med arbete eller praktik om du önskar.

Det finns inget studiestöd från CSN för SFI-studier.

Hur långa är studierna?

Det är individuellt hur lång tid en SFI-kurs tar. Du och din lärare har därför kontinuerliga samtal om dina studier för att du ska veta hur du ska gå vidare.

Kursplan och kursmål för utbildning i svenska för invandrare finns på Skolverkets hemsida.

Du betalar ingenting för att studera svenska för invandrare (SFI).

Du kan kombinera SFI-studierna med arbete eller praktik om du önskar.

Det finns inget studiestöd från CSN för SFI-studier.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.