Avfall och återvinning

  Ragn-Sells kommunpartner har sammanställt frågor och svar angående sophantering under coronapandemin. Länk till Ragn-Sells frågor och svar.

Bo i Vara kommun

Välkommen att bosätta dig i Vara! Har du fått jobb i Vara kommun eller trakterna runt omkring och därför letar…

Bygga, riva, förändra

Funderar du på att bygga nytt, bygga till, bygga om, riva eller förändra? Miljö- och byggnadsförvaltningens bemanning i sommar Under…

Vatten och avlopp

Ett bra vatten och ett fungerande avlopp är viktigt för alla. Här kan både du som har enskilt och kommunalt…

Hälsoskydd

Bostadsmiljö En stor del av tiden tillbringar vi människor inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande.…

Kommunens planarbete

Kommunens fysiska planering indelas i översiktlig planering och detaljplanering och innebär planering av mark- och vattenanvändningen. Genom den fysiska planeringen…

Kontaktuppgifter miljö- och bygg

Nedan hittar du kontaktuppgifter till specifika handläggare inom miljö- och byggnadsförvaltningen. Vill du skicka in ett nytt ärende eller komplettera…

Lediga tomter

På denna sida hittar du lediga tomter i Vara kommun. Du kan också läsa om planerade tomter, hur du går…

Livsmedel

Du ska alltid kunna lita på att du får livsmedel som är säkra och av bra kvalitet när du handlar…

Miljöskydd

Miljöskydd handlar om att trygga och förbättra den yttre miljön, det vill säga omgivningen, från föroreningar, kemikalier, och annat som…

Naturvård

Landskapet i kommunen domineras av den platta Varaslätten men det finns stora barrskogar och våtmarker i kommunens östra delar. Förutom…