Avfall och återvinning

  Ragn-Sells kommunpartner har sammanställt frågor och svar angående sophantering under coronapandemin. Länk till Ragn-Sells frågor och svar.

Vatten och avlopp

Gäller det kommunalt vatten och avlopp kontakta Tekniska förvaltningen. Gäller det enskilt vatten och avlopp kontakta Miljö- och Byggnadsförvaltningen

Bilden beskriver flera hus

Bo i Vara kommun

Välkommen att bosätta dig i Vara! Har du fått jobb i Vara kommun eller trakterna runt omkring och därför letar…

Bygga, riva, förändra

Funderar du på att bygga nytt, bygga till, bygga om, riva eller förändra? Miljö- och byggnadsförvaltningen Du kan nå oss…

Bilden beskriver hur en person fyller ett glas med vatten

Hälsoskydd

Bostadsmiljö En stor del av tiden tillbringar vi människor inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande.…

Bilden visar en modell på ett hus

Kommunens planarbete

Kommunens fysiska planering indelas i översiktlig planering och detaljplanering och innebär planering av mark- och vattenanvändningen. Genom den fysiska planeringen…

Bilden föreställer Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Kontaktuppgifter miljö- och bygg

Nedan hittar du kontaktuppgifter till specifika handläggare inom miljö- och byggnadsförvaltningen. Vill du skicka in ett nytt ärende eller komplettera…

Lediga tomter

På denna sida hittar du lediga tomter i Vara kommun. Du kan också läsa om planerade tomter, hur du går…

Bilden beskriver en maträtt betående av lingon, bacon pch rårakor

Livsmedel

Du ska alltid kunna lita på att du får livsmedel som är säkra och av bra kvalitet när du handlar…

Bilden beskriver en stenmur i en skog

Naturvård

Landskapet i kommunen domineras av den platta Varaslätten men det finns stora barrskogar och våtmarker i kommunens östra delar. Förutom…