Avfall och återvinning

Avfall är allt som vi vill göra oss av med oavsett om det har ett värde eller inte. Det är viktigt att avfallet hanteras på ett för miljön riktigt sätt.

Ragn-Sells kommunpartner sköter hämtning av ditt hushållsavfall

  • Vill du veta när tömningen sker, eller har du andra frågor? Kontakta Ragns-Sells kommunpartner på telefon 010-723 23 23, eller gå till deras hemsida.
  • Vill du se alternativ det finns för hämtning och kostnaden, se Renhållningsavgifter.
  • Du kan anmäla utebliven hämtning eller byta kärl med mera i vår felanmälanstjänst under renhållning.

Hämtning på ”röda dagar”​

När det gäller ”röda dagar” är grundprincipen att kärlen töms dagarna innan helgdagen. Om röd dag infaller på en fredag så sker tömning dagen innan.

Sortera rätt

Här får du tips om hur du sorterar olika saker.​

Öppettider återvinningscentral

Avsluta/minska avfallshämtning

När du vill ha miniservice, nedsatt hämtning av hushållsavfall eller uppehåll i avfallshämtning behöver du söka dispens hos miljöenheten, blankett finner du här.

Miniservice innebär att sophämtning görs sex gånger per år och att du själv sorterar det mesta av ditt avfall och lämnar till återvinning. Tjänsten kostar 780 kr per år. En handläggningsavgift på 890:- (2019) tas ut av miljö- och byggnadsnämnden.

Uppehåll i avfallshämtning från obebodd fastighet  kan man få i högst två år, är fastigheten obeboelig och avses att rivas kan man få uppehåll i upp till 5 år. En handläggningsavgift på 890:- (2019)  tas ut av miljö- och byggnadsnämnden.

Det finns också en möjlighet att ha ett delat kärl, två grannar emellan.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får komposteras på den egna tomten. Det går också att beställa hämtning av trädgårdsavfall av Ragn-Sells KommunPartner under perioden maj till och med oktober. Tömning sker var 14:e dag. Tjänsten kostar 780 kr per år.

Kompostering

Att kompostera matavfall och trädgårdsavfall minskar mängden avfall avsevärt. Tänk på dina grannar så de inte blir störda av lukt, fåglar eller ett allt för skräpigt utseende. Matavfallet är attraktivt för många djur så en stängd behållare kan behövas.

Slamhämtning

Från och med 1 januari 2015 sköter Ragn-Sells AB tömning av slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar.  Ragn-Sells kommer regelbundet en gång om året för att tömma slamavskiljare och minireningsverk. När du behöver fler tömningar per år kontaktar du företaget på telefon 010-723 23 23. Anser du att varje år är för mycket t ex om huset är ett fritidshus eller du är ensam i hushållet, så kan du söka dispens hos miljöenheten, blankett finner du här: Ansökan förlängt hämtningsintervall och eget omhändertagande. En handläggningsavgift på 890:- (2019) tas ut av miljö- och byggnadsnämnden.

Avgifter slamhämtning

Avgift vid brunnsvolym 0-3 m³ 900 kr/gång
Avgift vid brunnsvolym 3,1-5,0 m³ 1207 kr/gång
Tillkommer för ytterligare m³ över 5 m³ 238 kr/gång
Sluten tank, volym upp till 3,0 m³ 1378 kr/gång
Sluten tank, volym 3,1-5,0 m³ 1820 kr/gång
Sluten tank, volym över 5,0 m³ 2187 kr/gång
Minireningsverk 1011 kr/gång
Tömning av fosforfälla 688 kr/gång
Extra slamtömning. Tillkommer på ordinarie pris 378 kr/tömningstillfälle
Akut tömning av slam. Tillkommer på odinarie pris 1226 kr/tömningstillfälle
Extra brunn på samma fastighet 430 kr/gång
Extra slangdragning utöver 20 m 120 kr/tillkommande
Bomkörning 499 kr/gång

Adress

Ragn-Sells Kommunpartner sköter hämtning av ditt hushållsavfall. Du hittar dem på adressen:
Turbingatan 14 i Vara
Telefonnummer: 010-723 23 23