Avfall och återvinning

Här finns samlad information om avfall och återvinning i kommunen.

En brun och en grön soptunna står vid en rabatt.

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS) ansvarar för att ditt hushållsavfall hämtas och tas omhand. Kostnaden för all avfallshantering finansieras av avgifter.

Har du frågor som rör avfall och återvinning finns kontaktuppgifter på A&ÅS hemsida.

Öppettider återvinningscentral och återvinningsstationer

Heljeved återvinningscentral

Återvinningscentralen ligger i Heljeved i utkanten av Vara tätort, öster om E20.

Adress

Fordonsgatan 6
534 50 Vara

Öppettider

Måndag-onsdag kl. 12.00-18.00
Torsdag kl. 12.00-19.00
Fredag kl. 10.00-18.00
Lördag kl. 09.00-14.00

A&ÅS information om återvinningscentraler.

OBS! Allt avfall ska sorteras innan och lämnas löst i behållarna på återvinningscentralen. Osorterat avfall tas inte emot.

Återvinningsstationer

Det finns flera återvinningsstationer runt om i kommunen. De är obemannade och öppna dygnet runt. Här kan du lämna sorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas. Du kan också lämna tidningar och små batterier. Du hittar dem på Förpackningsinsamlingens webbplats.

Om återvinningsstationen är nedskräpad eller containrarna behöver tömmas, kontakta Förpackningsinsamlingen. Deras telefonnummer är 0200-88 03 11.

Sophämtning, slamtömning och nedsatt hämtning

Sophämtning

Ragn-Sells sköter tömningen av samtliga sopkärl i Vara kommun. Frågor om hämtning, abonnemang, byte av kärlstorlek eller tömningsfrekvens hanteras av Avfall- och Återvinning Skaraborg.

Nedsatt hämtningsintervall, miniabonnemang

Vissa hushåll behöver inte få sina sopor hämtade så ofta. Avfall och återvinning har olika abonnemangsformer med kortare hämtningsintervall att välja på.

Om du vill ha nedsatt hämtningsintervall till fyra gånger per år så behöver du ansöka om det hos miljöenheten. Du behöver då ha en godkänd kompost och att alla förpackningar ska sorteras ut och lämnas för återvinning på kommunens återvinningsstationer. En handläggningsavgift på 2h á 1117 kronor kommer att tas ut. Du kommer även fortsättningsvis att betala grundavgift till Avfall och Återvinning Skaraborg för det som skall lämnas på återvinningsstationen.

Blankett nedsatt hämtningsintervall

Slamtömning

PR Slamsugning AB sköter slamtömning i Vara.

PR-Slamsugning kommer en gång om året för att tömma slamavskiljare och minireningsverk. Behöver du fler tömningar per år kontaktar du företaget. Anser du att en gång per år är för mycket, till exempel om huset är ett fritidshus eller du är ensam i hushållet, så kan du söka dispens hos miljöenheten. Ansökan om förlängt hämtningsintervall slam

Kompostering

Du som har egen trädgård eller annan användning av kompostjord kan kompostera ditt matavfall i egen varmkompost. Hemkompost ska godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För handläggning av kompostansökan debiteras en avgift på 1117 kronor á 1,5 h= 1675, 50 kronor (2023)

Anmäl kompost

E-tjänst för anmälan om kompostering

Blankett för anmälan om kompostering

Om du komposterar själv ska allt matavfall komposteras året om.

Att anlägga en kompost

Att anlägga och sköta en trädgårdskompost är inte speciellt svårt. Placera komposten i ett skyddat läge, inte för nära stora träd som poppel och sälg, vars rötter kan växa in i komposten.

Används en behållare för trädgårdsavfallet bör den vara på minst 100 liter per 100 m² tomt.

Lämpligt att kompostera

Gräs, löv, hö, ogräs, sågspån, kutterspån, flis, halm, vall- och ängsgräs, vissna blommor, mossa, potatisblast, rabarberblad, mindre mängder bark, grönsaks- och fruktrester samt jord från balkonglådor, krukor och amplar.

Dela gärna materialet i mindre delar innan kompostering då får mikroorganismerna en större angreppsyta. Komposten bör grävas om med jämna mellanrum.

Två bra recept för kompoststart

  • Blanda tolv delar färskt gräsklipp med tre delar sågspån.
  • Blanda fem delar gräsklipp med tio delar löv.

Olämpligt att kompostera

Vedaska i större mängd och grillkol bör du undvika i komposten. Vedaskan är för kaliumrik och har för högt pH-värde och den kan du istället sprida runt uppvuxna träd, buskar och häckar.

Undvik att tillföra kalk till komposten, den får ett lagom kalkinnehåll (pH) av sig själv när den är färdig, även om materialet som komposteras inte har det.

Heljeved återvinningscentral

Återvinningscentralen ligger i Heljeved i utkanten av Vara tätort, öster om E20.

Adress

Fordonsgatan 6
534 50 Vara

Öppettider

Måndag-onsdag kl. 12.00-18.00
Torsdag kl. 12.00-19.00
Fredag kl. 10.00-18.00
Lördag kl. 09.00-14.00

A&ÅS information om återvinningscentraler.

OBS! Allt avfall ska sorteras innan och lämnas löst i behållarna på återvinningscentralen. Osorterat avfall tas inte emot.

Återvinningsstationer

Det finns flera återvinningsstationer runt om i kommunen. De är obemannade och öppna dygnet runt. Här kan du lämna sorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas. Du kan också lämna tidningar och små batterier. Du hittar dem på Förpackningsinsamlingens webbplats.

Om återvinningsstationen är nedskräpad eller containrarna behöver tömmas, kontakta Förpackningsinsamlingen. Deras telefonnummer är 0200-88 03 11.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.