Restriktioner eldning av avfall

Avfall får inte grävas ned eller eldas ute eller i tunna, vedpanna, kamin eller liknande. Avfall ska läggas i kärl eller lämnas på återvinningscentralen.

Stor brandrisk

Att elda avfall hemma är faktiskt förbjudet, om det på något sätt kan medföra skada på hälsan eller miljön. I värsta fall kan sådan eldning leda till en åtalsanmälan. Detta gäller inte bara plast, däck och liknande utan även byggavfall som t.ex. impregnerat virke spånskivor och liknande material.

Rent trädgårdsavfall går bra att kompostera eller att elda under vissa förutsättningar. Tänk på att om du bor i detaljplanelagt område så är det förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall mellan 1 maj – 30 september.

Övrig tid av året, gäller precis som för alla andra, att du får elda torrt trädgårdsavfall som inte utnyttjas för kompostering om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa uppstår.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.