Avfall och återvinning

Ragn-Sells kommunpartner sköter hämtning av ditt hushållsavfall.

Vill du veta när tömningen sker eller har du andra frågor? Kontakta Ragns-Sells på telefon 010-723 23 23, eller gå till deras hemsida.

Vill du se vilka alternativ det finns för hämtning och vad de kostar, se Renhållningsavgifter.

Avsluta/minska avfallshämtning

När du vill ha miniservice, nedsatt hämtning av hushållsavfall eller uppehåll i avfallshämtning behöver du söka dispens hos miljöenheten, blankett finner du här.

Miniservice innebär att sophämtning görs sex gånger per år och att du själv sorterar det mesta av ditt avfall och lämnar till återvinning. Tjänsten kostar 780 kr per år. En handläggningsavgift på 890:- (2019) tas ut av miljö- och byggnadsnämnden.

Uppehåll i avfallshämtning från obebodd fastighet  kan man få i högst två år, är fastigheten obeboelig och avses att rivas kan man få uppehåll i upp till 5 år. En handläggningsavgift på 890:- (2019)  tas ut av miljö- och byggnadsnämnden.

Det finns också en möjlighet att ha ett delat kärl, två grannar emellan.

Källsortering och återvinningsstationer

Här får du tips om hur du sorterar olika saker på rätt sätt.​ Kompostering Att kompostera matavfall och trädgårdsavfall minskar mängden avfall avsevärt. Tänk på dina grannar så de inte blir störda av lukt, fåglar eller ett allt för skräpigt utseende. Matavfallet är attraktivt för många djur så en stängd behållare kan behövas.

Avfallstrappan

REduce, REuse och REcycle Om du vill minska din miljöpåverkan finns det ett engelskt uttryck som enkelt förklarar i vilken ordning du bör tänka: REduce, REuse and REcycle. REduce – minska din totala mängd avfall. Det kan du göra genom att köpa varor som håller längre eller välja en vara med en liten/ingen förpackning. REuse…

Återvinningscentralen

Här kan du som är privatperson lämna alla typer av avfall. Det är gratis att lämna sorterat grovavfall. För att undvika att ditt besök tar mer tid än vad du önskar och samtidigt göra avfallshanteringen mer miljönyttig rekommenderar vi att du sorterar och monterar isär exempelvis möbler som består av olika material. På så sätt…

Återvinningsstationer

Här kan du lämna förpackningar, papper, kartong, tidningar, glas, metall och batterier. Var hittar jag närmsta återvinningsstation? Vara Industrigatan/Kungsgatan 38, Brandstation Kvänum, Järnvägsgatan 5 bakom ICA Vedum, Norrgatan 4, bakom Laskegården St Levene, Sportgatan, in mot fotbollsplanerna Helås, Kvarnbacksvägen, vid lekplatsen Tråvad, Ågatan 2, vid Tempo På Förpacknings & Tidningsinsamlingens webbplats (FTI) kan du se när respektive station töms…

Slamhämtning

Från och med 1 januari 2015 sköter Ragn-Sells AB tömning av slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar.  Ragn-Sells kommer regelbundet en gång om året för att tömma slamavskiljare och minireningsverk. När du behöver fler tömningar per år kontaktar du företaget på telefon 010-723 23 23. Anser du att varje år är för mycket t ex om huset…

Avgifter och renhållningsordningen

Avgifterna för hämtning av hushållsavfall höjdes den 1 april 2019. Avgifterna är beräknade utifrån kommunens ramavtalspriser med leverantören Ragn-Sells för hämtning av avfall och kostnad för återvinningscentral samt kommunens egna kostnader för avfallsverksamheten. Ökningen beror till största delen på en ökad kostnad för återvinningscentralen i Vara. Avgifterna för slamhämtning är beräknade utifrån kommunens nya ramavtalspriser med…

Restriktioner eldning av avfall

Avfall får inte grävas ned eller eldas ute eller i tunna, vedpanna, kamin eller liknande. Avfall ska läggas i kärl eller lämnas på återvinningscentralen. Att elda avfall hemma är faktiskt förbjudet, om det på något sätt kan medföra skada på hälsan eller miljön. I värsta fall kan sådan eldning leda till en åtalsanmälan. Detta gäller inte…

Återbruk

På Återvinningscentralen (ÅVC) i Vara finns en plats för återbruk. På återbruket kan du både lämna och hämta olika typer av saker helt gratis. Det är ett sätt att minska avfallsmängderna genom att fungerande saker får ny användning. Återbruk är bra för miljön, till och med bättre än återvinning. Återbruka du också! OBS! Personalen på…

Adress

Ragn-Sells Kommunpartner sköter hämtning av ditt hushållsavfall. Du hittar dem på Turbingatan 14 i Vara
Tel. 010-723 23 23

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.