Avfall och återvinning

Här finns samlad information om avfall och återvinning i kommunen.

Ragn Sells sköter hämtningen av ditt slam och avfall i Vara kommun. Renhållningsverksamheten drivs av kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg.

Har du frågor kring avfall och återvinning kontakta Avfall & Återvinning Skaraborg på telefonnummer 0500-49 81 85.

Matrester i matavfallspåse

Matavfallsinsamling

Var med och bidra till att Vara blir en mer hållbar kommun! Idag slänger vi cirka 97 kilo mat per person och år i Sverige, det motsvarar ungefär ett kilo matavfall för en familj på fyra personer varje dag. Först och främst behöver vi minska mängden mat som slängs, men vi behöver samtidigt ett mer…

Sophämtning

Det är kommunens ansvar att det finns ett system för att samla in hushållsavfall och transportera det till en behandlingsanläggning. Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande i Vara kommun. Information om avfallshanteringen finns på Avfall & Återvinnings hemsida. Vi arbetar aktivt…

Återvinningsstationer och källsortering

Att källsortera och återvinna avfall är viktigt, men viktigast av allt är att minska mängden avfall som uppstår. Genom att sortera och återvinna eller återanvända material kan vi spara massor av energi och resurser samtidigt som farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt. Därmed skyddas både människor och miljö, idag och i framtiden. Vi är…

Återvinningscentral och återbruk

Här hittar du öppettider och information om återvinningscentralen i Vara. På återvinnings­centralen i Vara får hushåll kostnadsfritt lämna sorterat och återvinningsbart avfall samt hela och rena föremål för återbruk. Öppettider Besök gärna återvinningscentralen på vardagarna, då det är färre besökare och vi slipper trängas. Tänk på att hålla avstånd till varandra och vår personal. Återvinningscentralen…

Hög med skräp.

Företag – så tar du hand om avfallet

I en verksamhet uppkommer flera olika typer av avfall. Här kan du som driver en verksamhet se vilken typ en viss sorts avfall är och vem som hämtar det. Vem hämtar vilket avfall? I Vara kommun hämtar Avfall & Återvinning Skaraborg alltid kommunalt avfall, enligt kapitel 15 miljöbalken, medan privat entreprenör hämtar verksamhetsavfall och övrigt…

Kompostering av trädgårdsavfall

Du behöver gör en anmälan till miljö- och byggenheten när du ska kompostera ditt matavfall. Att anlägga och sköta en trädgårdskompost är inte speciellt svårt. Placera komposten i ett skyddat läge, inte för nära stora träd som poppel och sälg, vars rötter kan växa in i komposten. Används en behållare för trädgårdsavfallet bör den vara…

Symbol återvinning.

Minska ditt avfall – så gör du

Att sortera och återvinna avfall är bra men att minska avfallet som uppstår är ännu bättre! Därför vill vi ge tips och råd om hur du kan göra avfallsminimeringen till en enkel del av vardagen. I Vara producerade vi nära 400 kilo avfall per person år 2020. Det kan jämföras med 1980, då vi producerade…

Stor brandrisk

Restriktioner eldning av avfall

Avfall får inte grävas ned eller eldas ute eller i tunna, vedpanna, kamin eller liknande. Avfall ska läggas i kärl eller lämnas på återvinningscentralen. Att elda avfall hemma är faktiskt förbjudet, om det på något sätt kan medföra skada på hälsan eller miljön. I värsta fall kan sådan eldning leda till en åtalsanmälan. Detta gäller inte…

Slamtömning

Från och med 1 januari 2015 sköter Ragn-Sells AB tömning av slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar. Ragn-Sells kommer regelbundet en gång om året för att tömma slamavskiljare och minireningsverk. När du behöver fler tömningar per år kontaktar du företaget på telefon 010-723 23 23. Anser du att varje år är för mycket t ex om…

Bilden visar Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Renhållningsordningen

Renhållningsordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. Renhållningsordningen är det dokument som styr verksamheten för utföraren, avfallshanteringen hos fastighetsägare och invånarna i kommunen. I Vara kommun består renhållningsordningen av två delar, en del är lokala renhållningsföreskrifter och en del är avfallsplanen. Här kan du ladda ner båda delarna direkt. Del 1 Föreskrifter om…

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.