Avfall och återvinning

Här finns samlad information om avfall och återvinning i kommunen.

Ragn-Sells kommunpartner har sammanställt frågor och svar angående sophantering under coronapandemin.

Matrester i matavfallspåse

Matavfallsinsamling

Var med och bidra till att Vara blir en mer hållbar kommun! Idag slänger vi cirka 97 kilo mat per person och år i Sverige, det motsvarar ungefär ett kilo matavfall för en familj på fyra personer varje dag. Först och främst behöver vi minska mängden mat som slängs, men vi behöver samtidigt ett mer…

Sophämtning

Det är kommunens ansvar att det finns ett system för att samla in hushållsavfall och transportera det till en behandlingsanläggning. I Vara är det Ragn-Sells Kommunpartner som sköter hämtning av ditt hushållsavfall. Vi arbetar aktivt för att avfallet som uppstår ska tas omhand på ett resurseffektivt sätt. För att minska vår miljöpåverkan är det dock…

Återvinningsstationer och källsortering

Att källsortera och återvinna avfall är viktigt, men viktigast av allt är att minska mängden avfall som uppstår. Genom att sortera och återvinna eller återanvända material kan vi spara massor av energi och resurser samtidigt som farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt. Därmed skyddas både människor och miljö, idag och i framtiden. Vi är…

Återvinningscentral och rismottagning

Återvinningscentralen i Vara drivs av Ragn-Sells AB. På återvinningscentralen kan du som privatperson lämna ditt sorterade grovavfall, elavfall och farligt avfall. Hushåll kan även lämna förpackningar kostnadsfritt. Här kan du även lämna hela och fungerande saker för återbruk, läs mer om det här. För att undvika att ditt besök tar mer tid än vad du…

Slamtömning

Från och med 1 januari 2015 sköter Ragn-Sells AB tömning av slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar. Ragn-Sells kommer regelbundet en gång om året för att tömma slamavskiljare och minireningsverk. När du behöver fler tömningar per år kontaktar du företaget på telefon 010-723 23 23. Anser du att varje år är för mycket t ex om…

Farligt avfall

Farligt avfall kan ställa till stor skada för miljö och hälsa om det inte sorteras och återvinns på ett säkert sätt. Därför är det särskilt viktigt att vi inte lägger det farliga avfallet i det vanliga sopkärlet. Farligt avfall måste tas om hand på särskilda sätt så att det inte hamnar farliga ämnen i naturen.…

Återbruk

På Återvinningscentralen (ÅVC) i Vara finns en plats för återbruk. På återbruket kan du både lämna och hämta olika typer av saker helt gratis. Det är ett sätt att minska avfallsmängderna genom att fungerande saker får ny användning. Återbruk är bra för miljön, till och med bättre än återvinning. Återbruka du också! OBS! Personalen på…

Kompostering och trädgårdsavfall

Kompostering innebär att låta organiskt avfall, som trädgårdsavfall och matavfall, brytas ned av smådjur och mikroorganismer och bli till näringsrik jord. Genom att kompostera låter vi värdefulla näringsämnen gå runt i ett naturligt kretslopp. Syftet med att kompostera är dels att minska mängden avfall som går till förbränning och dels att ta tillvara på de…

Stor brandrisk

Restriktioner eldning av avfall

Avfall får inte grävas ned eller eldas ute eller i tunna, vedpanna, kamin eller liknande. Avfall ska läggas i kärl eller lämnas på återvinningscentralen. Att elda avfall hemma är faktiskt förbjudet, om det på något sätt kan medföra skada på hälsan eller miljön. I värsta fall kan sådan eldning leda till en åtalsanmälan. Detta gäller inte…

Avfallstrappan

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand. För att få en mer hållbar avfallshantering och konsumtion behöver vi sikta uppåt längs trappans fem nivåer. Så här ser avfallstrappan ut Minimera I första hand ska vi se till att skapa så lite…

Hållbar livsstil

Alla kan göra något för miljön, varje dag. Dina val har betydelse – hur du bor, vad du handlar, hur du reser och vad du äter. Här får du enkla tips på hur du i vardagen kan minska din miljöpåverkan. Lokalproducerat I Vara kommun och i våra grannkommuner finns en rad lokala producenter av allt…

Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Renhållningsordningen

Renhållningsordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. Renhållningsordningen är det dokument som styr verksamheten för utföraren, avfallshanteringen hos fastighetsägare och invånarna i kommunen. I Vara kommun består renhållningsordningen av två delar, en del är lokala renhållningsföreskrifter och en del är avfallsplanen. Här kan du ladda ner båda delarna direkt. Del 1 Föreskrifter om…

Textilinsamling

I Vara kommun kan du lämna textilier i PMUs insamlingsboxar vid våra återvinningsstationerna i Vedum, Vara, St Levene, Kvänum och Tråvad samt på återvinningscentralen i Vara. Där lämnar du gamla kläder och textilier oavsett om de är hela och kan gå till återanvändning/välgörenhet eller är trasiga. PMU arbetar just nu för att få till en…

Adress

Ragn-Sells Kommunpartner sköter hämtning av ditt hushållsavfall. Du hittar dem på Turbingatan 14 i Vara
Tel. 010-723 23 23

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.