Återbruk

På Återvinningscentralen (ÅVC) i Vara finns en plats för återbruk. På återbruket kan du både lämna och hämta olika typer av saker helt gratis. Det är ett sätt att minska avfallsmängderna genom att fungerande saker får ny användning.

Återbruk är bra för miljön, till och med bättre än återvinning. Återbruka du också!

OBS! Personalen på ÅVC får omfördela saker som slängts i de vanliga behållarna och ställa dem i Återbruket. Avfallslämnare får inte omfördela saker själva. Personalen har rätt att neka omfördelning av föremål. Vissa produkter, så som gamla elektronikprylar, kan vara defekta och därmed innebära fara om de fortsätter att användas. Ibland innehåller saker farliga ämnen och är därför är bättre att de går till återvinning än att de återbrukas. Om avfallslämnaren inte vill att avfallet ska gå i återbruket så måste det förstöras/göras obrukbart innan det kastas.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.