Återvinningscentral och återbruk

På återvinnings­centralen i Vara får hushåll kostnadsfritt lämna sorterat och återvinningsbart avfall samt hela och rena föremål för Återbruk.

Öppettider

Besök gärna återvinningscentralen på vardagarna, då det är färre besökare och vi slipper trängas. Tänk på att hålla avstånd till varandra och vår personal.

Återvinningscentralen i Vara

Måndag: 12-18
Tisdag: 12-18
Onsdag: 12-18
Torsdag: 12-20
Fredag: 10-18
Lördag: 9-14

Rismottagningen i Kvänum

Vecka 11-15 och 39-44
Onsdag: 16-18
Gäller helgfria dagar

För frågor kring rismottagningen, kontakta Ragnsells på tel. 010-723 05 30 eller Avfall och Återvinning i Skaraborg tel. 0500-498 185.

Ny återvinningscentral 2023

Den 1 januari 2023 planerar Vara kommun slå upp dörrarna för en ny modern återvinningscentral (ÅVC) i Heljeved i utkanten av Vara tätort. Detta för att den nuvarande anläggningen är inte anpassad efter dagens krav kring avfallshantering och är svår att anpassa för att möta framtidens än hårdare miljökrav. Vara kommun har idag ingen egen återvinningscentral, utan köper in tjänsten av Ragn-Sells.

I samband med öppnandet av den nya återvinningscentralen kommer ett så kallat ”grönt kort” kommer att erbjudas. Det kommer göra det möjligt för kommunens invånare att besöka återvinningscentralen även efter ordinarie öppettider. Detta kommer öka servicen betydligt jämfört med idag.

Återbruket

På återvinningscentralen i Vara finns ett Återbruk. Här kan du lämna och hämta saker till återanvändning istället för att kasta dem, helt gratis! Det som lämnas i Återbruket ska vara helt och rent. Vitvaror tas inte emot i Återbruket utan lämnas för återvinning.

En röd stol och en trästol.

OBS! Personalen på ÅVC får omfördela saker som slängts i de vanliga behållarna och ställa dem i Återbruket. Avfallslämnare får inte omfördela saker själva. Personalen har rätt att neka omfördelning av föremål. Vissa produkter, så som gamla elektronikprylar, kan vara defekta och därmed innebära fara om de fortsätter att användas. Ibland innehåller saker farliga ämnen och är därför är bättre att de går till återvinning än att de återbrukas. Om avfallslämnaren inte vill att avfallet ska gå i återbruket så måste det förstöras/göras obrukbart innan det kastas.

Det här får du lämna på återvinningscentralen

På återvinningscentralerna får hushåll kostnadsfritt lämna sorterat och återvinningsbart avfall, till exempel elektronikavfall, metallskrot, vitvaror och grenar. I återbruket kan du lämna möbler och prylar som är hela och rena för återanvändning. Sorteringsguide alla fraktioner (för utskrift)

Exempel på vad du får lämna i de olika containrarna:

Container

Exempel

Vad händer sen?

Farligt avfallOlja, färg, lim, kemikalier och sprayburkar med rester i. Förpacka väl och märk upp med innehåll. Återvinns till material eller energi.
ElektronikavfallAvfall med sladd eller batteri så som hårtork, mobiltelefon, brödrost, TV, mikrovågsugn. Farliga ämnen tas bort. Metaller återvinns. Plast och trä förbränns och blir energi.
Trä, ej impregneratBrädor, spånskivor och möbler av trä utan tyg och glas.Flisas upp, förbränns och blir energi.
WellpappStörre kartong- och wellpappförpackningar som viks ihop.Blir ny kartong och wellpapp.
MetallskrotCyklar, badkar, rör, mindre mängder bilskrot.Återvinns till nytt material.
RestavfallTextil, kläder, trasiga skor/stövlar, madrasser, täcken, kuddar, tapeter, takpapp, mattor, VHS-band/CD-skivor, plastmappar, frigolit.Återvinns till energi
Ej sorterbartTrasiga fönster, stoppade möbler (fåtöljer, soffor etc.), aska, skrymmande restavfall, kakel med gipsrester, isolering.Krossas och eftersorteras maskinellt, ej återvinningsbart material deponeras.
GipsGips utan trä kakel, klinker, cement- eller cellulosabaserade, kablar, isolering eller asbest.Återvinns till ny gips
Tegel, grus, porslin och jordKakel, porslin, sand, sten, jord, toalettstolar och cement.Används till vägbyggen och täckning av avfallsdeponin.
Löv, gräs och fruktLöv, gräs, mossa och växtrester som är fria från jord.Komposteras och blir näringsrik jord.
Tryckimpregnerat träSlipers, trätrall.Flisas upp och förbränns, blir energi.
Kylar, frysar, värmepumpar, Tvättmaskiner, spisar m.m.Kylskåp, frysskåp och frysbox.
Tvättmaskin, spis, diskmaskin, torktumlare.
Demonteras. Metaller återvinns, smälts ner och används till nya produkter. Delar som innehåller farliga ämnen skickas till behandling. Kylmedia tas omhand och förbränns.
Grenar och kvistarTräd, kvistar och grenar som är fria från jord.Flisas, en del komposteras resten skickas till förbränning och blir energi.
AsbestEternitplattor. Enstaka bitar. Ska vara inplastade.Deponeras på Atleverket.
LjuskällorLysrör, glödlampor och övriga ljuskällor.Återvinns och blir nya produkter.

Sortera säcken!

Endast transparenta sopsäckar, med sorterat material, får slängas på ÅVC. Svarta sopsäckar eller sådana som döljer materialet inuti måste tömmas och sorteras.

Varför är det så?

Avfallet som lämnas på återvinningscentralen kan sorteras bättre! Det är ett stort problem att många lämnar sopsäckar där det gömmer sig elektronik, farligt avfall och förpackningar som går att återvinna.

Allt avfall som du lämnar ska sorteras och lämnas i respektive avfallsbehållare. Vi tar inte emot osorterat avfall.

Några tips:

 • Sortera ditt avfall innan du åker till återvinningscentralen.
 • Packa bilen rätt. Det underlättar när du kommer till oss.
 • Använd bara säckar, lådor, påsar, kartonger eller kassar för att transportera avfallet

Invasiva växtarter: Detta gäller på återvinningscentralen (ÅVC)

Mindre mängder (ej släpkärror) växtdelar av invasiva arter kan lämnas in på ÅVC.

 • Växtdelarna ska vara dubbelt plastförpackade innan de körs hemifrån.
 • På plats ska personalen informeras om att det är invasiva arter du vill slänga.
 • Invasiva växtarter ska inte slängas bland trädgårdsavfallet utan hanteras separat.

Läs mer om bekämpning av invasiva arter här: Invasiva arter — Vara kommun

Lasta bilen rätt - Karta över återvinningscentralen

På illustrationen kan du se i vilken ordning containrarna står på återvinningscentralen. Det gör det lättare att lasta bil och släp i rätt ordning inför ditt besök. Tänk på att komma i tid så att du hinner sortera klart innan stängningsdags!

Lämna trädgårdsavfall på ÅVC eller rismottagningen i Kvänum

Trädgårdsavfall kan du lämna på en återvinningscentralen i Vara året runt eller på rismottagningen i Kvänum under vecka 15-20 och 39-44, onsdagar klockan 16-18.

Trädgårdsavfall, så här sorterar du

Det finns olika möjligheter för dig att ta hand om ditt trädgårdsavfall. Du kan kompostera det själv hemma i trädgården, köra det till en av kommunens återvinningscentraler eller till ett ris- och kompostupplag, eller beställa ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfallet.

Du får inte lägga trädgårdsavfall i ditt gröna kärl för restavfall.

Vad är trädgårdsavfall?

Trädgårdsavfall är ris, buskar, grenar, träd, löv, gräs, växter, mindre mängder av frukt och mossa.

Kompostera trädgårdsavfallet själv

Det enklaste och billigaste sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att kompostera det själv. Resultatet blir fin och näringsrik jord som man kan använda istället för konstgödsel och torv. Läs mer om hur du komposterar ditt trädgårdsavfall.

Företag och verksamheter

Verksamhetsavfall lämnas till valfri avfallsentreprenör som tar hand om detta. Företag och verksamheter får inte lämna sitt verksamhetsavfall på Återvinningscentralen för privatpersoner.

Regler och anvisningar för inlämning av verksamhetsavfall på Ragn Sells Recycling i Vara

 • Innan vägning av ditt verksamhetsavfall ska Ragn-Sells kontor för besökas för vägningsorder.
 • Allt avfall ska källsorteras – Miljöbalken (1998:808, 2 kap).
 • Efter vägning görs debitering efter gällande prislista hos avfallshanteraren.
 • Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs till avfallshanteraren.
 • Företag kan lämna lysrör, ljuskällor, elektronik, vitvaror, kyl och frys och småbatterier gratis till återvinningscentralen, dvs. material som går under producentansvaret.

Särskilda regler kring farligt avfall

Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall och måste själva bekosta omhändertagande av det. Företag kan inte lämna farligt avfall på återvinningscentralen för privatpersoner. Det finns strikta regler för transport av farligt avfall från verksamheter och de gäller både för små och för stora företag. Läs mer om vad som gäller för företags avfallshantering.

Definitioner

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall är det avfall som uppkommer i exempelvis industrier, affärer eller tjänsteföretag till följd av den verksamhet som bedrivs. Verksamhetsavfall kan lämnas till valfri aktör som hanterar avfall. Verksamhetsavfall kan även lämnas på återvinningscentralen i Vara mot en avgift.

Hushållsavfall

Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, uppehåller sig inom en lokal eller anläggning. Exempelvis köks- och städavfall från bland annat personalmatsalar och kontor. Kommunen har monopol på hanteringen av hushållsavfallet. Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från verksamhetsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-23 §§ Föreskrifter om avfallshantering i Vara. Allt hushållsavfall ska sorteras.

Återvinningsstationer

Förpackningsmaterial av plast, metall, papper och glas samt tidningar lämnas på någon av kommunens 7 återvinningsstationer. 

Farligt avfall

Farligt avfall kan ställa till stor skada för miljö och hälsa om det inte sorteras och återvinns på ett säkert sätt. Därför är det särskilt viktigt att vi inte lägger det farliga avfallet i det vanliga sopkärlet.

Farligt avfall måste tas om hand på särskilda sätt så att det inte hamnar farliga ämnen i naturen. Lämna ditt farliga avfall till återvinningscentralen och inte i dina hushållssopor.

Vanliga exempel på farligt avfall som ofta hamnar i soporna är nagellack, lim, målarfärg, lacknafta, rengöringsmedel och hårspray. Exempel på elavfall som också ofta hamnar i soporna är leksaker med inbyggda batterier, brödrostar, gamla mobiltelefoner och lågenergilampor. Mottagning, sortering och behandling av farligt avfall från hushåll ingår i sophämtningsabonnemanget. Hushållets farliga avfall ska du lämna till återvinningscentralen.

Återvinningscentralen

På återvinningscentralen lämnar du hushållets farliga avfall, el- och elektronikavfall, kemikalierester och annat skadligt. Återvinningscentralen ligger i Vara på Turbingatan 14.

Exempel på farligt avfall

 • Sprayflaskor, hårspray och spraydeodorant. Sprayflaskan betraktas som tom när det inte kommer någonting mer ur den när man håller sprayknappen intryckt och den är tyst, så kallat pys-tom. Om sprayflaskan är pys-tom går det bra att lägga den i behållaren för metallförpackningar respektive plastförpackningar.
 • Bekämpningsmedel (klass 3), insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Diverse kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Diverse oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Färg-, lack- och limrester, nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även i samma insamlingssystem som farligt avfall.
 • Kvicksilverhaltiga material, äldre febertermometrar.
 • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Småbatterier och bilbatterier. En del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du in hela apparaten.
  • Småbatterier kan lämnas på de flesta återvinningsstationer i kommunen i den röda lådan.
 • Elavfall: glödlampor, lågenergilampor, lysrör, hårtorkar, strykjärn, rakapparater, handverktyg, mobiltelefoner.

Läkemedel

Läkemedel lämnar du in på ett apotek.

Kyl- och frysskåp

Kyl- och frysskåp klassas också som farligt avfall och lämnas till återvinningscentralen i Vara utan kostnad. Freonet tas om hand och vissa delar återvinns. Hushåll lämnar gratis, och för verksamhetsavfall tas en avgift ut.

Hantering av övrigt farligt avfall

 • Asbest och eternit i större mängder, lämnas till Sysav i Malmö eller Ystad
 • Bilar och bildelar, kontakta en skrotfirma
 • Bildäck, kontakta en däckfirma
 • Gasoltuber, dykartuber mm, kontakta en återförsäljare/ inköpsstället
 • Brandsläckare
 • Fyrverkerier, ammunition, sprängämnen, kontakta polisen på tel. 114 14
 • Oljetankar, kontakta en skrotfirma

Textilinsamling

I Vara kommun kan du lämna textilier i PMUs insamlingsboxar vid våra återvinningsstationerna i Vedum, Vara, St Levene, Kvänum och Tråvad samt på återvinningscentralen i Vara. Där lämnar du gamla kläder och textilier oavsett om de är hela och kan gå till återanvändning/välgörenhet eller är trasiga. PMU arbetar just nu för att få till en fungerande återvinning av trasiga textilier för lumptillverkning. Underlätta deras arbete genom att tydligt märka din påse med trasiga textilier.

Vad gäller textil återvinning har tekniken en bra bit att gå för att lyckas materialåtervinna fibrerna. Detta beror på att våra kläder och annat textilt material består av oändliga variationer och blandningar av material av olika kvalitet. Det är därför svårt att återvinna textil och få ut fibrer som kan bli ett nytt tyg. Mycket textil återvinns eller återanvänds idag i så kallad lumptillverkning som blir till stoppning i ex, bilsäten, eller används som ljuddämpning. Just nu pågår insatser för att skynda på teknikutvecklingen för att materialåtervinna textil. Regeringen tillsatte i december 2019 en utredning som ska ge svar på hur ett producentansvar på textil bör utformas, i stil med det producentansvar som gäller för förpackningar och tidningar. Detta kommer sätta press på branschen att ta fram tekniken och infrastrukturen för att samla in och återvinna de material som inte kan återanvändas.

Det bästa du kan göra för miljön och de som arbetar för att producera våra kläder är dock att välja nya kläder med omsorg, välja kvalitet före kvantitet eller handla second hand istället för nytt. Viktigt är att ta hand om sina kläder och skor, laga och underhålla dem så de får ett längre liv. Sy om och förändra kläderna om du tröttnat på dem. Men tänk till innan inköp om plagget kommer vara lika uppskattat om 5-10 år som under de närmaste 10 dagarna.

Till dess att ett utvecklat system för textilåtervinning för trasiga textilier finns på plats är det bästa kanske att skapa flera sista anhalter på det där som är trasigt hemma hos dig? Trasiga nylonstrumpbyxor är exempelvis fenomenalt att putsa skor med! Ge kläderna längre liv utan att göra det själv!

I Vara Kan du lämna in kläder och annat för reparation hos:

Fagerbergs
Storgatan 3
534 31 Vara
Tel 0512-107 00

Maritas
Stora Torget 2
534 31 Vara
http://www.maritastextil.se/

Kontakta oss gärna om du känner till fler skräddare, skomakare eller liknande i kommunen.

Sortera avfall vid bygg och rivning

Som privatperson lämnar du ditt sorterade bygg- och rivningsavfall på Återvinningscentralen i Vara. Tänk på att redan innan ett projekt planera för att minska materialsvinn och förbereda det som går för återbruk. Andrhandsmarknaden för till exempel fönster, köks- och badrumsinredning växer och genom att återanvända materialet från våra bygg- och rivprojekt kan vi minska dess negativa inverkan på miljön.

Från den 1 augusti 2020 gäller ny lagstiftning bygg- eller rivningsarbeten (SFS 2020:614). Avfallet ska sorteras ut i minst sex fraktioner:

 • Trä
 • Mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten)
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips

Materialet ska sorteras vid den plats där avfallet uppstått. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Mer information

Kravet på utsortering hittar du i Avfallsförordningen (SFS 2020:614) under 3:e kapitlet 10§.

Naturvårdsverket har publicerat en vägledning i hur lagstiftningen bör tillämpas: Vägledning om utsortering av bygg- och rivningsavfall

Mer information om rivningslov, rivningsanmälan och kontrollplan.

På återvinningscentralen i Vara finns ett Återbruk. Här kan du lämna och hämta saker till återanvändning istället för att kasta dem, helt gratis! Det som lämnas i Återbruket ska vara helt och rent. Vitvaror tas inte emot i Återbruket utan lämnas för återvinning.

En röd stol och en trästol.

OBS! Personalen på ÅVC får omfördela saker som slängts i de vanliga behållarna och ställa dem i Återbruket. Avfallslämnare får inte omfördela saker själva. Personalen har rätt att neka omfördelning av föremål. Vissa produkter, så som gamla elektronikprylar, kan vara defekta och därmed innebära fara om de fortsätter att användas. Ibland innehåller saker farliga ämnen och är därför är bättre att de går till återvinning än att de återbrukas. Om avfallslämnaren inte vill att avfallet ska gå i återbruket så måste det förstöras/göras obrukbart innan det kastas.

Adress

Återvinningscentralen drivs av Ragn-Sells recykling AB, vid frågor ring 010-723 05 30.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.