Återvinningscentral och rismottagning

Återvinningscentralen i Vara drivs av Ragn-Sells AB.

På återvinningscentralen kan du som privatperson lämna ditt sorterade grovavfall, elavfall och farligt avfall. Hushåll kan även lämna förpackningar kostnadsfritt. Här kan du även lämna hela och fungerande saker för återbruk, läs mer om det här.

För att undvika att ditt besök tar mer tid än vad du önskar och samtidigt göra avfallshanteringen mer miljönyttig rekommenderar vi att du sorterar och monterar isär exempelvis möbler som består av olika material. På så sätt är det enkelt att lämna alla saker på rätt plats när du väl befinner dig på återvinningsstationen. Du får inte lämna ditt avfall i svarta sopsäckar men transparenta sopsäckar går bra.  Är du osäker på hur du ska sortera ditt avfall, läs vidare här.

Öppettider återvinningscentralen i Vara

Måndag: 12-18
Tisdag: 12-18
Onsdag: 12-18
Torsdag: 12-20
Fredag: 10-18
Lördag: 9-14

Gäller helgfria dagar.

Öppettider rismottagningen i Kvänum

Ris kan, förutom vid återvinningscentralen i Vara, lämnas vid reningsverket i Kvänum vissa tider.

Vecka 15-20 och 39-44, onsdagar klockan 16-18.

Farligt avfall

För material innehållande asbest, till exempel eternit, gäller 10 kg gratis per år utan avgift, därefter 1,30 kr per kilogram. Materialet ska vara väl inplastat och tejpat vid avlämnandet. Märk tydligt med texten ”Asbest”.

Information till företag

Lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralen

Företag och verksamheter är välkomna till Ragn-Sells återvinningscentral i Vara, men måste betala för att lämna sitt verksamhetsavfall och följa särskilda regler.

Regler och anvisningar

  • Allt avfall ska källsorteras – Miljöbalken (1998:808, 2 kap).
  • Innan vägning av det verksamhetsavfall som ska lämnas hänvisas samtliga med denna avfallstyp till Ragn-Sells kontor för vägningsorder.
  • Efter vägning görs debitering efter gällande prislista hos avfallshanteraren.
  • Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs till avfallshanteraren.
  • Företag kan lämna lysrör, ljuskällor, elektronik, vitvaror, kyl och frys och småbatterier gratis till återvinningscentralen, dvs material som går under producentansvaret.

Särskilda regler kring farligt avfall

Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall och måste själva bekosta omhändertagande av det. Företag kan inte lämna farligt avfall på återvinningscentralen för privatpersoner. Det finns strikta regler för transport av farligt avfall från verksamheter och de gäller både för små och för stora företag. Läs mer om vad som gäller för företags avfallshantering här.

Definitioner

Verksamhetsavfall
Verksamhetsavfall är det avfall som uppkommer i exempelvis industrier, affärer eller tjänsteföretag till följd av den verksamhet som bedrivs. Verksamhetsavfall kan lämnas till valfri aktör som hanterar avfall. Verksamhetsavfall kan även lämnas på återvinningscentralen i Vara mot en avgift.

Hushållsavfall
Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, uppehåller sig inom en lokal eller anläggning. Exempelvis köks- och städavfall från bland annat personalmatsalar och kontor. Kommunen har monopol på hanteringen av hushållsavfallet. Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från verksamhetsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-23 §§ Föreskrifter om avfallshantering i Vara. Allt hushållsavfall ska sorteras.

Bygg och rivningsavfall
Bygg- och rivningsavfall från omfattande byggverksamhet på fastighet utgör inte ett hushållsavfall. Därmed ska detta avfall hanteras separat från hushållsavfall oavsett om det är en privatperson eller företag som lämnar avfallet. Bygg- och rivningsavfall lämnas till lämplig transportör för behandling eller återvinning före slutligt omhändertagande. Det får lämnas på återvinningscentralen i Vara mot avgift. Mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden bör räknas som en normal del av boendet. Avfall från sådana arbeten (till exempel målning, tapetsering, slipning av golv och byte av förslitningsdetaljer) från privatperson är därför hushållsavfall.

För material innehållande asbest, till exempel eternit, gäller 10 kg gratis per år utan avgift, därefter 1,30 kr per kilogram. Materialet ska vara väl inplastat och tejpat vid avlämnandet. Märk tydligt med texten ”Asbest”.

Adress

Återvinningscentralen drivs av Ragn-Sells recykling AB, vid frågor ring 010-723 05 30.
Här finns en karta över återvinningscentralen: Karta ÅVC

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.