Avfallstrappan

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand. För att få en mer hållbar avfallshantering och konsumtion behöver vi sikta uppåt längs trappans fem nivåer.

Så här ser avfallstrappan ut

 1. Minimera
  I första hand ska vi se till att skapa så lite avfall som möjligt. Det kan ske genom att varor produceras på ett resurssnålt sätt och genom att konsumera så lite varor som möjligt. På så sätt spar vi på jordens resurser och undviker att farliga ämnen sprids i naturen. För att minimera resursanvändningen och undvika att bidra till avfall finns några saker man kan tänka på: Behöver jag verkligen den här saken? Om ja, kan jag låna eller hyra den i stället för att köpa den? Finns alternativ som använder mindre och/eller mer miljövänliga resurser?
 2. Återanvända
  Ibland har vi inte längre användning för våra saker. Kanske har vi vuxit ur våra skor eller slutat med en hobby? En sak som du vill bli av med kan vara just vad någon annan letar efter. Återanvänd dina prylar till exempel genom att ge dem till någon som behöver dem, lämna dem till second hand, göra om till något annat (återbruk) eller sälja dem.
 3. Återvinna
  Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas. Det gör vi till exempel genom att sortera förpackningar (sopsortera), kompostera och panta burkar. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Det gäller bland annat batterier, bilar, däck, elektronik, förpackningar, returpapper och läkemedel.
 4. Utvinna energin
  Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme. Läs mer om el- och värmeproduktion.
 5. Deponera
  Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp (en deponi). Det är det sämsta alternativet och den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka undvika.

Vill du lära dig mer om hur du kan klättra uppåt i avfallstrappan? Läs mer sidan under hållbar livsstil.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.