Avgifter och renhållningsordningen

Avgifterna för hämtning av hushållsavfall höjdes den 1 april 2019. Avgifterna är beräknade utifrån kommunens ramavtalspriser med leverantören Ragn-Sells för hämtning av avfall och kostnad för återvinningscentral samt kommunens egna kostnader för avfallsverksamheten. Ökningen beror till största delen på en ökad kostnad för återvinningscentralen i Vara.

Avgifterna för slamhämtning är beräknade utifrån kommunens nya ramavtalspriser med leverantören Ragn-Sells. För slamhämtning för behållare (upp till 3 m3, 3,1-5 m3) innebär taxeändringen en ökning med 24-31 kr/år.

Renhållningsavgifter i Vara kommun

Renhållningsordningen

Renhållningsordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till. Det är det dokument som styr verksamheten för utföraren, avfallshanteringen hos fastighetsägare och invånarna i kommunen. I Vara kommun består renhållningsordningen av två delar, en del är lokala renhållningsföreskrifter och en del är avfallsplanen. Nedan kan du ladda hem de båda delarna direkt.

Del 1 Föreskrifter om avfallshantering

Del 2 Avfallsplan

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.