Farligt avfall

Farligt avfall kan ställa till stor skada för miljö och hälsa om det inte sorteras och återvinns på ett säkert sätt. Därför är det särskilt viktigt att vi inte lägger det farliga avfallet i det vanliga sopkärlet.

Farligt avfall måste tas om hand på särskilda sätt så att det inte hamnar farliga ämnen i naturen. Lämna ditt farliga avfall till återvinningscentralen och inte i dina hushållssopor.

Vanliga exempel på farligt avfall som ofta hamnar i soporna är nagellack, lim, målarfärg, lacknafta, rengöringsmedel och hårspray. Exempel på elavfall som också ofta hamnar i soporna är leksaker med inbyggda batterier, brödrostar, gamla mobiltelefoner och lågenergilampor. Mottagning, sortering och behandling av farligt avfall från hushåll ingår i sophämtningsabonnemanget. Hushållets farliga avfall ska du lämna till återvinningscentralen.

Återvinningscentralen

På återvinningscentralen lämnar du hushållets farliga avfall, el- och elektronikavfall, kemikalierester och annat skadligt. Återvinningscentralen ligger i Vara på Turbingatan 14.

Exempel på farligt avfall

 • Sprayflaskor, hårspray och spraydeodorant. Sprayflaskan betraktas som tom när det inte kommer någonting mer ur den när man håller sprayknappen intryckt och den är tyst, så kallat pys-tom. Om sprayflaskan är pys-tom går det bra att lägga den i behållaren för metallförpackningar respektive plastförpackningar.
 • Bekämpningsmedel (klass 3), insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Diverse kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Diverse oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Färg-, lack- och limrester, nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även i samma insamlingssystem som farligt avfall.
 • Kvicksilverhaltiga material, äldre febertermometrar.
 • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Småbatterier och bilbatterier. En del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du in hela apparaten.
  • Småbatterier kan lämnas på de flesta återvinningsstationer i kommunen i den röda lådan.
 • Elavfall: glödlampor, lågenergilampor, lysrör, hårtorkar, strykjärn, rakapparater, handverktyg, mobiltelefoner.

Läkemedel

Läkemedel lämnar du in på ett apotek.

Kyl- och frysskåp

Kyl- och frysskåp klassas också som farligt avfall och lämnas till återvinningscentralen i Vara utan kostnad. Freonet tas om hand och vissa delar återvinns. Hushåll lämnar gratis, och för verksamhetsavfall tas en avgift ut.

Hantering av övrigt farligt avfall

 • Asbest och eternit i större mängder, lämnas till Sysav i Malmö eller Ystad
 • Bilar och bildelar, kontakta en skrotfirma
 • Bildäck, kontakta en däckfirma
 • Gasoltuber, dykartuber mm, kontakta en återförsäljare/ inköpsstället
 • Brandsläckare
 • Fyrverkerier, ammunition, sprängämnen, kontakta polisen på tel. 114 14
 • Oljetankar, kontakta en skrotfirma

Farligt jordbruksavfall

I en lantbruksverksamhet uppkommer olika typer av avfall. Beroende på om avfallet räknas som farligt avfall eller övrigt avfall gäller olika regler, framförallt gällande transport och dokumentation. Nedan kommer information rörande farlig avfall som kräver viss egenkontroll och rutiner för hur avfallet ska hanteras på ett miljöriktigt sätt.

Exempel på farligt avfall att uppmärksamma är spillolja, bekämpningsmedelsrester, batterier, lysrör och lösningsmedel. Under den tillsyn som utförs av kommunens miljöinspektörer kontrolleras att hanteringen och transporten av farligt avfall sker på rätt sätt samt att verksamhetsutövaren för en avfallsjournal. Det är alltid bra att föra avfallsjournal oavsett om din jordbruksverksamhet kräver tillsyn eller inte. Mall för avfallsjournal finns på www.miljohusesyn.se.

Vem får transportera farligt jordbruksavfall?

I lantbruk där det uppkommer farligt avfall kan företaget själv få köra det till en avfalls- och återvinnings-anläggning, men då krävs först en anmälan till länsstyrelsen. Anmälan skall förnyas vart femte år. Om lantbrukare lämnar in kemikalier på återvinningscentralen i Vara krävs att denne uppvisar säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatabladet underlättar spårbarhet och korrekt klassning av materialet.

Har man inte lämnat in en anmälan för egen transport av farligt avfall kan det utföras av en behörig avfallsfirma. Ett transportdokument ska medfölja avfallet om lantbrukaren inte själv kör avfallet.

Transportdokumentation ska upprättas vid hämtning av farligt jordbruksavfall

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska lämnaren och mottagaren se till att det finns ett transportdokument. Dokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag, avfallsmängd, lämnare och mottagare, och vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt används elektroniska signaturer.

Det krävs alltså inget transportdokument om lantbrukaren själv kör sitt farliga avfall. I många fall kräver återvinningscentralen att det farliga avfallet är tydligt märkt för att de ska kunna omhänderta innehållet på ett säkert sätt. Märk alltid behållare med farligt avfall väl.

Avfall som alltid måste transporteras med tillstånd. Du behöver alltid tillstånd för att transportera följande farliga avfall:

 • kvicksilver som utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor
 • cyanid
 • kadmium
 • PCB-produkter.

Ansökan om tillstånd görs hos länsstyrelsen. Om tillstånd inte finns för egen transport av ovan nämnda avfallstyper ska hämtning beställas och utföras av en behörig avfallsfirma. Ett transportdokument ska då medfölja avfallet.

Läs mer om hantering av växtskyddsmedel och hur du ska göra för att minimera miljö- och hälsoriskerna från jordbrukskemikalier här www.sakertvaxtskydd.se.

Miljöhusesyn – egen tillsyn för lantbruk och trädgård.

Mall för avfallsjournal

I en lantbruksverksamhet uppkommer olika typer av avfall. Beroende på om avfallet räknas som farligt avfall eller övrigt avfall gäller olika regler, framförallt gällande transport och dokumentation. Nedan kommer information rörande farlig avfall som kräver viss egenkontroll och rutiner för hur avfallet ska hanteras på ett miljöriktigt sätt.

Exempel på farligt avfall att uppmärksamma är spillolja, bekämpningsmedelsrester, batterier, lysrör och lösningsmedel. Under den tillsyn som utförs av kommunens miljöinspektörer kontrolleras att hanteringen och transporten av farligt avfall sker på rätt sätt samt att verksamhetsutövaren för en avfallsjournal. Det är alltid bra att föra avfallsjournal oavsett om din jordbruksverksamhet kräver tillsyn eller inte. Mall för avfallsjournal finns på www.miljohusesyn.se.

Vem får transportera farligt jordbruksavfall?

I lantbruk där det uppkommer farligt avfall kan företaget själv få köra det till en avfalls- och återvinnings-anläggning, men då krävs först en anmälan till länsstyrelsen. Anmälan skall förnyas vart femte år. Om lantbrukare lämnar in kemikalier på återvinningscentralen i Vara krävs att denne uppvisar säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatabladet underlättar spårbarhet och korrekt klassning av materialet.

Har man inte lämnat in en anmälan för egen transport av farligt avfall kan det utföras av en behörig avfallsfirma. Ett transportdokument ska medfölja avfallet om lantbrukaren inte själv kör avfallet.

Transportdokumentation ska upprättas vid hämtning av farligt jordbruksavfall

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska lämnaren och mottagaren se till att det finns ett transportdokument. Dokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag, avfallsmängd, lämnare och mottagare, och vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt används elektroniska signaturer.

Det krävs alltså inget transportdokument om lantbrukaren själv kör sitt farliga avfall. I många fall kräver återvinningscentralen att det farliga avfallet är tydligt märkt för att de ska kunna omhänderta innehållet på ett säkert sätt. Märk alltid behållare med farligt avfall väl.

Avfall som alltid måste transporteras med tillstånd. Du behöver alltid tillstånd för att transportera följande farliga avfall:

 • kvicksilver som utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor
 • cyanid
 • kadmium
 • PCB-produkter.

Ansökan om tillstånd görs hos länsstyrelsen. Om tillstånd inte finns för egen transport av ovan nämnda avfallstyper ska hämtning beställas och utföras av en behörig avfallsfirma. Ett transportdokument ska då medfölja avfallet.

Läs mer om hantering av växtskyddsmedel och hur du ska göra för att minimera miljö- och hälsoriskerna från jordbrukskemikalier här www.sakertvaxtskydd.se.

Miljöhusesyn – egen tillsyn för lantbruk och trädgård.

Mall för avfallsjournal

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.