Minska ditt avfall – så gör du

Att sortera och återvinna avfall är bra men att minska avfallet som uppstår är ännu bättre! Därför vill vi ge tips och råd om hur du kan göra avfallsminimeringen till en enkel del av vardagen.

Symbol återvinning.

I Vara producerade vi nära 400 kilo avfall per person år 2020. Det kan jämföras med 1980, då vi producerade 250 kg avfall per person.

Något som få tänker på är att det mesta avfallet är osynligt. Det beror på att det bildas avfall för att producera saker. Så när du ser ett avfall i form av en mobiltelefon på cirka 170 g så har den genom utvinning av råvaror och vid tillverkningen skapat hela 86 kilogram avfall (drygt 500 gånger mer än det du ser). Att använda dina saker länge är den viktigaste miljöinsatsen du kan göra.

Om alla på jorden levde som vi gör i Sverige skulle det behövas fyra jordklot för att få naturresurserna att räcka till.

Tips som är bra för plånboken och miljön

 • Använd det du redan har.
 • Laga det som går sönder.
 • Släng inte det du tröttnat på, låt grejerna leva ett varv till genom att sälja dem eller till exempel lämna dem till second hand.
 • Byt kläder och grejer med andra.
 • Låna eller dela saker som du inte behöver så ofta istället för att köpa.
 • Testa ”upcycling” och gör om något du redan har som du tröttnat på. Du kan till exempel sy om ett klädesplagg eller måla en möbel.
 • Viss elektronik kan uppgraderas. Till exempel kan datorns processor, som är det som åldras fortast och gör datorn långsam, bytas ut istället för att köpa en ny dator.
 • Ta med påsar av tyg eller andra hållbara material när du ska handla.

Fundera när du köper nytt om det billigaste alternativet kommer vara det bästa i längden. Hur ofta använder du saken? Är det troligt att den snart går sönder?

Minska ditt matavfall

Hushållen står för den största andelen matavfall i Sverige. Uppskattningsvis utgör matsvinnet, det vill säga det onödiga matavfallet, cirka 30 procent av detta. Genom att minska ditt matsvinn kan du spara pengar och det är även bra för miljön.

Tips på hur du kan minska ditt matsvinn

 • Planera dina inköp – skriv en inköpslista.
 • Lukta och smaka på maten innan du slänger – bäst före-datum är satta med marginal.
 • Förvara maten på rätt sätt.
 • Laga mat på rester.
 • Laga lagom mycket mat.
 • Gör matlådor av överbliven mat.
 • Gör veckomatsedel och utgå från det du har hemma.
 • Genomskinliga burkar i kyl och frys.
 • Ge bort mat till vänner/grannen om du ska åka bort.
 • Undvik impulsköp, t.ex. ’’tag 3 betala för 2’’.
 • Undvik storförpackningar av färskvaror.

Återbruka mer

Genom att återbruka, byta, låna och laga istället för att bara köpa nytt kan vi minska mängden avfall och på så sätt bidra till en bättre miljö. Det är bra för din ekonomi också, eftersom det inte kostar något att byta och låna saker.

Om vi återbrukar mer av de saker som redan finns så behöver vi inte producera lika mycket nya saker. Det är bra för miljön eftersom mängden avfall minskar, utsläppen från produktionen minskar, och det sparar på naturresurserna när vi inte behöver lika mycket nya material.

Återbruket på Återvinningscentralen i Vara

På återvinningscentralen i Vara finns ett Återbruk. Här kan du lämna och hämta saker till återanvändning istället för att kasta dem, helt gratis! Det som lämnas i Återbruket ska vara helt och rent. Vitvaror tas inte emot i Återbruket utan lämnas för återvinning. Du kan även lämna dina gamla möbler och prylar till någon av de second hand butiker som finns i kommunen.

Återbruk av kläder och textilier

På kommunens återvinningscentraler finns insamlingsbehållare från PMU och Humana som tar hand om de kläder du inte längre har användning för. Kläder och textilier kan även lämnas till någon av de second hand butiker som finns i kommunen.

Skillnaden på att återbruka och återvinna

Det är skillnad på att återbruka och återvinna. Att återbruka innebär att vi använder det som redan finns igen, till exempel genom att sälja eller köpa saker second hand. Att återvinna betyder att vi återvinner materialet för att göra något nytt, till exempel kan plastflaskor bli fleece-kläder. Att återbruka ger en större miljönytta än att återvinna på grund av att det går åt mindre energi när vi kan använda sakerna igen istället för att bryta ner och omvandla materialet till något nytt.

Avfallstrappan

Avfallstrappan visar hur avfallshanteringen kan förbättras genom att sträva så högt upp i trappan som möjligt. De två översta stegen i trappan handlar om att ”förebygga” och ”återanvända” (återbruka), för att undvika att avfall uppstår.

Du förebygger avfall genom att till exempel undvika att köpa onödiga saker eller att inte köpa mer mat än du hinner äta upp. När vi återbrukar blir det inte heller något avfall, eftersom saken används av någon annan eller till något annat istället. Återvinning är det tredje steget i trappan. När en produkt inte går att återbruka ska den lämnas för återvinning så att materialet kommer till användning igen.

Att bränna eller deponera avfall behöver vi undvika eftersom det slösar resurser och sprider föroreningar.

 • Använd det du redan har.
 • Laga det som går sönder.
 • Släng inte det du tröttnat på, låt grejerna leva ett varv till genom att sälja dem eller till exempel lämna dem till second hand.
 • Byt kläder och grejer med andra.
 • Låna eller dela saker som du inte behöver så ofta istället för att köpa.
 • Testa ”upcycling” och gör om något du redan har som du tröttnat på. Du kan till exempel sy om ett klädesplagg eller måla en möbel.
 • Viss elektronik kan uppgraderas. Till exempel kan datorns processor, som är det som åldras fortast och gör datorn långsam, bytas ut istället för att köpa en ny dator.
 • Ta med påsar av tyg eller andra hållbara material när du ska handla.

Fundera när du köper nytt om det billigaste alternativet kommer vara det bästa i längden. Hur ofta använder du saken? Är det troligt att den snart går sönder?

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.