Matavfallsinsamling

I januari 2021 inför vi matavfallsinsamling och vi vill att du ska vara med och bidra till att Vara blir en mer hållbar kommun.

Person slänger matavfall.

Nu gör vi matavfall till biogas och ny näring! Införandet sker som en följd av ändringar i avfallsförordningen och mål satta i Vara kommuns avfallsplan (2018-2028). I och med det kommer ett nytt system för matavfallsinsamling införas från och med januari 2021.

Närmare 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Genom att sortera ut matresterna och potatisskalen kan de omvandlas till biogas och biogödsel istället för att som idag eldas upp. Biogas används som bränsle till jordbruksmaskiner, sopbilar och personbilar. Biogödseln används som växtnäring till åkermark. Vi slänger nästan 100 kg matavfall per person varje år. Det bästa är såklart att arbeta förebyggande så att det inte blir så mycket matavfall – men de mängder som inte äts upp behöver att bra system så att näring och energi ska tas tillvara på bästa sätt!

Så kommer det att fungera

Du får ett ventilerat sopkärl för matavfall som rymmer 140 liter, särskilda papperspåsar till matavfallet och en påshållare till köket. Matavfallspåsarna ingår i ditt abonnemang och delas ut två gånger per år. Ditt kärl för matavfall töms varannan vecka samtidigt som ditt hushållsavfall, i bilar som har delade lastutrymmen. Det är viktigt att du bara använder papperspåsar avsedda för matavfall. Vanliga plastpåsar eller nedbrytbara bioplastpåsar kan inte rötas och förhindrar framställningen av biogas och biogödsel. Förslut matavfallspåsen genom att rulla ihop den och lägg den sedan i det bruna kärlet för matavfall.

Matavfallet hämtas av sopbilen och transporteras till en biogasanläggning där det omvandlas till biogas och växtnäring i form av biogödsel. På så sätt skapas ett cirkulärt kretslopp där våra matrester bidrar till att grönsaker och växter kan växa och bli ny mat igen. Restavfallet lämnas till en förbränningsanläggning där värmen utvinns och blir el och fjärrvärme.

Bra för både miljön och plånboken

Det kostar inget extra att få sitt utsorterade matavfall hämtat. Kanske kommer du även kunna minska storlek på ditt kärl för restavfall eller välja längre hämtningsintervall då utsorteringen innebär mindre mängder i den gröna tunnan. På så sätt kan du till och med spara pengar på att göra ett miljöriktigt val.

Tidsplan

 • Ny taxa presenteras i juni 2020
 • Möjlighet att välja abonnemangsform under juni-sept 2020
 • Utrullning av nya kärl sept-dec 2020
 • Insamlingsstart januari 2021

Får jag som bor i småhus kompostera matavfallet i stället för att sortera ut det i matavfallskärl för hämtning?

Ja det går bra, men du måste ansöka om egen kompostering hos miljö- och byggnadsnämnden. Avgiften är samma för avfallshämtningen oavsett om du sorterar ut ditt matavfall i matavfallskärl eller i egen kompost. Om du komposterar själv ska allt matavfall komposteras året om.

Måste jag ansöka om egen kompostering om jag idag har miniservice?

Nej, har du godkänd miniservice behöver du inte ansöka om egen kompost igen.

Vad får slängas i matavfallspåsen?

JA

 • Bröd
 • Äggskal
 • Pasta
 • Ris
 • Grönsaker
 • Frukt
 • Kött, fisk och skaldjur (även ben)
 • Teblad, tepåsar, kaffesump, filter och ofärgat hushållspapper

NEJ

 • Plast-, bioplast- och majsstärkelsepåsar
 • Dammsugarpåsar
 • Ört- och salladskrukor, blommor, krukväxter
 • Trädgårdsavfall, gräs, jord
 • Kattsand
 • Vinkorkar, kapsyler, glass-, ät- och grillpinnar
 • Blöjor, bindor, servetter med tryck eller färg
 • Snus, cigaretter, aska, stearinljus

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.