Matavfallsinsamling

Var med och bidra till att Vara blir en mer hållbar kommun!

Matrester i matavfallspåse

Idag slänger vi cirka 97 kilo mat per person och år i Sverige, det motsvarar ungefär ett kilo matavfall för en familj på fyra personer varje dag. Först och främst behöver vi minska mängden mat som slängs, men vi behöver samtidigt ett mer hållbart sätt att ta hand om den näring och energi som finns i matavfallet. Därför gör vi det från och med 1 januari 2021 möjligt för alla invånare i Vara kommun att göra matavfall till fordonsgas/biogas och ny näring till vår åkermark.

Införandet sker som en följd av ändringar i avfallsförordningen och mål satta i Vara kommuns avfallsplan om en mer resurseffektiv avfallshantering (2018-2028).

Du kan när som helst välja matavfallsabonnemang. Ring Ragn-Sells kundtjänst på tel. 010-723 23 23.

Så fungerar det

Matavfallsinsamlingen är frivillig. De hushåll som väljer ett matavfallsabonnemang får ett brunt ventilerat sopkärl för matavfall som rymmer 140 liter, särskilda papperspåsar till matavfallet, en påshållare till köket och en sorteringsguide. Matavfallspåsarna ingår i abonnemanget och delas ut vid behov. Det är viktigt att använda papperspåsar avsedda för matavfall. Vanliga plastpåsar eller nedbrytbara bioplastpåsar kan inte rötas och förstör framställningen av biogas och biogödsel. Förslut matavfallspåsen genom att rulla ihop den och lägg den sedan i det bruna kärlet för matavfall.

Tömning av kärl

Ditt kärl för matavfall töms varannan vecka samtidigt som ditt kärl för restavfall, i bilar som har separata lastutrymmen. Har du tömning var fjärde vecka på restavfallet ska ditt matavfallskärl ändå ställas ut varannan vecka, detta för att minska risk för lukt och skadedjur.

Vid tömning ska kärlen placeras intill gatan med öppningen utåt. Det är viktigt att kärlen placeras med minst 30 cm avstånd mellan. Detta för att underlätta tömningen med bilens mekaniska armar.

Matavfallet transporteras till en biogasanläggning där det omvandlas till biogas och växtnäring i form av biogödsel. På så sätt skapas ett cirkulärt kretslopp där våra matrester bidrar till minskade koldioxidutsläpp och våra åkrar kan få ny näring på ett hållbart sätt. Restavfallet lämnas till en förbränningsanläggning där värmen utvinns och blir el och fjärrvärme.

Brunt matavfallskärl. Påshållare matavfall.

Starta ditt matavfallsabonnemang

Du kan när som helst börja sortera ut ditt matavfall. Ring Ragn-Sells kundtjänst så hjälper de dig att byta abonnemang, tel. 010-723 23 23.

I renhållningstaxan finns information som hjälper dig att välja storlek på kärl och hämtningsfrekvens.

Avgifter och taxa

Det kostar inget extra att få sitt utsorterade matavfall hämtat. Kanske kommer du även kunna minska storlek på ditt kärl för restavfall eller välja längre hämtningsintervall då utsorteringen innebär mindre mängder i kärlet för restavfall. På så sätt kan du till och med spara pengar på att göra ett miljöriktigt val. Renhållningsavgifter 2021 med taxa för matavfallsinsamling

Minska mängden restavfall ytterligare genom att sortera ut och lämna ditt förpackningsavfall till återvinning. Information om återvinning och återvinningsstationer.

 

Vanliga frågor

När töms matavfallskärlet?

Ditt kärl för matavfall töms varannan vecka samtidigt som ditt kärl för restavfall, i en bil med separata lastutrymmen. Ställ därför ut ditt matavfallskärl samtidigt som ditt kärl för restavfall på samma dag som du tidigare haft soptömning. Har du tömning var fjärde vecka på restavfallet ska ditt matavfallskärl ändå ställas ut var annan vecka, detta för att minska risk för lukt och skadedjur.

Hur får jag nya matavfallspåsar?

Matavfallspåsarna ingår i ditt abonnemang. När påsarna börjar ta slut, stick in en påse under locket på kärlet så får du nya vid nästa tömning. Chaufförerna har buntar med påsar som de lägger på locket av ert sopkärl. Det finns även matavfallspåsar att hämta på Återvinningscentralen i Vara eller i kommunhuset på Stora torget i Vara.

Hur ändrar jag storlek på kärl eller hämtningsfrekvens?

För att ändra storlek på kärl eller hämtningsfrekvens ringer du Ragn-Sells Kommunpartners kundtjänst på tel. 010-723 23 23. En engångskostnad á 438 kr tas ut för utställning av det nya restavfallskärlet i samband med ändring av storlek. Att ändra hämtningsfrekvens på restavfallet kostar ingenting. 4 veckors hämtning gäller endast för hushåll med matavfallsinsamling eller godkänd kompost.

Hur ska jag placera matavfallshållaren?

Påshållaren passar i de moderna kökens utdragssystem från alla nordiska tillverkare. Har man ett kök utan utdragssystem kan påshållaren placeras löst eller skruvas upp på insidan av en kökslucka enligt instruktionerna på bilden.

Hur kan jag undvika att matavfallspåsarna fryser fast i kärlet?

 • Om du skakar om kärlet då och då kan det hjälpa så att påsarna inte lika lätt fastnar.
 • Låta blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.
 • Se till att papperspåsen är ordentligt stängd så att inget matavfall ramlar ur påsen ut i kärlet.
 • Låt matavfallspåsen frysa till ute innan det läggs i kärlet, ställ gärna en spann över påsen så att fåglar och andra djur inte kommer till.
 • Håll kärlet rent – ett rent kärl minskar risken för fastfrysning.

Om avfallet har fryst fast i kärlet behöver du se till att kärlet går att tömma på tömningsdagen. Prova att peta loss påsarna med ett kvastskaft eller liknande. Tänk på att ditt kärl kan tömmas redan klockan 05.30.

Varför papperspåse?

Papperspåsen är den enda påsen som går att röta till biogas. Påsen ställer högre krav på den som sorterar att lämna så torrt matavfall som möjligt, men ger fint resultat i slutändan. I Vara kommun godkänns inga plastpåsar eller bioplastpåsar, inte heller att matavfallspåsen stoppas i en plastpåse. Om påsar av plast/bioplast eller liknande upptäcks i kärlet för matavfall räknas det som felsorterat.

Vad händer om vid felsortering?

Om personalen som hämtar matavfallet märker att det ligger felaktigt sorterat material i kärlet för matavfall, töms det inte. Om du plockar bort det som är felsorterat (oftast plastpåsar) hämtas det vid nästa tömningstillfälle. I annat fall töms det som brännbart restavfall vilket debiteras. Vid upprepade avvikelser om felsorterat matavfall kan renhållaren ändra ditt abonnemang till osorterat och du debiteras därmed därefter.

Kärlen blåser omkull. Vad gör jag?

För de allra flesta räcker det med ett enkelt vindskydd eller inramning för att kärlen ska stå still även när det blåser. Men några av er bor extra utsatt och kan periodvis ha behov av att ”låsa fast” kärlen eller locken. Att bygga ett vindskydd för kärlen är både fint och effektivt. Man kan även fästa kärlet med ett band mot en vägg eller påle i marken. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden av vindskydd.

Hur kommer det sig att avfallshanteringen blir dyrare?

Renhållningsavgifterna hade höjts oavsett om matavfallsinsamlingen infördes eller inte. Detta beror dels på att avgiften tidigare år varit kraftigt underfinansierad vilket innebär att vi inför 2021 behövt göra en kraftigare reglering uppåt för att jämna ut underskottet. Varje år blir det tyvärr även naturligt dyrare med det mesta, kostnaderna för avfallshanteringen är beroende av exempelvis skatteökningar och löneökningar som en naturlig del av inflationen. Därför måste vi höja avgifterna något varje år. Till taxan 2021 har vi även reglerat taxan så att den blir representativ för de olika kärlvolymerna. Utifrån den taxa som tagits för 2021 kostar det inget extra att välja ett matavfallsabonnemang.

Varför måste jag betala en administrationsavgift om jag vill byta storlek på mitt kärl för restavfall?

För att byta kärlstorlek betalar du en engångsavgift motsvarande de kostnader renhållaren har för att byta ut kärlet. Beroende på vilken kärlstorlek du väljer har du igen kostnaden inom 2 år. Avgiften betalas av den som nyttjar tjänsten istället för att avfallskollektivet, alltså resterande hushåll i kommunen, ska betala den genom en högre taxa.

Om du inte vill byta kärlstorlek kan du, om det är i syfte att minska avfallsmängderna, välja ett längre hämtningsintervall för att minska dina kostnader. Denna ändring är inte förlagd med någon avgift.

Varför tar ni ut en kostnad för att anmäla egen kompost? Ska det inte löna sig att göra miljömedvetna val?

Anmälan för kompostering av matavfall i egen kompost krävs för att säkerställa att inga olägenheter för människor och miljö uppstår i samband med komposteringen. En handläggningsavgift tillkommer för den arbetstid våra handläggare på miljöenheten lägger för att säkerställa detta. Ett arbete som inte finansieras av skattemedel utan av de som ansöker om kompost. Vi kräver inte någon anmälan av vanlig trädgårdskompost om du sorterar ut ditt matavfall i det bruna matavfallskärlet.

Får jag som bor i småhus/fritidshus kompostera matavfallet i stället för att sortera ut det i matavfallskärl för hämtning?

Ja det går bra, men du måste ansöka om egen kompostering hos miljö- och byggnadsnämnden. Avgiften är samma för avfallshämtningen oavsett om du sorterar ut ditt matavfall i matavfallskärl eller i egen kompost. Om du komposterar själv ska allt matavfall komposteras året om.

Är egen kompostering av matavfall att föredra framför den bruna tunnan?

Nej, det bästa för miljön är ta tillvara både näringsämnen och energi ur matavfallet. När du komposterar själv hemma får du endast ut näringen och inte någon energi. Vid hemkompostering frigörs dessutom koldioxid och metangas som påverkar växthuseffekten.

Måste jag ansöka om egen kompostering om jag idag har miniservice?

Nej, har du godkänd miniservice behöver du inte ansöka om egen kompost igen och alltså inte göra något nytt val av abonnemang. Om du inte har minservice sedan tidigare utan skulle vilja börja med detta gör du en ansökan om det hos miljöenheten.

Kan jag registrera abonnemang hemkompost innan min anmälan om egen kompost blivit godkänd?

Ja, anmälan om egen kompostering kan göras efter att du registrerat abonnemangsform. Du behöver alltså inte fått din anmälan godkänd innan den 1 nov för att få abonnemang hemkompost. Din anmälan ska dock vara inlämnad och godkänd innan 2021-01-01 för att du från årsskiftet ska debiteras enligt abonnemangets taxa. Har du inte inkommit med någon anmälan om egen kompost kommer du registreras på abonnemang osorterat.

Jag har höns och/eller andra djur som äter upp mitt matavfall. Vilket abonnemang passar mig?

Det är jättebra att matrester äts upp av våra fjädriga, pälsbeklädda och/eller fyrbenta vänner! Men all gammal mat kanske vi inte vill ge till våra djur. Tex är det inte jättebra att servera gammal kyckling till hönsen. Även om det är små mängder matavfall som du inte kan ge till djuren, så är det bra att du har ett matavfallsabonnemang för det matavfall som blir kvar. Då kan vi omvandla kycklingskrovet, kaffesumpen och servetterna från middagen till biogas och biogödsel. Och dina djur slipper få otäcka sjukdomar av mat de inte bör äta. Matavfallsabonnemang är dessutom den billigaste abonnemangsformen.

Får man som grannar gå ihop och dela kärl för matavfall?

Ja, du kan absolut dela kärl med en granne. Detta gäller både restavfallskärlet och matavfallskärlet. Du måste dock ansöka om det hos miljöenheten och vid godkännandet tas en engångsavgift ut. Det godkända tillståndet för att dela kärl gäller tills någon av er flyttar.

Luktar det om matavfallet?

Om matavfallsinsamlingen sköts på rätt sätt kommer lukten inte att förändras från hur det är idag. Det viktiga är att lämna så torrt matavfall som möjligt samt att spola ur kärlet då och då om det behövs. Ju torrare du håller matavfallet desto mindre risk för lukt, kladd och flugor.

Kommer jag få mer skadedjur om jag sorterar ut mitt matavfall?

Matavfallskärlen är skadedjurssäkra och om hanteringen av matavfallet sköts rätt och hålls så torrt som möjligt ska det inte generera några olägenheter för människor runt om. Det kommer sannolikt vara samma mängder matavfall som slängs i det bruna kärlet som tidigare legat blandat med restavfallet och det är därför osannolikt att problem med skadedjur ökar.

Dessutom hoppas vi att utsorteringen kommer göra att folk blir medvetna om hur mycket mat som slängs och därför slänger mindre mängder matavfall. Oavsett ska det inte bli någon skillnad mot tidigare, om så bara till det bättre.

Varför kan vi inte fortsätta som vi gör i dag?

Konsumtionen i samhället ökar, vilket gör att även mängden avfall ökar. Därför är det viktigare än någonsin att ta tillvara på den resurs som avfallet utgör. Ett sätt att göra det är att sortera sitt avfall och låta det gå till återvinning. Vi är alla enligt lag skyldiga att sortera och Vara kommun vill göra det enkelt för dig att göra rätt. Av matavfallet kan vi göra miljövänlig fordonsgas och förpackningar av exempelvis plast, papper och metall kan omvandlas till nya förpackningar eller andra saker. Det går åt betydligt mindre energi att återvinna material än att producera nytt.

Måste alla vara med och sortera matavfall?

Det är frivilligt om man vill ha ett abonnemang för matavfallsinsamling eller inte. Det är däremot dyrare att välja att inte sortera ut matavfallet eller kompostera det hemma då en miljöavgift har lagts på abonnemang för osorterat avfall.

Vad är matavfall?

Vad får slängas i matavfallspåsen?

 • Bröd
 • Äggskal
 • Pasta
 • Ris
 • Grönsaker
 • Frukt
 • Kött, fisk och skaldjur (även ben)
 • Teblad, tepåsar, kaffesump, filter och ofärgat hushållspapper

Vad får inte slängas i matavfallspåsen?

 • Plast-, bioplast- och majsstärkelsepåsar
 • Dammsugarpåsar
 • Ört- och salladskrukor, blommor, krukväxter
 • Trädgårdsavfall, gräs, jord
 • Kattsand
 • Vinkorkar, kapsyler, glass-, ät- och grillpinnar
 • Blöjor, bindor, servetter med tryck eller färg
 • Snus, cigaretter, aska, stearinljus

Tips och råd

Förenkla din hantering

 • Håll matavfallet torrt. Låt matavfallet rinna av innan du lägger det i påsen.
 • Använd den ventilerande påshållaren och byt påse ungefär var 3e dag.
 • Vik ner kanterna på matavfallspåsen så blir påsen mer stabil och du undviker spill.
 • Lägg använda servetter och näsdukar i påsen, så hjälper de till att hålla torrt.
 • Använd dubbla påsar om matavfallet blivit för blött.


Vintertips

 • Lägg en tidning i botten på matavfallskärlet under vintern, då fryser påsen fast i tidningen istället för i kärlet.
 • Se till att hålla kärlet rent och torrt så minskar risken för fastfrysning.
 • Ruska om kärlet innan tömning så lossnar eventuella fastfrusna påsar. Sitter någon påse fortfarande fast kan du lossa den med hjälp av ett kvastskaft eller liknande.

När det blåser – fastsättning av kärl

På Varaschlätta blåser det ofta rejält. För att minska mängden avfall som sprids i naturen behöver vi hjälpas åt att minska antalet avfallskärl som blåser omkull. För de allra flesta räcker det med ett enkelt vindskydd eller inramning för att kärlen ska stå still även när det blåser. Men några av er bor extra utsatt och kan periodvis ha behov av att ”låsa fast” kärlen eller locken. Att bygga ett vindskydd för kärlen är både fint och effektivt. Man kan även fästa kärlet med ett band mot en vägg eller påle i marken.

Hage för sopkärl.

Sommartips

 • Placera om möjligt kärlet i skugga. Vid 25 grader och 80% luftfuktighet utvecklas flugors ägg till larver på 10 timmar. De ökar snabbt i antal då en fluga lägger 40 ägg varannan dag. Tvätta ur och låt kärlet torka efter tömning så bryter du cykeln.
 • Har du haft problem med flugor eller fluglarver kan du stänka lite ättika eller strö lite trädgårdskalk i kärlet.
 • Om du vet att det är flera dagar kvar till tömning kan du mitt i högsommarvärmen lägga fiskrens och skaldjursrester i en hårt knuten plastpåse och slänga i restavfallskärlet istället. Då blir chanserna för god grannsämja större.

Kärl, påshållare och påsar

Sopkärlens placering

Om du sorterar och har ett kärl för matavfall ska kärlen för rest- och matavfall ställas fram samtidigt. Det är viktigt att kärlen placeras med minst 30 cm avstånd mellan. Detta för att underlätta tömningen av kärlen.

En brun och en grön soptunna står vid en rabatt.

Mått påshållare: BxDxH 247x197x280 mm

Matavfallspåse med matavfall.

Matavfallskärl

Brunt matavfallskärl.

Ansök om egen kompost

Att kompostera hemma är jättebra, men för miljön är det ännu bättre att lämna matavfallet för rötning till biogas och biogödsel. Då kan både näringsämnen och energin ur matavfallet tas tillvara. När du komposterar själv hemma får du endast ut näringen och inte någon energi. Vid hemkompostering frigörs dessutom koldioxid och metangas som påverkar växthuseffekten.

De som har egen trädgård eller annan användning av kompostjord kan kompostera sitt matavfall i egen varmkompost. Hushåll med godkänd hemkompost hos miljö- och byggnadsförvaltningen betalar samma avgift som hushåll med matavfallsinsamling.

E-tjänst för anmälan om kompostering

Blankett för anmälan om kompostering.

Om du komposterar själv ska allt matavfall komposteras året om.

Tips på hur du kan minska ditt matsvinn

Hushållen står för den största andelen matavfall i Sverige. Uppskattningsvis utgör matsvinnet, det vill säga det onödiga matavfallet, cirka 30 procent av detta. Genom att minska ditt matsvinn kan du spara pengar och det är även bra för miljön.

Tips på hur du kan minska ditt matsvinn

 • Planera dina inköp – skriv en inköpslista.
 • Lukta och smaka på maten innan du slänger – bäst före-datum är satta med marginal.
 • Förvara maten på rätt sätt.
 • Laga mat på rester.
 • Laga lagom mycket mat.
 • Gör matlådor av överbliven mat.
 • Gör veckomatsedel och utgå från det du har hemma.
 • Genomskinliga burkar i kyl och frys.
 • Ge bort mat till vänner/grannen om du ska åka bort.
 • Undvik impulsköp, t.ex. ’’tag 3 betala för 2’’.
 • Undvik storförpackningar av färskvaror.

Du kan när som helst börja sortera ut ditt matavfall. Ring Ragn-Sells kundtjänst så hjälper de dig att byta abonnemang, tel. 010-723 23 23.

I renhållningstaxan finns information som hjälper dig att välja storlek på kärl och hämtningsfrekvens.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.