För företag

I alla verksamheter uppkommer matavfall – exempelvis fruktskal, kaffesump och matrester. Mängden matavfall som genereras kan ni påverka genom inköp och bra planering, men det som ändå uppstår ska källsorteras och tas omhand separat.

Matavfallsabonnemang

Ett matavfallsabonnemang för företag och verksamheter består av kärl för matavfall och kärl för restavfall. Kärlen för matavfall är bruna och rymmer 140 liter. Matavfallspåsar och påshållare (9 liter) ingår i abonnemanget. För att insamlingen av matavfall ska fungera ultimat är det viktigt att påshållaren används eftersom den hjälper till att hålla matavfallet i den bruna påsen torrt. Ni väljer själva om matavfallskärlet ska tömmas varannan vecka, varje vecka eller två gånger i veckan.

Osorterat abonnemang

Väljer ni att avstå från insamling av matavfall kommer ni att tilldelas ett osorterat abonnemang och avfallshanteringen fortsätter som tidigare. Det är dock billigare att välja matavfallsinsamling än att inte göra det.

Kom igång med matavfallsinsamlingen!

Kontakta Ragn-Sells kommunpartners kundservice och uppge att ni önskar kärl för matavfall så hjälper de er. Tel. 010-723 23 23.

Om ni hyr lokal, kontakta er hyresvärd innan ni gör några ändringar i ert avfallsabonnemang.

Kostnad

Renhållningsavgifter 2021 – med taxa för matavfallsinsamling.

Checklista inför sorteringsstart

Aktivitet

Ansvar

Bestäm antal och plats för matavfallskärl (140 liter) utifrån verksamhetens behov. Verksamheten i samråd med fastighetsägare eller Ragn-Sells kundtjänst.
Beställ abonnemang direkt hos Ragn-Sells kommunpartners kundtjänst. Ange hur många 140-literskärl för matavfall som behövs.
Gör eventuella justeringar i abonnemanget för restavfall. Vid utsortering av matavfall minskar mängden restavfall.
Verksamheten i samråd med fastighetsägare eller Ragn-Sells kundtjänst.
Skapa en rutin för insamling av matavfallet i verksamheten:
• Val av placering för matavfallsinsamling i kök/ pentry/kontor.
• Utse ansvarig för att tömma matavfallet från kök/pentry/kontor till matavfallskärlet.
Verksamheten
Utforma tydlig information till anställa om hur sorteringen går till. Informationen kan t ex spridas via kafferaster, möten, intranät, e-post, uppsättning av lappar eller kampanjer. Verksamheten
Märk upp sorteringssystemet med tydliga dekaler samt vad som ska sorteras som matavfall. Verksamheten

Tips och råd

När det blåser – fastsättning av kärl

På Varaschlätta blåser det ofta rejält. För att minska mängden avfall som sprids i naturen behöver vi hjälpas åt att minska antalet avfallskärl som blåser omkull. För de allra flesta räcker det med ett enkelt vindskydd eller inramning för att kärlen ska stå still även när det blåser. Men några av er bor extra utsatt och kan periodvis ha behov av att ”låsa fast” kärlen eller locken. Att bygga ett vindskydd för kärlen är både fint och effektivt. Man kan även fästa kärlet med ett band mot en vägg eller påle i marken.

Hage för sopkärl.

När det blåser – fastsättning av kärl

På Varaschlätta blåser det ofta rejält. För att minska mängden avfall som sprids i naturen behöver vi hjälpas åt att minska antalet avfallskärl som blåser omkull. För de allra flesta räcker det med ett enkelt vindskydd eller inramning för att kärlen ska stå still även när det blåser. Men några av er bor extra utsatt och kan periodvis ha behov av att ”låsa fast” kärlen eller locken. Att bygga ett vindskydd för kärlen är både fint och effektivt. Man kan även fästa kärlet med ett band mot en vägg eller påle i marken.

Hage för sopkärl.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.