Renhållningsordningen

Renhållningsordningen beskriver hur avfallshanteringen inom kommunen ska gå till.

Renhållningsordningen är det dokument som styr verksamheten för utföraren, avfallshanteringen hos fastighetsägare och invånarna i kommunen. I Vara kommun består renhållningsordningen av två delar, en del är lokala renhållningsföreskrifter och en del är avfallsplanen. Här kan du ladda ner båda delarna direkt.

Del 1 Föreskrifter om avfallshantering

Del 2 Avfallsplan

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.