Slamhämtning

Från och med 1 januari 2015 sköter Ragn-Sells AB tömning av slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar.  Ragn-Sells kommer regelbundet en gång om året för att tömma slamavskiljare och minireningsverk. När du behöver fler tömningar per år kontaktar du företaget på telefon 010-723 23 23. Anser du att varje år är för mycket t ex om huset är ett fritidshus eller du är ensam i hushållet, så kan du söka dispens hos miljöenheten, blankett finner du här: Ansökan förlängt hämtningsintervall och eget omhändertagande. En handläggningsavgift på 890:- (2019) tas ut av miljö- och byggnadsnämnden.

Avgifter slamhämtning

Avgift vid brunnsvolym 0-3 m³ 900 kr/gång
Avgift vid brunnsvolym 3,1-5,0 m³ 1207 kr/gång
Tillkommer för ytterligare m³ över 5 m³ 238 kr/gång
Sluten tank, volym upp till 3,0 m³ 1378 kr/gång
Sluten tank, volym 3,1-5,0 m³ 1820 kr/gång
Sluten tank, volym över 5,0 m³ 2187 kr/gång
Minireningsverk 1011 kr/gång
Tömning av fosforfälla 688 kr/gång
Extra slamtömning. Tillkommer på ordinarie pris 378 kr/tömningstillfälle
Akut tömning av slam. Tillkommer på odinarie pris 1226 kr/tömningstillfälle
Extra brunn på samma fastighet 430 kr/gång
Extra slangdragning utöver 20 m 120 kr/tillkommande
Bomkörning 499 kr/gång

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.