Slamtömning

Från och med 1 januari 2015 sköter Ragn-Sells AB tömning av slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar.

Ragn-Sells kommer regelbundet en gång om året för att tömma slamavskiljare och minireningsverk. När du behöver fler tömningar per år kontaktar du företaget på telefon 010-723 23 23. Anser du att varje år är för mycket t ex om huset är ett fritidshus eller du är ensam i hushållet, så kan du söka dispens hos miljöenheten. Blanketter för ansökan om förlängt hämtningsintervall och eget omhändertagande hittar du här. En handläggningsavgift på 1050:- (2021) tas ut av miljö- och byggnadsnämnden.

Avgifter slamhämtning från enskild fastighet

Behållare upp till 3 m³  1000 kr/år
Behållare 3,1-5,0 m³ 1270 kr/år
Tillkommer för ytterligare m³ över 5 m³ 300 kr/år
Sluten tank, volym upp till 3,0 m³ 1740 kr/år
Sluten tank, volym 3,1-5,0 m³ 2060 kr/år
Sluten tank, volym över 5,0 m³ 2570 kr/år
Minireningsverk 1160 kr/år
Extra slamtömning. Tillkommer på ordinarie pris 450 kr/tömningstillfälle
Akut tömning av slam. Tillkommer på odinarie pris 1250 kr/tömningstillfälle
Extra brunn på samma fastighet 520 kr/gång
Bomkörning 520 kr/gång
Slamhämtningsbil inkl förare 1100 kr/timme
Medhjälpare 550 kr/timme

 

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.