Slamtömning

Från och med 1 januari 2015 sköter Ragn-Sells AB tömning av slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar.

Ragn-Sells kommer regelbundet en gång om året för att tömma slamavskiljare och minireningsverk. När du behöver fler tömningar per år kontaktar du företaget på telefon 010-723 23 23. Anser du att varje år är för mycket t ex om huset är ett fritidshus eller du är ensam i hushållet, så kan du söka dispens hos miljöenheten. Blanketter för ansökan om förlängt hämtningsintervall och eget omhändertagande hittar du här. En handläggningsavgift på 1050:- (2021) tas ut av miljö- och byggnadsnämnden.

Avgifter slamhämtning från enskild fastighet

Avgift vid brunnsvolym 0-3 m³ 950 kr/gång
Avgift vid brunnsvolym 3,1-5,0 m³ 1272 kr/gång
Tillkommer för ytterligare m³ över 5 m³ 270 kr/gång
Sluten tank, volym upp till 3,0 m³ 1735 kr/gång
Sluten tank, volym 3,1-5,0 m³ 2056 kr/gång
Sluten tank, volym över 5,0 m³ 2570 kr/gång
Minireningsverk 1157 kr/gång
Extra slamtömning. Tillkommer på ordinarie pris 450 kr/tömningstillfälle
Akut tömning av slam. Tillkommer på odinarie pris 1157 kr/tömningstillfälle
Extra brunn på samma fastighet 514 kr/gång
Bomkörning 514 kr/gång
Slamhämtningsbil inkl förare 1095 kr/timme
Medhjälpare 535 kr/timme

Läs mer om renhållningsavgifter här.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.