Källsortering och återvinningsstationer

Här får du tips om hur du sorterar olika saker på rätt sätt.​

Man slänger skräp på återvinning

Kompostering

Att kompostera matavfall och trädgårdsavfall minskar mängden avfall avsevärt. Tänk på dina grannar så de inte blir störda av lukt, fåglar eller ett allt för skräpigt utseende. Matavfallet är attraktivt för många djur så en stängd behållare kan behövas.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.