Återvinningsstationer och källsortering

Att källsortera och återvinna avfall är viktigt, men viktigast av allt är att minska mängden avfall som uppstår. Genom att sortera och återvinna eller återanvända material kan vi spara massor av energi och resurser samtidigt som farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt. Därmed skyddas både människor och miljö, idag och i framtiden. Vi är alla enligt lag skyldiga att sortera ut bland annat förpackningsmaterial från våra sopor för materialåtervinning.

Var gör jag av det som inte ska läggas i den vanliga soppåsen?

Eftersom det som du lägger i din soppåse går till förbränning, behöver du sortera ut det avfall som inte ska brännas. Följande typer av avfall ska antingen återvinnas eller omhändertagas på särskilda sätt:

  • Förpackningar lämnar du på någon av Vara kommuns 7 återvinningsstationer. På dessa stationer kan du som privatperson lämna förpackningar, tidningar, batterier och (på de flesta stationer) även gamla kläder och textilier. Stationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), eftersom förpackningar och tidningar går under det så kallade producentansvaret.
  • Farligt avfall ska lämnas in på Ragn-Sells återvinningscentral i Vara. Läs mer om farligt avfall här.
  • Grovavfall kan du lämna på  Ragn-Sells återvinningscentral i Vara. Du som privatperson kan kostnadsfritt lämna nästan alla typer av avfall. Allt som lämnas tas om hand och återanvänds, återvinns eller oskadliggörs.
  • Trädgårdsavfall komposteras med fördel i den egna trädgården, läs mer om kompostering här. Du kan också lämna trädgårdsavfall på Ragn-Sells återvinningscentral i Vara eller på rismottagningen i Kvänum.

På avfallsportalen sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall.

Myter om återvinning

Nej, du måste inte diska alla dina förpackningar och det är heller inte så att allt material blandas i slutändan. Det finns många rykten och myter om avfall och återvinning. FTI har sammanställt några vanliga myter och förklarar hur det egentligen ligger till, läs mer här. Vill du veta vad som händer med det du lämnat till återvinning? Kolla på FTI:s filmer här.

Angående värmeljus

Tänk på att ta loss hållaren för veken och lägg den separat i behållaren för metall. Vekeshållaren är nämligen av järn, medan koppen är av aluminium. Om dessa inte separeras kan inte båda materialen återvinnas. I återvinningsprocessen fastnar järnet på magneter, sitter vekeshålleren ihop med aluminiumkoppen kommer båda delarna fastna i magneten. När järnet smälts ned i stålåtervinningen brinner aluminiumet upp och återvinns inte. Om du däremot separerar de två kan både järnet och aluminiumet återvinnas.

Här hittar du närmsta Återvinningsstation

Vara Industrigatan/Kungsgatan 38, Brandstation
Kvänum, Järnvägsgatan 5, bakom ICA
Vedum, Norrgatan 4, bakom Laskegården
St Levene, Sportgatan, in mot fotbollsplanerna
Helås, Kvarnbacksvägen, vid lekplatsen
Tråvad, Ågatan 2, vid Tempo

På Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats (FTI) kan du se när respektive station töms samt anmäla att stationen behöver städas och/eller tömmas. FTI:s kundtjänst finns på telefon 0200-88 03 11. Återvinningsstationerna ligger inte under kommunens ansvar.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.