Fastighetsinformation

Kommunen har tillgång till fastighetsinformation av olika slag. Vid förfrågan får du information om följande:

  • Nuvarande och tidigare ägare
  • Adressuppgifter – Areal
  • Fastighets ursprung
  • Taxeringsinformation (byggnader och mark)

Adressuppgifter

Plan- och byggenheten handlägger gatunamn och adresser i tätort och på landsbygd.

Bostadstomter

Det är en viktig uppgift för kommunen att arbeta för att alla får tillgång till en bra bostad i en tilltalande miljö. Det är av stor betydelse för kommunens möjligheter att utvecklas.

Vara kommun har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen ”Riktlinjer för bostadsförsörjning”. Det är en genomgång av hur situationen ser ut i kommunens olika tätorter när det gäller dels tillgången på bostäder i småhus och flerbostadshus dels också vilka lediga tomter som finns för nya bostadshus.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.