Kommunal hyresgaranti

Kommunal hyresgaranti — möjlighet till eget boende

Kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida och ett stöd till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende, men som trots detta har svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden. Det kan t ex röra sig om ungdomar som saknar fast anställning eller har någon enstaka betalningsanmärkning. Hyresgarantin kan även omfatta andra grupper.

Information till dig som hyresgäst

Du ska först ha erbjudits ett hyresobjekt med besittningsskydd av din hyresvärd för att kunna ansöka. Du ska ha ekonomiska förutsättningar att klara detta boende, samt ha gjort allt för att försöka få hyreskontrakt på egen hand. Har du många betalningsanmärkningar t ex, uppfyller du inte kraven för kommunal hyresgaranti, läs riktlinjerna under ”Relaterat” i högerspalten.

Information till dig som hyresvärd

Med hjälp av en kommunal hyresgaranti kan du som hyresvärd få en extra säkerhet och på så sätt möjlighet att erbjuda lägenheter till en större kundkrets. En kommunal hyresgaranti är ett stöd till hyresgästen. Om det finns en potentiell hyresgäst där hyresvärden ser ett behov av en hyresgaranti bör hyresvärden meddela den potentiella hyresgästen detta och den personen får i sin tur sedan ansöka om hyresgarantin hos kommunen.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.