Fastighetsinformation

Kommunen har tillgång till fastighetsinformation av olika slag. Vid förfrågan får du information om följande:

– Nuvarande och tidigare ägare
– Adressuppgifter – Areal
– Fastighets ursprung
– Taxeringsinformation (byggnader och mark)

Adressuppgifter

Plan- och byggenheten handlägger gatunamn och adresser i tätort och på landsbygd.

Bostadstomter

Det är en viktig uppgift för kommunen att arbeta för att alla får tillgång till en bra bostad i en tilltalande miljö. Det är av stor betydelse för kommunens möjligheter att utvecklas.

Vara kommun har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen: Riktlinjer för bostadsförsörjning. Det är en genomgång av hur situationen ser ut i kommunens olika tätorter när det gäller dels tillgången på bostäder i småhus och flerbostadshus dels också vilka lediga tomter som finns för nya bostadshus.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.