Bygga, riva, förändra

Funderar du på att bygga nytt, bygga till, bygga om, riva eller förändra?

Frågor och idéer?

Kontakta oss på byggenheten genom att ringa 0512-310 53. Vi har telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00.
Byggenhetens mailadress är miljo.bygg@vara.se.

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier:

  • åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov.
  • åtgärder som kräver anmälan.
  • åtgärder som varken kräver lov eller anmälan.

För att få börja med arbetet krävs alltid ett startbesked, det gäller oavsett om det är bygg-, mark-, rivningslov eller en anmälningsåtgärd.

För mer information

Se fliken ”Från idé till användning”.

 

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.