Bygga, riva, förändra

Kontakta oss på Byggenheten

Du är välkommen att kontakta oss på byggenheten direkt via telefon eller mail. Du kan även nå oss via kommunens växel på 0512-310 00 alternativt skicka e-post till byggenhetens mailadress miljo.bygg@vara.se

 

Så här ansöker/anmäler du

Beroende på vad du söker bygglov för kan olika handlingar krävas vid ansökan. De vanligaste handlingarna är situationsplan, planritning, fasadritning, konstruktionsritning och kontrollplan. Ditt arbete får inte påbörjas innan du fått startbesked eller om annat överenskommits med kommunens byggnadsnämnd. Kommunen debiterar enligt särskild taxa för hanteringen av förhandsbesked, anmälan, bygglov m.fl.     Vägledning för…

Eldstäder

Installera eldstad - anmäl till oss! Har du planer på att installera någon typ av eldstad i ditt hem finns det några saker du behöver känna till innan du kan börja njuta av din eldstad. Först behöver du skicka in en anmälan till oss på Miljö- och byggnadsförvaltningen. Tänk på att skicka in anmälan i…

Kulturmiljö

Varför är vår Kulturmiljö viktig? Kulturmiljön är vår livsmiljö. Den utgörs av alla byggnader, vägar, grönytor, spår, lämningar med mera som människan skapat genom tiderna. Kulturmiljön ger oss förståelse för hur människan levt och verkat samt varför städer och landsbygd ser ut som det gör idag. En del byggnader och bebyggelsemiljöer är särskilt värdefulla. För…

Tillsyn (granskning i efterhand)

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas. Tillsynsmyndighet i plan- och bygglagstiftningen är framförallt byggnadsnämnden men även länsstyrelsen, Boverket, regeringen och Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndigheter som har tillsynsansvar. Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd så snart det finns anledning att anta…

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.