Bygga, riva, förändra

Bilden visar olika typer av ansökningsblanketter

Så här ansöker/anmäler du

Beroende på vad du söker bygglov för kan olika handlingar krävas vid ansökan. De vanligaste handlingarna är situationsplan, planritning, fasadritning, konstruktionsritning och kontrollplan. Ditt arbete får inte påbörjas innan du fått startbesked eller om annat överenskommits med kommunens byggnadsnämnd. Du ansöker om bygglov med mera via en e-tjänst. Kommunen debiterar enligt särskild taxa för hanteringen…

Bilden visar en ritning på en byggnad

Ritningar och andra handlingar

På denna sidan beskriver vi olika typer av ritningar och handlingar som kan behövas i samband med ansökningar och anmälningspliktiga åtgärder.    

Bilden visar en öppen spis där ved brinner

Eldstäder

Installera eldstad - anmäl till oss! Har du planer på att installera någon typ av eldstad i ditt hem finns det några saker du behöver känna till innan du kan börja njuta av din eldstad. Först behöver du skicka in en anmälan till oss på Miljö- och byggnadsförvaltningen. Tänk på att skicka in anmälan i…

Bilden visar ett gammalt hus som renoverats varsamt

Kulturmiljö

Varför är vår kulturmiljö viktig? Kulturmiljön är vår livsmiljö. Den utgörs av byggnader, vägar, grönytor, spår, lämningar med mera som människan skapat genom tiderna. Kulturmiljön ger oss förståelse för hur människan levt och verkat samt varför städer och landsbygd ser ut som det gör idag. En del byggnader och bebyggelsemiljöer är särskilt värdefulla. För att…

Bilden visar Kommunhuset i Vara

Tillsyn (granskning i efterhand)

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas. Tillsynsmyndighet i plan- och bygglagstiftningen är framförallt byggnadsnämnden men även länsstyrelsen, Boverket, regeringen och Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndigheter som har tillsynsansvar. Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd så snart det finns anledning att anta…

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.