Eldstäder

Bilden visar en öppen spis där ved brinner

Installera eldstad – anmäl till oss!

Har du planer på att installera någon typ av eldstad i ditt hem finns det några saker du behöver känna till innan du kan börja njuta av din eldstad.

Först behöver du skicka in en anmälan till oss på Miljö- och byggnadsförvaltningen. Tänk på att skicka in anmälan i god tid, det kan ta upp till 4 veckor efter att vi fått kompletta uppgifter innan du får ett startbesked, dvs att du får installera en eldstad i ditt hem.

Du behöver även skicka in en anmälan när du ska anlägga/ändra rökkanal, installera en ny ved- eller pelletspanna, kakelugn, braskamin eller ändra eldstaden (t.ex. genom att sätt in kassett i en öppen spis).

Utöver anmälan ska du även bifoga:

  • Planritning där du ritat ut var eldstaden ska placeras
  • Fasadritning som visar skorstenens placering. Foton kan vara bra komplement
  • Produktbeskrivning där det framgår vilken typ av eldstad du tänkt installera, samt CE-märkning
  • Prestandadeklaration där eldstadens verkningsgrad, dvs hur effektivt eldstaden tar tillvara på energin i veden samt eldstadens CO-utsläpp

När din eldstad är installerad ska den godkännas av sotaren. Sotaren kommer då skriva ett sotarintyg som skickas till oss på Miljö- och byggnadsförvaltningen för utfärdande av slutbesked i ärendet.

När sotaren har godkänt installationen och eldstaden kan du äntligen börja använda din eldstad.

 

 

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.